Jatkuvan kehityksen lupaus kauppakamareille

Jatkuvan kehityksen lupauksemme perustuu asiakkaiden kanssa tehtyyn yhteistyöhön. Toimialakohtainen työryhmä arvioi järjestelmän kehitystarpeita kehittää palvelua entistä paremmaksi.

Toimialakohtaista kehitystä kauppakamareiden kanssa

WisePlatformiin on rakennettu useita toiminnallisuuksia, joita järjestelmää käyttävät kauppakamarit ovat ideoineet:

  • Henkilöiden listaaminen suoraan CRM:stä (valiokunnat, hallitus)
  • Yritysten listaaminen suoraan CRM:stä (jäsenet, palveluntarjoamat)
  • Sliderin aikavalinta
  • CRM:n laajennettu hakutyökalu
  • Värikoodit tapahtumille
  • Kategoriahaku

Kauppakamareiden oma kehitysryhmä

Jatkuvan kehityksen missiomme toteuttamiseksi olemme halukkaita kokoamaan kauppakamareille kehitystyöryhmän, joka ideoi ja arvioi uusien kehitysten tarpeita ja tärkeysjärjestystä.