Ketkä käsittelevät henkilötietojasi?


Käsittelemme henkilötietoja tietosuoja-asetuksen (GDBR) mukaisesti. Tietojasi käsittelevät organisaatiossamme ne henkilöt, joille on tietoteknisesti annettu siihen oikeudet ammatillisen tehtävänkuvansa vuoksi.