WiseCRM - Kontaktien hallinta

WiseCRM mahdollistaa selkeän ja tehokkaan kontaktien hallinnan. Yhteystiedot ovat järjestelmässä vain kerran, mutta sama henkilö voi silti kuulua useampaan yritykseen tai yhteisöön
WiseCRM mahdollistaa tehokkaan kontaktien hallinnan.
WiseCRM mahdollistaa tehokkaan kontaktien hallinnan.

Selkeä ja mukautuva käyttölogiikka

Yhteystietoja voidaan lajitella kahden pääryhmän mukaisesti henkilöihin sekä yrityksiin tai yhteisöihin. Lähtökohtana on, että jokainen kontakti on järjestelmässä vain yhden kerran. Sama henkilö voidaan silti liittää useampaan yritykseen tai yhteisöön. Henkilön yrityskohtaiset tiedot tallennetaan yrityksen henkilöt -välilehteen.

WiseCRM mahdollistaa kattavien asiakastietojen keräämisen. Järjestelmän käyttäjä voi helposti muokata näkymäänsä ja asettaa vain haluamansa tiedot kontakteista näkyville. Käyttäjä voi myös luoda uusia tietokenttiä mikäli kontakteista halutaan kerätä vieläkin tarkempaa tietoa.

Kontakteja voidaan kategorioida tagien avulla. Esimerkiksi yrityksiä voidaan ryhmitellä niiden toimialan tai sijainnin mukaan. Kategoriointi mahdollistaa muun muassa kohdennetun markkinoinnin valitulle asiakasryhmälle. Lue lisää tagien hallinnasta alla olevasta artikkelista!


Lue myös nämä:


Tagien käyttö tehostaa asiakashallintaa ja helpottaa kohdistettua markkinointia.

WiseCRM - Tagien hallinta

WiseCRM mahdollistaa yritysten ja henkilöiden loogisen ryhmittelyn tagien avulla

Lue lisää


CRM:n kokoaa kaikki asiakkaaseen liittyvät tiedot keskitetysti yhteen paikkaan.

WiseCRM-ohjaus ja asiakkuudenhallinta

WiseCRM, on WisePlatformin tärkein osa-alue. CRM ohjaa kaikkia järjestelmän toiminnallisuuksia. Samalla WiseCRM on monipuolinen jatkuvasti kehittyvä kontaktien (asiakkuuksien) hallintajärjestelmä

Lue lisää


WisePlatformiin aktivoidaan asiakkaan tarvitsemat työkalut

WisePlatform (Wise)

Kokonaisvaltainen CRM-ohjattu SaaS-palvelu asiakkuudenhallintaan, myyntiin, markkinointiin ja taloushallintoon. Kaikki helppokäyttöisesti samassa järjestelmässä, samoilla logiikoilla ja käyttäjätunnuksilla.

Lue lisää