Millaisia henkilötietoja sinusta keräämme?


Henkilötietojasi kerätään tullessasi asiakkaaksemme, tuotteiden ja palveluiden oston ja käytön yhteydessä sekä markkinointikampanjoiden tai tutkimusten yhteydessä. Keräämme sinusta vain kyseessä olevan tuotteen ja palvelun käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja. Saamme tietoa myös siitä, miten käytät palveluitamme.​​​​​​

Kerättäviä henkilötietoja ovat muun muassa:

  • Henkilön tunnistamiseen liittyvät tiedot, kuten nimi ja henkilötunnus
  • Yhteystiedot, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Erilaiset asiakassuhteeseen ja sen hoitamiseen liittyvät tiedot
  • Lainsäädäntövelvoitteiden täyttämisen edellyttämät tiedot
  • Tuotteiden ja palveluiden käyttöönottoon liittyvät tiedot
  • Tuotteiden ja palveluiden käyttötiedot, kuten esimerkiksi verkkosivuillamme ja mobiilipalveluissamme keräämme esimerkiksi palveluiden käyttö- ja selaustietoja. Kerättävät henkilötiedot määräytyvät kysymyksessä olevan tuotteen ja palvelun mukaisesti