Porin Golfkerho satsasi sähköiseen viestintään ja markkinointiin

Yhteistyö Porin Golfkerhon kanssa on tuonut hyvää asiakaspalautetta moderneista ja aiempaa aktiivisemmista kotisivuista sekä kohdennutusta sähköisestä viestinnästä.

Porin Golfkerholla on Wise-järjestelmästä käytössään CMS, CRM ja Marketing. Wise-järjestelmällä lähdettiin kehittämään erityisesti tiedottamista ja markkinointiviestintää sekä asiakashallintaa.

Golfkerho on saanut hyvää palautetta uusista kotisivuistaan. Helppokäyttöisen WiseCMS-julkaisujärjestelmän avulla päivitysten ja uusien artikkeleiden julkaiseminen on helpottunut ja sitä kautta myös kerhon aktiivisuus viestinnän suhteen on lisääntynyt. WiseMarketing-järjestelmän uutiskirjeet ovat olleet toivottu ja pidetty lisämauste seuratoiminnasta viestimiseen ja asiakkaiden ajantasalla pitämiseen.