Reaaliaikainen analytiikka

Wise-järjestelmä tarjoaa reaaliaikaisen analytiikan järjestelmän kaikista osa-alueista. Analytiikan avulla voi seurata myynnin, markkinoinnin, viestinnän ja asiakashallinnan toimenpiteitä ja niiden edistymistä.

Reaaliaikainen analytiikka auttaa pitämään toiminnan kokonaisvaltaisesti hallinnassa sekä auttaa ymmärtämään eri toimenpiteiden syy- ja seuraussuhteita ja reagoimaan nopeasti liiketoiminnan eri osa-alueiden kehittämiseksi.​​

Sähköpostimarkkinoinnin analytiikka

Heti sähköpostimarkkinointiviestin lähettämisen jälkeen voidaan järjestelmästä seurata lähetyksen dataa ja markkinointikampanjan onnistumista. Voidaan seurata kenelle lähetys on mennyt perille, kuinka moni on klikannut siinä olleita linkkejä. Informaation avulla voidaan kohdentaa myyntitoimenpiteitä ja jatkomarkkinointia.

Tiedonkeräyksen analytiikka

Järjestelmä tarjoaa kattavat ja yksityiskohtaiset raportit tiedonkeräyksellä toteutetuista kyselyistä ja lomakkeista. Raportit ovat helppolukuisia ja tarjoavat näyttävää grafiikkaa kyselyn tuloksista. Raporteista on myös helppo tarkastella yksittäisiä vastauksia tai haluttaessa vastausten raportointi voidaan toteuttaa anonyymisti, jolloin yksittäiset vastaukset eivät ole erotettavissa.

Tapahtumahallinnan analytiikka

Tapahtumahallinnan analytiikka näyttää tapahtumakohtaisesti, onko tapahtuman sähköinen kutsu mennyt perille, luettu, hylätty vai päätynyt ilmoittautumiseen. Analytiikka kerää myös ilmoittautumiset, ilmoittautumisajankohdan sekä ilmoittautujan antaman tiedot osallistujalistaksi. Järjestelmästä voi tulostaa eri tietosisältöisiä listauksia esimerkiksi kuljetuksiin ja erityisruokavalioihin liittyen.

Myynnin analytiikka

Myynnin analytiikka antaa reaaliaikaista dataa myynnin kehittymistä. Siellä voi seurata verkkokaupan myyntiä sekä asiakkuuden kehittymistä aina liidivaiheesta kauppaan asti. Myynnistä voi hakea ja tulostaa erilaisia raportteja.

Asiakashallinnan analytiikka

Asiakashallinnan analytiikasta on seurattavissa asiakkuuksien kehittyminen kokonaisvaltaisesti. Asiakkuudet, asiakastieto ja asiakkaisiin kohdennetut aktiviteetit on helposti ryhmiteltävissä ja data hyödynnettävissä uusia toimenpiteitä varten.

Analytiikka vietävissä Excel-muotoon

Analytiikat ovat kaikilta osin vietävissä myös Microsoft Excel-tiedostomuotoon.


Lue myös seuraavat artikkelit

Wise-järjestelmä responsoituu kaikille päätelaitteille

Wise-järjestelmä

Kokonaisvaltainen ratkaisu asiakkuudenhallintaan, myyntiin, markkinointiin ja taloushallintoon. Kaikki helppokäyttöisesti samassa järjestelmässä, samoilla logiikoilla ja käyttäjätunnuksilla. Tutustu järjestelmän osa-alueisiin!

Lue lisää