Rekisteriseloste


Rekisterin pitäjä

WiseNetwork Oy

Pohjoisranta 11 D, 28100 Pori

info@wisenetwork.fi


Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Lasse Myöhänen

lasse.myohanen@wisenetwork.fi


Rekisterin nimi

WiseNetwork Oy:n liidi- ja asiakasrekisteri


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteiden hoito ja viestiminen potentiaalisille asiakkaille


Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan säilyttää seuraavia tietoja:
- Etu- ja sukunimi
- Yhteystiedot
- Titteli
- Tieto markkinointiluvasta tai -kiellosta
- Asiakashistoria
- Yrityksen/organisaation nimi
- Yrityksen yhteystiedot
- Yrityksen toimiala
- Muut yrityksen toimintaa kuvaavat luokittelutiedot
- Muut tiedot, jotka käyttäjä on itse syöttänyt lomakkeelle WiseNetwork Oy:n verkkosivuilla.

Säännönmukaiset tietolähteet

- Käyttäjän luovuttama tieto
- Käyttäjän toiminnan tuottama tieto (asiakashistoria)
- Suomen Asiakastiedosta sekä muista vastaavista julkisista rekistereistä kerätty tieto.


Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille ilman käyttäjän hyväksyntää, lukuunottamatta tietojen luovuttamista viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.


Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolella

WiseNetwork Oy ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle.


Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

WiseNetwork Oy ei säilytä henkilötietoja manuaalisesti. Kaikki tallennetut henkilötiedot löytyvät keskitetysti yhdestä sähköisestä järjestelmästä.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedostot

Sähköinen liidi- ja asiakasrekisteri on suojattu salasanoilla ja rekisteriin pääsevät vain WiseNetwork Oy:n erikseen valtuuttamat henkilöt. Kaikkia, joilla on pääsy tietoihin, sitoo salassapitovelvollisuus.