8 käytännön vinkkiä sähköpostimarkkinointiin

Sähköpostimarkkinointi ovat edullinen ja tehokas tapa luoda ja ylläpitää asiakassuhteita sekä viestiä eri sidosryhmien kanssa. Sähköinen uutiskirjeviestintä on kuitenkin "herkkä laji". Siksi viestintää ja kampanjaa suunniteltaessa on hyvä olla tietoinen muutamista hyvistä sähköpostimarkkinoinnin käytänteistä.


Tähän artikkeliin on koottu käytännön vinkkejä sähköpostimarkkinoinnin toteuttamiseen. Kirjoitus toimii myös sähköpostimarkkinoinnin tarkistuslistana; siihen on kerätty asioita, jotka tulisi aina huomioida ennen lähetä -painikkeen painamista.

1. Lähetysosoite, kuka lähettää?

Sähköpostimarkkinoinnissa lähettäjäosoitteella ja lähettäjällä on iso merkitys viestin vastaanottajalle. Se määrittää usein - viestin aiheen ohella - avaako vastaanottaja viestisi vai ei. Pohdi asiaa vastaanottajan näkökulmasta ja käytä lähettäjänä mielummin organisaatiosi nimeä kuin organisaation sähköpostiosoitetta. Vastaanottajasta on mukavampi saada viesti Yritys Oy:ltä kuin osoitteesta info@yritys.fi. Mikäli haluat käyttää henkilökohtaisempaa lähestymistapaa, käytä omaa nimeäsi ja osoitettasi.

Wise-järjestelmässä lähettäjäosoitteita määriteltäessä pyydetään merkitsemään lähettäjästä perusteelliset tiedot ja myös lähettäjän nimi. Perusteelliset tiedot takaavat viestin paremman läpimenon.

2. Määritä kohderyhmä ja vastaanottajat huolellisesti

Sähköpostimarkkinointi on parhaimmillaan vastaanottajalle kohdennettua markkinointia.
Sähköpostimarkkinointi on parhaimmillaan vastaanottajalle kohdennettua markkinointia.

Sähköpostimarkkinoinnin teho on parhaimmillaan, kun kampanjat ovat tarkasti kohdennettuja ja sisältö vastaanottajaansa kiinnostavaa. Määritä kohderyhmäsi mahdollisimman tarkasti ja kerää itsellesi laadukas ja ajantasainen postituslista.

Uusia kontakteja voit tavoitella kotisivuillasi ja muissa medioissa toteutettavien kyselyiden ja kilpailujen avulla. Tietenkin muitakin perinteisempiä keinoja kannattaa käyttää asiakasrekisterin kartuttamiseen. Näitä ovat esimerkiksi asiakastapaamiset sekä muut kohtaamiset potentiaalisten asiakkaiden kanssa esimerkiksi messuilla.

Yhteystietoja voit myös ostaa, mutta tällöin kohderyhmän valinnassa on oltava erityisen tarkkana, sillä niin kutsuttuun kylmään listaan tehtävien lähetysten onnistumiselle on asetettava realistiset odotusarvot.

WiseNetwork-verkkopalvelujärjestelmässä on useita toimintoja, jotka auttavat sinua kartuttamaan asiakasrekisteriäsi, niin laadullisesti kuin määrällisestikin. Uusia kontakteja voit tavoitella sähköisesti muun muassa järjestelmän tiedonkeräystyökalulla toteutettavilla kyselyillä ja kilpailuilla sekä järjestelmän some-integraatioiden avulla ohjaamalla some-käyttäjiä omaan mediaasi. Järjestelmässä kaikki asiakastietosi tallentuvat asiakashallintaan (CRM) ja voit hyödyntää niitä sieltä eri toimenpiteitä, kuten sähköpostimarkkinointia varten. Asiakashallinnassa voit myös helposti ryhmitellä asiakkaitasi ja sidosryhmiäsi ja siten kohdentaa heille erilaista viestintää. Sinun ei tarvitse ylläpitää useita eri rekistereitä eri toimenpiteitä, viestimiä ja medioita varten.

Huomioitahan kuitenkin etenkin kuluttajaviestinnässäsi, että sinulla tulee olla vastaanottajan suostumus viestien lähettämiseen. Suostumus kannattaa pyytää esimerkiksi rekisteröitymisten tai muiden kyselyiden ja lomakkeiden yhteydessä. Suostumusta ei kuitenkaan tarvitse erikseen pyytää, mikäli yritykselläsi on sähköpostilla lähestyttävään kuluttajaan asiakassuhde jo olemassa. Tällöin viestin pääsisällön tulisi kuitenkin liittyä ensisijaisesti asiakaspalveluun tai viestin vastaanottajan työtehtäviin, eikä viestin tulisi sisältää kolmannen osapuolen mainoksia. Mikäli käytät ostettua osoiterekisteriä, muista aina mainita viestissäsi osoitetietojen alkuperä, eli osoitelähde.

3. Suunnittele sisältö vastaanottajan mukaan

Kun asiakasrekisteri ja postituslista ovat kunnossa, voit alkaa suunnitella itse kampanjaa. Mikään ei pakota viestimään kaikille asiakkaille samalla tavalla, sillä sähköpostimarkkinoinnissa vastaanottajien ryhmittely ja viestin räätälöinti on helppoa, edullista ja erittäin suositeltavaa.

Yksi tapa houkutella uudet asiakkaat yrityksesi mainonnan ja viestinnän piiriin on tarjota heille kilpailuja ja tarjouksia. Tämän jälkeen asiakassuhdetta on mahdollista syventää tiedottamalla vanhoille asiakkaille yrityksen ajankohtaisista asioista tai tarjoamalla lisäarvoa erilaisten oppaiden muodossa. Pääasia on aina, että sisältö puhuttelee vastaanottajaa. Vastaanottajat kyllästyvät nopeasti, mikäli viesti ei ole heille suunnattu tai se ei vastaa heidän mielenkiinnonkohteita.

Käytännössä sähköpostimarkkinointiviestit on hyvä pitää lyhyenä; hyvä nyrkkisääntö on, että samaan viestiin ei kannata laittaa kuin maksimissaan 3–5 eri asiaa. Siten viesti säilyy helppolukuisena ja aiheet tavoittavat niistä kiinnostuneet lukijat. Erityishuomiota kannattaa kiinnittää viestin aiheeseen, sillä se määrittää avataanko viestisi vai ei. Aiheen ei tulisi olla yli 50 merkkiä pitkä.

Kaikkea ei kannata kirjoittaa auki sähköpostiviestiin vaan sisällön tarkoitus on herättää kiinnostus ja ohjata lukija linkin avulla kotisivuillesi lukemaan aiheesta lisää. Keskity siis laatimaan hyvät otsikot ja ytimekkäät ingressit (alkukappale / johdanto). Linkkien avulla saat parhaiten seurattua, mitkä jutut/tuotteet/tarjoukset asiakkaitasi kiinnostavat. Samalla saat mielikuvaa siitä, millainen viestintä toimii ja millainen taas ei kerää klikkauksia.

Wise-järjestelmä helpottaa sinua kohdennetun viestinnän rakentamisessa kontaktien helpon ryhmittelyn kautta. Viestintää helpottaa myös se, että samaa sisältöä voit hyödyntää eri medioissa ja esimerkiksi kotisivuille toteutettu artikkeli on helppo lähettää asiakkaille kohdennettuna uutiskirjeenä esimerkiksi saatetekstiä tai otsikkoa varioimalla. Variointia voit toki tehdä rajattomastikin. Olennaista on, että se on mahdollista tehdä pienellä työllä ja siten saat helposti aikaan vaikuttavaa ja kohdennettua viestintää. Lisäksi Wisen sähköpostimarkkinointityökalussa on kiinnitetty erityishuomiota siihen, että se ohjaa sinua tekemään asioita oikein, ja esimerkiksi ohjaukset kotisivuille ovat selkeitä; "Lue lisää"-painikkeet ovat selkeitä ja käyttäjäystävällisiä sekä ne ovat tutkitusti lisänneet klikkausprosenttia asiakkaidemme toteuttamissa sähköpostilähetyksissä.

4. Panosta visuaalisuuteen ja erotu

Sisältö on tärkein, mutta visuaalisuuden voimaa ei kannata väheksyä. Visuaalisuuteen panostaminen antaa ammattimaisen kuvan yrityksestäsi. Hyvä visuaalinen suunnittelu tukee myös parhaimmillaan sisältöä ja viestin luettavuutta.

Suosittelemme käyttämään kuvia ja hyödyntämään erilaisia asettelu- ja taittomahdollisuuksia. Asettelulla, kuvilla, otsikoinneilla voit korostaa haluamiasi sisältöjä ja luoda ilmettä ja luettavuutta viestille.

Kaikessa viestinnän toteutuksessa keskeistä on erottuminen. Informaatiotulva on nykyisin niin suuri, että viestisi on tavalla tai toisella erotuttava muiden joukosta.

Sähköpostimarkkinonnin tulee puhutella vastaanottajaansa.
Sähköpostimarkkinonnin tulee puhutella vastaanottajaansa.

Parhaiten erotut, kun onnistut tavalla tai toisella puhuttelemaan vastaanottajaa. Se voi olla sisällöllistä tai visuaalista erottumista ja mieluiten molempia.

Wisen sähköpostimarkkinointityökalulla voit helposti luoda näyttäviä uutiskirjeitä. Visuaalista suunnittelua helpottaa, että järjestelmään on syötetty yrityksesi brändin mukaiset fontit ja värimaailma ja sähköposteille on luotu brändin mukainen ilme. Tällöin voit varmistua siitä, että toteutat yrityksesi brändin mukaista viestintää. Valmiista visuaalisesta ilmeestä huolimatta sinulle jää vielä paljon työkaluja toteuttaa erilaisia viestejä ja vaikuttaa viestin ulkoasuun.​

5. Testaa ja tarkista

Älä lähetä mitään testaamatta viestiä ensin omassa sähköpostiselaimessasi tai edes sähköpostimarkkinointityökalun esikatselussa. Testaus on erittäin tärkeä vaihe, sillä asiakaskokemuksemme ovat osoittaneet, että useimmat virheet sisällöissä tai viestin ulkoasussa huomataan vasta lukiessa viestiä sähköpostiselaimella. Viestiä kirjoittaessa usein sokeutuu tekstille ja tekemiselleen ja siksi testaus ja tarkistus on aina syytä tehdä. Muistilistana viestin tarkistukseen:

  1. Oikolue otsikot, leipäteksti ja linkkiotsikot.
  2. Tarkista testilähetyksestä aina, että kaikki viestissä olevat linkit avautuvat oikein.
  3. Mikäli viestissä on päivämääriä, tarkista ne huolella.

Wisen sähköpostimarkkinointityökalu sisältää esikatselun ja testaustyökalun, jolla voit helposti testata viestisi HTML-koodin omassa sähköpostiselaimessasi. Esikatselussa voit myös testata, miltä viestisi näyttää eri päätelaitteilla. Mobiililaitteiden käytön merkittävän lisääntymisen vuoksi viestin toimivuus mobiilisti on keskeistä.

6. Ajoita oikein

Lähetysajankohdalla on äärimmäisen suuri merkitys viestin perillemenon kannalta. Tutkimusten mukaan B2B-viestinnässä paras lähetysajankohta on tiistai-torstai aamupäivät ja kuluttajaviestinnässä viikonloput. Wise-järjestelmässä voit helposti ajastaa viestintääsi vastaanottajille sopivaksi.

7. Varmista, että viestisi voidaan lukea kaikilla päätelaitteilla

Tiesitkö, että 77 % suomalaisista lukee sähköpostinsa nykyisin kännykällä tai muulla mobiililaitteella? Siksi on tärkeää, että viestisi on luettavissa ja näyttävän näköinen kaikilla päätelaitteilla. Wise-järjestelmässä kaikki on rakennuttu responsiivisuuden näkökulmasta ja sähköpostimarkkinointityökalumme on varmasti edistyneimpiä responsiivisuuden osalta. Järjestelmällämme luodut sähköpostimarkkinointiviestit toimivat kaikilla päätelaitteilla.

8. Sähköpostimarkkinoinnin seuranta

Sähköpostimarkkinointia voit toteuttaa yksinkertaisimmillaan oman sähköpostisi kautta. Wise-järjestelmällä saat sähköpostimarkkinoinnista kuitenkin huomattavasti enemmän irti. Järjestelmä tarjoaa muun muassa reaaliaikaista dataa kaikista lähetyksistäsi ja voit seurata kuka vastaanottajasta on avannut viestisi ja kuinka moni on klikannut siinä olleita linkkejä yms. Järjestelmän tarjoamien raporttien avulla voidaan tehdä johtopäätöksiä viestin toimivuudesta ja kiinnostavuudeta ja jatkaa kehitystyötä seuraavaa lähetystä ja myyntiä silmällä pitäen.

Järjestelmä on hyvä olla myös siksi, että se omalta osaltaan takaa, että perusasiat ja sääntöjen noudattaminen sähköpostimarkkinointiin liittyen ovat kunnossa. Järjestelmää käytettäessä esimerkiksi massapostitusten kohdalla oma sähköpostiosoittesi ei ole vaarassa joutua roskapostitukseen syyllistyneenä mustalle listalle. Lisäksi järjestelmä sisällyttää viesteihisi automaattisesti lakisääteiset ”poistu postituslistalta” –linkit ja ylläpitää asiakasrekisteriä myös listalta poistuneiden osoitteiden osalta.

Onnistu kanssamme!

Sähköpostimarkkinoinnissa onnistuminen on monen tekijän summa ja olennaista on ymmärtää, että se tuottaa parhaan lopputuloksen yhdistettynä muihin markkinointi- ja myyntitoimenpiteisiin. Wise-järjestelmä tarjoaa myös muut tarvittavat sähköisen markkinoinnin ja myynnin työkalut samassa järjestelmässä, samoilla logiikoilla. Kerromme mielellämme lisää!


Lue myös seuraavat artikkelit

WiseMarketing - Digitaalisen markkinoinnin ratkaisut

Monipuoliset markkinoinnin työkalut. Uutiskirjeet, tapahtumanhallinta, lomaketyökalu, applikaatio ja InfoTV. Materiaalit suoraan julkaisujärjestelmästä.

Lue lisää


WisePlatformiin aktivoidaan asiakkaan tarvitsemat työkalut

WisePlatform (Wise)

Kokonaisvaltainen CRM-ohjattu SaaS-palvelu asiakkuudenhallintaan, myyntiin, markkinointiin ja taloushallintoon. Kaikki helppokäyttöisesti samassa järjestelmässä, samoilla logiikoilla ja käyttäjätunnuksilla.

Lue lisää


Volyymia ja kohdennettavuutta Ässien myyntiin

Ässät on lähtenyt kehittämään asiakashallintaa, myyntiä, markkinointia ja viestintää WiseNetwork:in järjestelmän avulla. Yhteistyön tulokset ovat olleet merkittäviä.

Lue lisää