Markkinointi on parhaimmillaan kohdennettuja sisältöjä

Sähköinen sisältömarkkinointi kohdennetusti toteutettuna on tutkitusti tehokkaimpia markkinointitapoja. Tutustu kahdeksaan sisältömarkkinoinnin käytännön vinkkiin!

1. Tavoitteet ja strategia

Yhtä lailla kuin yrityksen muussakin tekemisessä, on tärkeää asettaa sisältömarkkinoinnille tavoitteet. Yleisesti ottaen sisältömarkkinointi voi olla brändin rakentamista, myynnin kasvattamista, asiakaspalvelun parantamista tai yrityksen asiantuntemuksen esiin nostamista.

2. Kohderyhmien sisäistäminen

Vain kohderyhmän ymmärtämisen kautta voi luoda heitä kiinnostavia sisältöjä. Sisältöjen täytyy myös tavoittaa oikeassa kohtaa; on tunnettava kohderyhmän tarpeet ja ostopolut. Analytiikka ja kohdentaminen auttavat tässä.

3. Sisällöntuotantoon panostaminen

Onnistuakseen sisältömarkkinoinnissa, sisältöjen on oltava laadukkaita ja tarkkaan harkittuja. Sisällöntuotantoon kannattaa panostaa ja usein on jopa suositeltavaa hyödyntää alan ammattilaisia asiassa. Yrityksenkin jälki saa toki sisällöissä näkyä ja parhaimmillaan sen näkyminen tuo sisältöön aitoutta ja helposti lähestyttävyyttä.

4. Prosessit tekemiselle

Varsinkin oman median luomisessa kannattaa toimia pitkäjänteisesti. Sisällöntuotannolle, niiden jakamiselle ja kohdentamiselle tulee luoda prosessit, jotta toiminnasta saadaan jatkuvaa ja uskottavaa.

5. Selkeät mittarit

Tavoitteiden toteutumista on tärkeää seurata säännöllisesti. Kannattaa määrittää mittarit, jotka oikeasti mittaavat markkinointitoimenpiteiden onnistumista ja lisäävät ymmärrystä siitä, miten ja missä on onnistuttu.

6. Kaikki tekijät mukaan prosessiin

Ymmärrys asiakkaasta / kohderyhmästä syntyy monen tekijän summana. Määriteltäessä kohderyhmiä ja sisältömarkkinointia on tärkeää huomioida mahdollisimman laajasti kaikki se tietämys, mitä yrityksellä asiasta on olemassa. Esimerkiksi pitkissä asiakassuhteissa tietämys asiakkaasta saattaa jakaantua usealle eri projektiryhmälle, isolle tekijäjoukolle. Kaikkien on myös keskeistä tietää sisältömarkkinoinnin tavoitteet.

7. Jatkuva kehittäminen

Sisältömarkkinoinnissa tulee jatkuvasti uudistua ja kokeilla uutta. Uutta kokeillaan tuloksia mittaamalla ja hyviä käytäntöjä ja onnistumisia kunnioittamalla. Digitaalisessa maailmassa pysyvää on vain muutos.

8. Monikanavaisuus

Sisältömarkkinoinnin tulee tavoittaa oikea kohderyhmä oikeaan aikaan. Parhaiten siinä onnistutaan kun tiedetään kohderyhmän asiakaspolut ja kohderyhmän käyttämät viestintäkanavat. Yrityksen on siten ymmärrettävästi oltava mukana useissa kanavissa ja toteutettava monikanavaista viestintää tehokkaasti.


Kohdennettu sisältömarkkinointi Wise-järjestelmällä

Oli sisältömarkkinoinnin strategia mikä tahansa, sen toteuttaminen on tehty helpoksi Wise-järjestelmällä. Wisessä yhdistyy monikanavainen sisältömarkkinointi ja sisältöjen kohdentaminen eri kohderyhmille. Järjestelmä auttaa myös yritystä luomaan prosessit sisällöntuotannolle ja kohdennetulle markkinoinnille, sekä edelleen myynnille.

Suurin apu prosesseihin ja varsinaiseen tekemiseen tulee siitä, että kaikki toiminnot ovat samassa järjestelmässä, toimivat samoilla logiikoilla, sekä siitä, että järjestelmään on rakennettu sisällöntuotantoa ja viestinnän kohdennettavuutta auttavia automatiikkoja.

Sisältömarkkinoinnissa onnistumisen keskeisiä lainalaisuuksia on, että vain kohdennettu sisältö tavoittaa.
Sisältömarkkinoinnissa onnistumisen keskeisiä lainalaisuuksia on, että vain kohdennettu sisältö tavoittaa.

​​Kohdennettavuus

Wise-CRM:llä voi ryhmitellä eri kohderyhmät ja Wise-Marketing -sähköisen markkinoinnin työkaluilla markkinoinnin toimenpiteitä voi kohdentaa eri ryhmille sopivaksi.

Sisällöntuotanto ja monikanavainen viestintä helposti

Wise-CMS (julkaisujärjestelmä) on rakennettu erityisesti sisältömarkkinoinnin tehokkaaseen toteuttamiseen. Sisältöjen toteuttaminen on helppoa ja samaa sisältöä voi jakaa eri median kanaviin, sekä uutiskirjeenä tai kutsuna. Näin monikanavainen viestintä ja eri kohderyhmien tavoitettavuus on tehty tehokkaaksi.

Kattava analytiikka ja jatkuva kehittäminen

Wise-järjestelmä tarjoaa monipuolista analytiikkaa markkinointitoimenpiteiden onnistumisesta. Analytiikka tarjoaa tärkeää dataa, joiden avulla markkinointia ja kohdennettavuutta voi jatkuvasti kehittää.


Apua sisältömarkkinointiin? - ota yhteyttä!

Tiina Ikala
Myynti- ja markkinointipäällikkö
050 361 1038
tiina.ikala@wisenetwork.fi


Lue myös seuraavat artikkelit

Hakukoneoptimoinnin lainalaisuudet pätevät useissa hakukoneissa. Google on hakukoneiden selkeä ykkönen. 

Hakukoneoptimointi – mitä, miten ja miksi?

Haluatko verkkosivuillesi enemmän kävijöitä? Haluatko tarjota tuotteitasi, palveluitasi tai informaatiotasi juuri silloin, kun niitä varta vasten etsitään? Jos vastasit kyllä, kannattaa huomio kiinnittää hakukoneoptimointiin.

Lue lisää

8 käytännön vinkkiä sähköpostimarkkinointiin

Sähköpostimarkkinointi ovat edullinen ja tehokas tapa luoda ja ylläpitää asiakassuhteita sekä viestiä eri sidosryhmien kanssa. Sähköinen uutiskirjeviestintä on kuitenkin "herkkä laji". Siksi viestintää ja kampanjaa suunniteltaessa on hyvä olla tietoinen muutamista hyvistä sähköpostimarkkinoinnin käytänteistä.

Lue lisää