WiseAccounting - kirjanpito

Tässä artikkelissa; kirjanpidon etusivu, automatisoitu kirjanpito, raportit, automatisointi vähentää oleellisesti kirjanpidon työtä, järjestelmästä ohjatut eritasoiset tilinpäätöksen liitteet, WiseEconomy-kirjanpiton edut sekä kommentointi ja kysy palsta.

Kirjanpidon etusivulta näet nopeasti vertailun edelliseen tilikauteen vastaavana ajankohtana.


Automatisoitu kirjanpito

Taloushallinto/ Kirjanpito etusivu näyttää tiiviin yhteenvedon yrityksen/yhteisön liikevaihdosta ja tuloksesta olemassa olevalla tilikaudella ja vertailun vuoksi samat edellisenä vuotena vastaavana ajankohtana. Näin yhdellä silmäyksellä selviää tilanteen kehittyminen aiempaan verrattuna.

Raportit
Kirjanpidon raporteista voi haluamaltaan aikavälilta selata pääkirjaa, päiväkirjaa, tositteita, tasetta, tuloslaskelmaa, eri tilikausia sekä arvonlisäverolaskelmia. Alv-laskelma antaa suoraan kaikki verottajalle ilmoitettavat arvot ja näin muodostuvat alv-maksut tai palautukset.


Kuten edellä on esitetty niin kaikki myynti-, osto-ja palkkalaskut kirjautuvat automaattisesti oikeille tileilleen.
Kirjanpitäjän/taloushallinnon asiantuntijan tehtävänä onkin vain aika ajoin tarkastaa, että kaikki ovat menneet oikein. Tätä työtä helpottaa huomattavasti edellä Myynti- ja Ostolaskujen kohdissa esitetyt virheellisten tositteiden automaattinen esilletuonnit.
Aika ajoin suoritettavia tarkistuksia ovat tiliotteidentarkistukset eli tarkistetaan että tiliotteen loppusaldo ja kirjanpitotili vastaavat toisiaan. Niiltä päiviltä, joissa on eroja tulee tiliote avata ja käsitellä puutteelliset kirjaukset, puutteet johtuvat joko kohdistamattomasta laskusta (esim. väärä viitenumero) tai puuttuvasta tositteesta.
Toinen tarkastettava kohde on tase jonka summat tulisi täsmätä toisiaan. Jos taseen vastaavaa ja vastattavaa summat eivät täsmää, lyhennetään haun aikarajaa lopusta päin niin kauan kunnes selviää minä päivänä heitto tapahtuu. Tämän jälkeen etsitään kyseisen päivän tositteista, mistä virhe johtuu ja se korjataan. Taseen tulisi siis täsmätä tilikauden alusta alkaen jokaisena päivänä.
Tilikausi voidaan päättää kerralla tilikauden jälkeen tai niin halutessaan vaikka aina kuukausi kerrallaan. Tilinpäätöksen jälkeen suljetaan kyseinen ajanjakso eikä sille enää voi tehdä muutoksia tai lisäyksiä.

Aktiivisissa yrityksissä paras toimintatapa on WiseEconomyn mahdollistama ajantasainen kirjanpito.

Automatisoitu kirjanpito vähentää oleellisesti kirjanpitäjän työtä

Kuten edellä on esitetty niin kaikki myynti-, osto-ja palkkalaskut kirjautuvat automaattisesti oikeille tileilleen.
Kirjanpitäjän/taloushallinnon asiantuntijan tehtävänä onkin vain aika ajoin tarkastaa, että kaikki ovat menneet oikein. Tätä työtä helpottaa huomattavasti edellä Myynti- ja Ostolaskujen kohdissa esitetyt virheellisten tositteiden automaattinen esilletuonnit.
Aika ajoin suoritettavia tarkistuksia ovat tiliotteidentarkistukset eli tarkistetaan että tiliotteen loppusaldo ja kirjanpitotili vastaavat toisiaan. Niiltä päiviltä, joissa on eroja tulee tiliote avata ja käsitellä puutteelliset kirjaukset, puutteet johtuvat joko kohdistamattomasta laskusta (esim. väärä viitenumero) tai puuttuvasta tositteesta.
Toinen tarkastettava kohde on tase jonka summat tulisi täsmätä toisiaan. Jos taseen vastaavaa ja vastattavaa summat eivät täsmää, lyhennetään haun aikarajaa lopusta päin niin kauan kunnes selviää minä päivänä heitto tapahtuu. Tämän jälkeen etsitään kyseisen päivän tositteista, mistä virhe johtuu ja se korjataan. Taseen tulisi siis täsmätä tilikauden alusta alkaen jokaisena päivänä.
Tilikausi voidaan päättää kerralla tilikauden jälkeen tai niin halutessaan vaikka aina kuukausi kerrallaan. Tilinpäätöksen jälkeen suljetaan kyseinen ajanjakso eikä sille enää voi tehdä muutoksia tai lisäyksiä.

WiseEconomy edut

  • Toistensa kaltaiset myyntilaskut, ostolaskut ja palkat tekevät toiminnallisuuksien käytöstä yksinkertaisen helppoa.
  • Analytiikat ovat selkeitä ja nopeasti ymmärrettäviä
  • Johdonmukaisesti automatisoidut toimintatavat tekevät toiminnasta tehokasta
  • Egologinen paperiton toiminta
  • Ajantasainen, markkinoiden automatisoiduin taloushallinnon kokonaisuus
  • Kustannustehokas tulevaisuuden toimintamalli
  • Läpinäkyvä kiinteä, kuukausittainen SaaS-Palvelumaksu ilman eri asioiden transaktioita


Kommentoi tai kysy - niin vastaamme