WiseAccounting - Kirjanpito

​Automatisoitu kirjanpito – Kaikki myynnit, ostot ja palkat suoraan kirjanpitoon ilman kirjanpitäjää

WiseAccounting - Kirjanpidon tapahtumapolut

Tilikartta

Käyttöönotto aloitetaan asettamalla järjestelmään yrityksen tilikartta ja mahdolliset kustannuspaikat. Tilikartta kannattaa avausvaiheessa "suomentaa" siten, että tilin nimestä pystyy päättelemään mitä tapahtumia tilille tulee. Näin eri henkilöiden helpompi oppia tuotteiden ja sähköisten ostolaskujen tiliöinti.

Tuotehallinta

Tuotteet tiliöidään tuotteen syötön yhteydessä tuotehallintaan.

Laskutus

Laskutus tapahtuu valitsemalla asiakas WiseCRM:stä ja laskutettavat tuotteet tuotohallinasta. Data menee automaattisesti kirjanpitoon tuotehallinnassa tehdyn tiliöinnin mukaan.

Verkkokauppa

Halutut tuotteet aktivoidaan tuotehallinnasta näkymään verkkokaupassa. Tapahtuneiden myyntien data menee kirjanpitoon täysin automaattisesti.

WiseTicket - Oman lippukaupan myynti

Lipunmyyntidata menee nettiakaupan tavoin kirjanpitoon täysin automaattisesti.

Varausjärjestelmä

Varausjärjestelmän myyntien data menee kirjanpitoon täysin automaattisesti.

Tapahtumahallinnan maksulliset tapahtumat

Tapahtumahallinnan myyntien data menee kirjanpitoon täysin automaattisesti.

Ostolaksut

Ostolaskut tulevat WiseBill-ostolaskujärjestelmään sähköisinä (myös paperilaksut kiertäen skannauspalvelun kautta) e-laskuina. Tiliöinnin ja maksatusasetusten jälkeen lasku käy läpi sähköisen tarkastus- ja hyväksyntäkierron, jonka jälkeen se menee automatisoituun maksatukseen. Ostolaskujen data menee kirjanpitoon täysin automaattisesti.

Palkat

WiseHR -järjestelmässä palkat maksetaan yhtenä maksuna, siältäen kaikki palkan sivukulut. Palkkojen kaikki maksuerät menevät kirjanpitoon täysin automaattisesti.

Kassamyynnit

Kassat saadaan integroitua Wise-järjestelmään. Tässä vaihtoehdossa myytävät tuotteet tuodaan WisePDM -tuotehallintaan. Kassamyyntien data menee kirjanpitoon täysin automaattisesti. WiseNetworkin kehitysputkessa on myös kosketusnäytöllisiin läppäreihin, tableteihin ja älypuhelimiin soveltuvia kassapääteratkaisuja kortinlukulaitteineen.

Luottokorttiostot

Joissakin luottokorteissa on jo olemassa kuittipalvelu, jonka data on mahdollista integroida WiseBill ostolaskuihin. Tällöin data menee tiliöinnin jälkeen kirjanpitoon täysin automaattisesti.

Käteis- ja pankkikorttiostot

Käteis ja pankkikortit viedään järjestelmään manuaalisesti: tosite kirjataan ostolaskuihin ja tiliöidään, jonka jälkeen data menee kirjanpitoon täysin automaattisesti.

Veroraportit

WiseAccounting tuottaa veroraporit ja toimittaa ne automaattisesti verohallintoon

WiseAccounting - kirjanpito reaaliaikaisena - raportit luettavissa roolihallinnon oikeuksin eri päätelaitteilla