WiseJob - irti työttömyydestä!

WiseJob on täysin uudenlainen sähköinen palvelu työtä hakevien ja työtä tarjoavien välille.
<p>WiseJobin päällimmäisin tavoite on auttaa etenkin työttömänä olevia työn tai opiskelupaikan hakemisessa. Se on kuitenkin myös paljon muuta...</p>

WiseJobin päällimmäisin tavoite on auttaa etenkin työttömänä olevia työn tai opiskelupaikan hakemisessa. Se on kuitenkin myös paljon muuta...

WiseJob, Länsi-Suomen ESR-hankehakemus 104690, jätetty 3.10.2018

Hankkeella haetaan ratkaisua työllisyyden edistämiseen sekä syrjäytymisen estämiseen etenkin nuorison osalta mutta samalla tarkoitus aktivoittaa koko työikäistä väestöä täysin uudenlaisen palvelusivuston avulla. Sivusto avataan käyttöön tammikuun 2019 aikana. Haemme jo hankkeen kehitysvaiheeseen mukaan alueen yrityksiä, opiskelupaikkoja sekä kuntia. Mukanaolo jo kehitysvaiheessa tuo mahdollisuuden vaikuttaa sisältöön sekä antaa runsaasti positiivista näkyvyyttä. Isoin merkitys on luonnollisesti työttömyyden vähentyminen joka on kaikkien etu ja koko hankkeen perustavoite.

Edistykselliset työkalut kaikille osapuolille

Palvelun edistyksellisiä työkaluja ja toimintoja ovat mm. CV:n ja työhakemusten täyttöopastus, tekoälyn etsimät kontaktit osapuolten välillä, automaattiset työnhaut, sähköiset työsopimukset, hakuperusteisesti lähetettävät uutiskirjeet ja kutsut, tilastoinnit, sisäiset chat- ja keskustelupalstat, yritys- ja opiskelupaikkojen sekä -linjojen esittelyt, video-opasteet, mobiiliapplikaatiot ym. ym.

WiseJob - kuntien, opiskelupaikkojen ja työnantajien palveluoikeudet

- omien esittelytietojen julkaisu ja päivitys
- vapaina olevien työ-/ opiskelupaikkojen julkaiseminen
- tarjotun työtehtävän päivitysoikeus ja velvollisuus (paikka täytetty)
- työntekijöiden haku rekisteristä
- haun tarjoamien työhakemusten ja cv:n lukuoikeus
- hakuperusteisesti lähetettävät uutiskirjeet ja kutsut
- sähköisen työsopimuksen käyttömahdollisuus
- tapahtumien analytiikka

WiseJob - työnhakijoiden ja opiskelijoiden palveluoikeudet

- cv:n ja työhakemusten täyttö ja säilytys
- selausoikeus vapaisiin työpaikkoihin
- automaattiset, aktiivimalli 2. ehdot täyttävät työn haut tai ilmoitukset sopivista uusista työpaikoista(valittavissa)
- pääsy järjestelmän video-opasteisiin
- osallisoikeus keskustelupalstoille ja chat-palveluun
- osallistumisoikeus erilaisiin kutsuperusteisiin tapahtumiin
- sähköisen työsopimuksen käyttömahdollisuus
- tapahtumien analytiikka
- kevytyrityspalvelujen käyttö
- opiskelupaikkojen haku paikkakunnan, opintosuunnan sekä aloitusajan mukaan

Toimenpiteet ja aikataulu

Projektin tavoitteita mitataan tarkasti ennalta asetetun toteuttamisaikataulun sekä saavutettujen tulosten puitteissa.

1. vaihe 1.1. - 31.1.2019, toimenpiteet

- palvelulle on luotu ulkoasu sekä kotisivusto WiseJob -palvelulle

- projektin hanke-esittely sekä merkitykset eri osapuolille

- kantaan tallennettu Satakunnan työnantajien tiedot

- hakukoneisto työn hakijoiden ja työnantajien väliseen kanssakäymiseen luotu

- viestintä Satakunnan alueen työttömille on alkanut


2. vaihe 1.2. - 30.6.2019, toimenpiteet

- viestintä toiminnasta Satakunnan alueen yrittäjille

- käyttöopasteet luotu eri osapuolille

- henkilörekisteri työnantajille, työn hakijoille sekä ilmoittajille

- tietokantaan Satakunnan alueen opiskelupaikat. Jako sijainnin, koulutusalan sekä -tason mukaisesti

- järjestelmään luotu hakuperusteisesti lähetettävien uutiskirjeiden mahdollisuus

- järjestelmään luotu erilaisten kyselyjen, lomakkeiden ja tapahtumakutsujen hallintajärjestelmä

- Chat-palvelu avattu, vastaajina 9-16 koodarit ja toimitus

- järjestelmään luotu sähköinen työsopimus

- palveluun tullut mukaan kevytyrityspalveluja tarjoava osapuoli

- tiedottaminen TE-toimistoille


3. vaihe 1.7. - 31.12.2019, toimenpiteet

- projektin erilaisten tilastotietojen julkistaminen

- videoidut käyttöopasteet eri osapuolille

- ammattiliittojen ym. instanssien mukaantulo järjestelmään

- yo. ryhmien tiedoitteiden julkaiseminen sivuilla alkaa

- tietokantaan tallennetaan koko Suomen työnantajien tiedot

- tietokantaan kaikki Suomen opiskelupaikat, jako sijainnin, koulutusalan sekä -tason mukaisesti

- hakuperusteisten uutiskirjeiden lähetykset alkaneet

- hakuperusteisten tapahtumakutsujen, kyselyjen ja kilpailujen lähetykset alkaneet

- viestitään palvelusta koko Suomen yrittäjille


4. vaihe 1.1. - 1.6.2020, projektin jälkeiset toimenpiteet

- palvelu levitetään koko Suomen alueelle

Hankkeen kustannusarvio

WiseJob hankkeen 1. vuoden kustannukset ovat noin 180.000 euroa josta suurimman osan kattaa haettava ESR- ja valtion rahoitus.

WiseJob - Hankkeen kustannusarvio
15.11.2018Aloitusvaiheen suunnittelukustannukset0
31.01.2018Vaihe 1. k-arvio ajalta 01.01.2019-31.01.201920 000,00
30.06.2019Vaihe 2. k-arvio ajalta 01.02.2019-30.06.201985 000,00
31.12.2019Vaihe 3. k-arvio ajalta 01.07.2019-31.12.201975 000,00
Koko hankkeen kustannusarvio180 000,00


Lisätietoja hankkeesta sekä mukaantulosta
Pentti Teponoja, 0440 591906
pentti.teponoja@wisenetwork.fi