WiseNetwork-asiakashallintajärjestelmä (CRM)


Monipuolinen asiakashallintajärjestelmä CRM on koko WiseNetwork-verkkopalvelujärjestelmän tärkein osa. Käytännössä se on kuin järjestelmän aivot, jolla on roolinsa sen kaikissa toiminnoissa.

CRM on itsessään hyvin laaja käsite. Hyvin toteutettu CRM voi sisältää suuren määrän toiminnallisuuksia. Vielä paremmin suunniteltuna se mahdollistaa jatkuvan uusien toiminnallisuuksien kehittämisen.

Kokonaan uudelle tasolle CRM pääsee, kun se toimii aidosti samassa järjestelmässä julkaisu-, sähköisten markkinoinnin, myynnin, talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien kanssa.

WiseNetwork-verkkopalvelujärjestelmässä kaikki palvelun osa-alueet toimivat saumattomasti yhdessä kokonaisuudessa ja lähes kaikki toiminnallisuudet käyttävät CRM:ää tietopankkina.

Järjestelmän kehittäminen on jatkuvaa. Näin asiakkaillamme on käytettävissä aina uusimmat työkalut.


WiseNetworkin CRM :llä on monimuotoiset tehtävät

Tieto CRM:stä palvelun muille osa-aluille ja muilta osa-alueilta kulkee vaivattomasti ilman integrointeja.
Tieto CRM:stä palvelun muille osa-aluille ja muilta osa-alueilta kulkee vaivattomasti ilman integrointeja.

Julkaisujärjestelmässä CRM:n päätehtävä on jakaa käyttöoikeuksia kirjautumisen takana oleville asioille. Markkinoinnissa, postituksissa, yhteydenotoissa ja tiedonkeräyksessä hankittu tieto tallentuu CRM:ään.
Myynnin työkaluissa asiakkuutta hoidetaan ja kehitetään CRM:llä. Talous- ja henkilöstöhallinnossa muun muassa laskutuksen ja palkanlaskennan lähdetiedot säilytetään CRM:ssä.


Tehokkuutta myyntiin ja markkinointi monipuolisten CRM:n toiminnollisuuksien avulla


Jokainen käyttäjä voi muotoilla henkilötietohin haluamansa tietosisällön otsikossa olevan
Jokainen käyttäjä voi muotoilla henkilötietohin haluamansa tietosisällön otsikossa olevan "rattaan" avulla.

WiseCRM mahdollistaa tehokkaan kontaktien hallinnan.

WiseCRM - Kontaktien hallinta

WiseCRM mahdollistaa selkeän ja tehokkaan kontaktien hallinnan. Yhteystiedot ovat järjestelmässä vain kerran, mutta sama henkilö voi silti kuulua useampaan yritykseen tai yhteisöön

Lue lisää

Kontaktien hallinta
Kontaktit on jaoteltu kahteen pääryhmään: yritykset/yhteisöt ja henkilöt. Lähtökohtana on, että jokainen kontakti on järjestelmässä kertaalleen. Sama henkilö voidaan liittää moneen yritykseen tai yhteisöön. Henkilön yrityskohtaiset tiedot tallennetaan yrityksen henkilökorttiin. Kontakteille on luotu perustiedot, joista käyttäjä voi valita omiin näkymiin tulevat tiedot. Mikäli valmiit tietokentät eivät riitä, voi yritys luoda custom-kenttiä.

Kontaktien kategoriointi suoritetaan ”tagitusten” avulla. ”Tagituksella” tarkoitetaan tietokenttää, johon voidaan laittaa useita ”tageja” joiden avulla yritys voidaan hakea ”tageilla” nimettyihin ryhmiin.

Aktiviteettihallinta
Kontakteille voidaan luoda muistioita, aktiviteettejä, projekteja ja niille henkilöitä.

Kanta-asiakasjärjestelmä
Kanta-asiakasjärjestelmään hyväksytyille kontaktille voidaan antaa esimerkiksi etuja verkkokaupan myytäviin tuotteisiin tai muihin yrityksen tarjoamiin palveluihin. Edut voivat tallentua jonkin sähköisen tapahtuman avulla tai manuaalisesti tallennettuna.

Sopimushallinta
Kontakteille voidaan tallentaa sopimuksia. Perusominaisuus sisältää sopimuksen talous- ja aikatiedot. Muu sopimusteksti tallennetaan järjestelmään liitetiedostona.

Kalenteritoiminnot
Kalenteritoimintoja on kolmentasoisia: julkinen, organisaatio tai yksityinen. Kalenterinäkymä voidaan nostaa julkaisujärjestelmällä kotisivuille.

Analytiikka
Kaikista CRM:n tiedoista on luotavissa analytiikka. Esimerkiksi sopimukset, yritys, tuote, summa/kk, summa/kk tai kokonaissumma ja maksuehdot.