WisePlatformin ideologia

WisePlatformissa CRM-ohjatut markkinoinnin, myynnin ja taloushallinnon työkalut muodostavat yhden kokonaisuuden, jonka tarkoitus on tehostaa yrityksen toimintaa. Juuri tämä tekee WisePlatformin arkkitehtuurista sekä käytettävyydestä ainutlaatuisen ja uniikin.

WisePlatform CRM-järjestelmä sisältää kotisivut, markkinoinnin, myynnin ja taloushallinnon työkalut täydennettynä toimialakohtaisilla ratkaisuilla - kaikki samassa CRM-järjestelmässä, samoilla logiikoilla ja käyttäjätunnuksilla.

Kaikki samassa järjestelmässä

CRM-järjestelmä WisePlatform on 150 henkilötyövuoden tuotekehityksen ja valmistuksen tulos, valmis liiketoiminnan perustarpeet kattava ja jatkuvasti kehittyvä kokonaisuus.​​​​​​​ WisePlatform järjestelmäarkkitehtuuri on toteutettu siten, että toimialaratkaisut ohjelmoidaan ilman integrointia osaksi WisePlatformia. Tämä varmistaa toimintamallin, jossa tietoa voidaan siirtää kaksisuuntaisesti eri toiminnallisuuksien välillä.​​​​​​​

Markkinoinnin, myynnin, taloushallinnon ja toimialakohtaisten työkalujen ollessa samaa CRM-järjestelmää yritystoimintasi arjen prosessit tehostuvat ja pystyt suuntaamaan henkilöresurssisi tuottavaan toimintaan.

Järjestelmä toimii kaikilta osiltaan aina samoilla logiikoilla ja käyttäjätunnuksilla.

Viisas verkosto ohjaa kehitystä

Toimintamme alusta saakka WisePlatformia on kehitetty tiiviissä yhteistyössä toimialakohtaisesti asiakkaidemme kanssa. Käytännössä lähes kaikki WisePlatformiin lisättävät uudet ominaisuudet ja toiminnallisuudet ovat asiakkaidemme suunnasta tulleita kehitystoiveita. Pisimmälle yhteistyö on viety golfin ja palloilun toimialoilla, joissa WiseNetworkin henkilöstöstä sekä kyseisten toimialojen asiakkaiden avainhenkilöistä on koottu kehitysryhmät allokoimaan ja priorisoimaan oman toimialansa kehitystarpeita järjestelmän näkökulmasta. Tulokset näistä kehitysryhmistä ovat olleet uraauurtavia.


WiseEvent on tapahtumatoimialan käyttöön räätälöity toiminnanohjausjärjestelmä. WiseEvent muodostuu valmiista CRM-ohjatusta WisePlatform-liiketoimintajärjestelmästä sekä toimialaratkaisuista. Kotisivut, hallinnon, markkinoinnin, myynnin ja taloushallinnon työkalut sekä oma lippukauppa helppokäyttöisesti samassa järjestelmässä, samoilla logiikoilla ja käyttäjätunnuksilla.
​​​​​​​

Lue lisää