WiseNetworkin talousosasto tiedottaa

Palkansaajien tulisi tarkistaa verokortin tuloraja ja toimittaa tarvittaessa muutosverokortti työnantajalleen. WisePay huomioi automaattisesti tulorajan ylityshetken.

Jopa joka neljännellä palkansaajalla voi olla liian alhainen veroprosentti

Verohallinnon arvion mukaan vuosituloraja on ylittymässä joka neljännellä palkansaajalla. Jos veroprosentti on liian alhainen, loppuvuoden ansioita verotetaan korkeamman lisäprosentin mukaan. Wisenetworkin talousosasto kehottaakin tarkistamaan verokortin tulorajan ja toimittamaan tarvittaessa muutosverokortin välittömästi.

WisePay huomioi tulorajan ylityshetken

Tulorekisteriohjattu palkkajärjestelmämme WisePay huomioi automaattisesti tulorajan ylityshetken, jonka jälkeen ennakonpidätykset lasketaan lisäprosentin mukaan. Ajoissa tehdyt muutokset verokortille ehtivät vielä tasaamaan veronkorotukset pidemmälle aikavälille. Kehotamme muistuttamaan työntekijöitänne välittömästi asiasta, jotta saatte mahdolliset muutosverokortit toimitettua talousosastollemme ajoissa.


Pääset tutustumaan WiseEconomyn taloushallinnon uusimpiin ominaisuuksiin täältä >>