WisePay - palkat

Tässä artikkelissa: Yrityskohtaiseksi räätälöitävä, pitkälle automatisoitu tulorekisteri-integroitu palkkajärjestelmä, palkkalaskujen etusivu, työ-ja palkkasopimus, palkkalaskun sisältö, palkkalaskut sekä kommentoi ja kysy -palsta.


Työ/palkkasopimus osa palkkajärjestelmää

Palkat -osiossa jokaiselle työntekijälle tehdään ensin Työsopimus. Työsopimuksessa määritetään mm. työntekijän henkilötiedot, palkkatiedot sekä verokortin tiedot. Työsopimuksen liitetiedoiksi tallennetaan työntekijäön Mikäli työntekijä on tullut taloon kesken vuoden tallennetaan myös hänen alkuvuonna tienaamansa summa järjestelmään. Näin siksi että järjestelmä tarkkailee vuoden kokonaisansiota ja muuttaa tarvittaessa veroprosenttia vuosirajan täyttyessä.

Palkkalasku muodostuu avoimeksi laskuksi automaattisesti haluttua aikaväliä ennen maksupäivää jonka jälkeen palkanmaksusta vastaava lisää siihen mahdolliset muuttuvat tekijät.

Palkkalaskut

Palkkalaskut ilmestyvät Palkkalaskut -kansioon automaattisesti etukäteen valittuna ajankohtana, esimerkiksi heti edellisen palkkajakson jälkeen. Maksuajankohtana palkanmaksuista vastaava tarkastaa laskut ja lisää niihin tarvittaessa erilaiset vaihtuvat suoritukset kuten ajokilometrit, päivärahat, provisiot yms. ja laittaa laskut sen jälkeen normaaliin tarkastus/ hyväksymiskiertoon.
Hyväksymisen jälkeen palkkojen eri osiot siirtyvät automaattisesti oikeille tileilleen ja samalla muodostuu,niin ikään automaattisesti, ostolasku verottajalle työnantajasuorituksista. Eli palkanlaskuissa perinteistä jälkikäteen suoritettavaa tositekirjausta ei tarvita.
Palkkatiedot tallentuvat jokaisen työntekijän omaan Työsopimus kansioon jossa ne siis ovat selattavissa kuukausittaisina yhteenvetoina omien tunnusten takaa.
Järjestelmä sisältää kaikki tulorekisterin vaatimat tulolajit ja palkkatietojen lähettäminen tulorekisteriin ei vaadi kuin napin painalluksen.

Mitä tapahtuu kun on palkkalasku on lähnetyt maksettavaksi pankkiin

Maksu kirjautuu pankkitililtä, pankin kanssa luotu yhteys toimittaa datan järjestelmään. tekoäly lukee datan ja kirjaa ostolaskun pois veloista toteutuneeksi menoksi kirjanpitoon - ilman käsiä.

Kommentoi tai kysy - niin vastaamme