WisePlatform valmis liiketoimintajärjestelmä - heti käyttöönotettavissa

​​​​​​​WisePlatformissa CRM-ohjatut markkinoinnin, myynnin ja taloushallinnon työkalut muodostavat yhden kokonaisuuden. Juuri tämä tekee WisePlatformin arkkitehtuurista ja käytettävyydestä ainutlaatuisen sekä helppokäyttöisen.

Toimitalomme sijaitsee osoitteessa Luotsinmäenpuistokatu 2. Tervetuloa.


Tervehdys!

WiseNetwork Oy on porilainen kehitysyhtiö. Yhtiön päätuote on WisePlatform-liiketoimintajärjestelmä. Tuotekehitys aloitettiin 2013 ja ensimmäiset pilottiasiakkaat tulivat 2014. Takana on nyt noin 90 henkilötyövuoden ja noin 5 miljoonan euron kokonaispanostukset. Alkuperäinen visio kaikille yrityksille kokoon katsomatta sekä kansainväliseen levitykseen skaalautuvista WisePlatformin työkaluista on valmiina.

Iso osa tämänhetkisestä työstämme suuntautuu toimialakohtaiseen kehitykseen. Valmiit toimialakohtaiset ratkaisut löytyvät jo mm. tapahtumatoimintaan, kuntosaleille, golf-klubeille, ravintoloille ja aktiiviseen urheilu-/järjestötoimintaan. Kehitystyö ei suinkaan lopu tähän, vaan jatkuva kehitys takaa asiakkaillamme käyttöön aina ajantasaiset työkalut.

Asiakaskantamme on kasvanut nyt 130 yritykseen/yhteisöön. Suurin arvomme on asiakaspysyvyys - koko toiminnan aikana vain 1 asiakas on lopettanut WisePlatformin käytön. Kehitämme parhaillaan voimakkaasti sekä henkilökohtaisia että digitaalisia asiakas-/tukipalveluitamme. Tämän myötä henkilökuntamme on kasvanut viimeisen vuoden aikana 12:sta 26 henkilöön.

Lähestymme Teitä tällä viikolla kolmella esittelykirjeellä. Ensimmäinen, siis tämä kirje, sisältää WisePlatformin toiminta-ajatuksen kuvauksen sekä asiakkaidemme kommentteja yhteistyöstä. Toinen perusesittelyn CRM-ohjatuista markkinointiviestinnän työkaluista. Ja kolmas myynnin ja automatisoidun taloushallinnon ratkaisuista.

Kesäisin terveisin,

Hannu Myöhänen
Toimitusjohtaja
WiseNetwork Oy
0440-532 592

WisePlatform
Onhan se helppoa – markkinointiviestintä, myynti ja taloushallinto kaikki samassa järjestelmässä, samoilla logiikoilla ja käyttäjätunnuksilla.

Yhteyshenkilömme

Myyntijohtaja

Joni Meskanen
050 538 9512
joni.meskanen@wisenetwork.fi


Myynti

Miikka Timoska
044 311 8803
miikka.timoska@wisenetwork.fi

WisePlatformin toiminta-ajatus


WisePlatform skaalautuu eri kokoisille yrityksille ja yhteisöille.


Markkinointiviestintä
CRM-ohjatulla markkinointiviestinnällä (kotisivut, some ja uutiskirjeet) sisältöjä luodaan ja jaetaan. Lisäksi löytyy työkalut tapahtumajärjestämiseen (WiseEvent), tiedonkeräykseen (WiseSurvey) – eli osallistuttaminen kyselyillä, kilpailuilla/arvonnoilla ja lomakkeilla sekä WiseAd kotisivujen mainonnan hallintaan. Näiden työkalujen tehtävä on luoda kiinnostusta ja kysyntää yhtiön tuotteisiin tai palveluihin. Kaikki nämä toiminnallisuudet keräävät yhdenmukaisen analytiikan asiakaspotentiaalin kiinnostuksesta.

CRM tallentaa asiakkaiden käyttäytymistä ja muodostaa sen pohjalta ennakkoon luotujen sääntöjen mukaisia toimia - esimerkiksi päivittää postituslistoja, tarjoaa oikeanlaista sisältöä ja tehostaa lisämyyntiä.

Myynti
Kaikkia myynnin kanavia ohjaa tuote- ja varastohallinta (WisePDM). Myynnin kanavia ovat sopimus/tilausmyynti (WiseDeal), verkkokauppamyynti (WiseEcommerce), ajan ja paikan varaaminen (WiseReserve) ja kassamyynti (WisePOS).

Sopimukset ja tilaukset
Pitkäkestoiset sopimukset ja kertaluonteiset tilaukset voidaan hyväksyttää vahvalla mobiili/pankki vahvisteella (WiseSign), minkä jälkeen niiden laskutus automatisoidaan kerralla tai erissä maksettaviksi. Laskutuksen maksumuistutukset hoituvat automaattisesti annettujen, asiakaskohtaisten asetusten mukaan. Laskutusdata siirtyy automaattisesti tuotehallinnassa osoitetuille kirjanpitotileille. Myös kirjaus pois myyntisaamisista tapahtuu automaattisesti järjestelmän pankkiyhteyden avulla.

Verkkokauppa
Verkkokauppa toimii tilauksen tavoin poiketen siten, että maksu tapahtuu oston yhteydessä. Verkkokaupassa voi olla myös useampia myyjiä, jolloin maksut ohjataan esim. Paytrailin avulla kumppanin tilille kokonaan tai osittain (esimerkiksi komissio vähennettynä).

Ajan ja paikan varaaminen ja myynti
​​​​​​​Ajan ja paikan varaukset (pääsyliput) toimivat järjestelmässä CRM-ohjatusti: CRM määrittää, sisältyykö varausoikeus asiakkuuteen vai vaaditaanko verkkokaupassa maksu. Lisäksi CRM ohjaa varauksen pohjalta mahdollisia kulkuoikeuksia ovista, porteista, tms.

Kassasovellus
Kassasovellus (WisePOS) on tabletissa ja läppärissä toimiva kassajärjestelmä. Eri toimipisteille räätälöidään tuotehallinnon avulla omat kassapöydät. Data siirtyy automaattisesti kirjanpitoon omille tileilleen.

Kassaan voidaan hakea henkilö CRMstä, jolloin hänen laskujaan, tilauksiaan tai varauksiaan voidaan suorittaa kassan kautta, esimerkiksi maksukortilla tai kulttuuri- ja liikuntarahoilla.

Taloushallinnon työkalut (WiseEconomy)
Taloushallinnon työkalut sisältävät myyntilaskut (WiseInvoice), ostolaskut (WiseBill), ja palkkalaskut (WisePay). Nämä työkalut toimivat keskenään samankaltaisesti. Myynti- ja ostolaskuthan ovat samaa asiaa - riippuu vain katsotaanko asiaa myyjän vai ostajan näkökulmasta. Molemmissa prosessit on pitkälle automatisoitu ja tehostettu, jotta taloushallinto on kaikille helppoa, kustannustehokasta ja reaaliaikaista. Palkkalaskujen prosessit ovat samat kuin ostolaskuissa, sisältäen tarkastamisen ja hyväksymisen.

Käteis- ja pankkikorttiostoja varten on kuittisovellus (WiseNote). Kuvataan kuitti sovelluksen kautta, kirjataan oston käyttötarkoitus ja lähetetään järjestelmään.

Käytä ja ylläty, onhan se helppoa - kaikki CRM-ohjatusti samassa järjestelmässä viestinnästä taloushallintoon, samoilla logiikoilla ja käyttäjä tunnuksilla.

Satakuntalaisten asiakkaidemme kommentteja muutamilta esimerkkitoimialoilta

Golf

"​​​​​​​​​​​​​​Yyterin nettisivut saivat julkaisun jälkeen paljon positiivista palautetta ilmeestä ja käytettävyydestä. Sivujen päivittäminen on koettu käytännössä helpoksi ja nopeaksi. Luodut sähköpostilistat mahdollistavat hienosti kohdennettuja uutiskirjeitä niin jäsenistölle, osakkaille kuin yhteistyökumppaneillekin. Uutiskirjeiden tekeminen on nopeaa ja erilaisia toteuttamistapoja on runsaasti.

Kassajärjestelmä otettiin Yyterissä lennosta käyttöön ja se todettiin käytännössä helppokäyttöiseksi. Hyvinä puolina on erityisesti koettu maksujen kohdistuminen asiakkaan tietoihin. Verkkokauppa otettiin myös käyttöön kauden avauksen yhteydessä ja suorituksia on tullut sitä kautta onnistuneesti perille. Uskomme verkkokaupan myynnin lisääntyvän kauden aikana. Jatkossa pelioikeustuotteiden myynti keskitetään pääsääntöisesti verkkokauppaan.

Ajanvarausohjelman saimme käyttöön ti 20.4. Ajanvarausjärjestelmä kehittyy edelleen ja uskomme sen palvelevan asiakkaitamme entistä laajemmin uusien päivitysten ja lisäpalveluiden myötä. WiseGolf on otettu toimiston puolella ilolla vastaan ja jäsenistön perehdyttäminen uuteen järjestelmään on hyvässä vauhdissa."
Markus Björlin, toimitusjohtaja, Yyteri Golf

Energia

"Järjestelmä on tosi monipuolinen ja siinä on mahdollisuuksia vaikka mihin. Lisäksi kehitystä tapahtuu jatkuvasti ja uudet ominaisuudet tulevat meillekin automaattisesti käyttöön. Tällä hetkellä käytössämme on vain pieni osa järjestelmän tarjoamista ominaisuuksista, mutta suunnitelmissa on laajentaa käyttöä. Yhteistyö on ollut sujuvaa ja aikataulut ovat pitäneet sovitusti. Voin suositella muillekin!"
Kimmo Kivikko, toimitusjohtaja, Lammaisten Energia Oy

Kauppakamarit/järjestöt

”Meille on erittäin tärkeää, että käyttämämme välineet tukevat laadukkaan digitaalisen jäsenkokemuksen syntymistä ja auttavat meitä kertomaan vaikuttamisen viestejämme laajasti ja kiinnostavasti. Meitä on pieni tiimi, joten haluamme toimia yhdessä järjestelmässä. Näin tieto kirjataan vain kerran ja meillä on koko ajan homma hanskassa ja langat käsissä.”
Minna Nore, toimitusjohtaja, Satakunnan kauppakamari

Kuntosalit ja urheiluliiketoiminta

”WisePlatform-järjestelmä on erittäin helppokäyttöinen ja toimiva. Järjestelmästä on minulle oikeasti apua päivittäisessä työssäni eikä sen toimintojen selvittämiseen kulu energiaa. Urheiluliiketoimintaan liittyy paljon erilaisia osia ja tieto on perinteisesti ollut hyvin pirstaloitunutta. Järjestelmä, joka kokoaa kaiken tiedon yhteen paikkaan helpottaa huomattavasti toiminnan suunnittelua ja kehittämistä. Data on urheiluseurojen arvokkaimpia omaisuuksia ja kun sen on omassa crm:ssä helposti käytettävissä, liiketoiminta helpottuu. Yhteistyössä WiseNetworkin kanssa on loistavaa myös se, että tukea järjestelmän käyttöön saa käytännössä heti, kun sitä tarvitsee."
Santeri Salonen, toiminnanjohtaja, FC Jazz

"WiseGym on päivittänyt toimintamme 2020-luvun vaatimuksiin vastaavaksi. Aiemmin jouduimme tekemään toimintamme ratkaisut sen mukaan, taipuiko vanha järjestelmämme niihin - nyt vaan kehitämme liiketoimintaamme ja WiseGym kyllä taipuu siihen. Olemme tehostaneet myyntiämme todella paljon markkinointiviestinnän ja myynnin työkalujen yhteistyöllä.

Meille tärkeintä on se, että asiakas voi ostaa salikorttinsa koska tahansa vaikka ulko-ovellamme. Hän pääsee heti sisälle omalla kännykällään käyttäen WiseNetworkin kehittämää Porihalli -appia.

Nyt korona-aikana WiseGym oli markkinoiden ainoa järjestelmä, joka mahdollisti AVIn henkilörajoituksien mukaiset oman treeniajan varaukset kuntosalille ilman mitään manuaalista työtä. Olemme saaneet liiketoimintaamme tehostettua vaikeina aikoina ja löytäneet uusia tapoja toimia.
Harri Lehtonen, hallituksen puheenjohtaja, Porihalli

Tapahtuma- ja ravintola-ala

"Meillä oli kiire saada lipunmyyntijärjestelmämme uusittua ja käännyimme suosituksesta asiassa WiseNetworkin puoleen. WiseNetworkin valintaan vaikutti vahvasti se, että halusimme oman paikallisen lippukaupan, kasvottoman valtakunnallisen toimijan sijaan ja kehittää samalla asiakasrekisteriämme.

Vanha järjestelmämme teetti kymmeniä tunteja ylimääräistä työtä ja unettomia öitä. Tunteja ja päiviä turhautunutta odottelua ongelmatilanteissa. Enää ei tarvitse odotella! Saimme lipunmyynnin järjestymään WiseNetworkin kautta edullisemmin ja nopeammin kuin olisimme uskoneetkaan! Parasta kaikessa oli, että samalla saimme paljon kaipaamiamme uusia digitaalisia ratkaisuja asiakashallinnan, myynnin, markkinoinnin, raportoinnin ja viestinnän kehittämiseen. Nyt Lippulinjassa voidaan keskittyä asiakkaiden palvelemiseen eikä energiaa kulu järjestelmien kanssa tahimiseen.

WiseNetworkin idea ”kaikki samassa järjestelmässä” toimii meille erinomaisesti ja se tekee järjestelmästä helppokäyttöisen. Uskomme kumppanuutemme kehittävän jatkossa erityisesti myynnin kohdennettavuutta, lisäävän monikanavaista viestintäämme sekä tuovan meille uusia ansaintamahdollisuuksia."

Kai Tanner, teatterinjohtaja, Rakastajat-teatteri