Kuninkuusravit Porissa 2014

"Omalla lippukaupalla myytiin ennätysmäärä lippuja"

WiseNetwork-verkkopalvelujärjestelmää pilotoitiin ensimmäistä kertaa Pori 2014 Kuninkuusravit -tapahtuman järjestämisessä. Tapahtuma myi järjestelmällä ennätysmäärän lippuja ennakkoon.

Kuninkuusraveissa WiseNetwork-järjestelmästä oli käytössä kotisivut, osittain CRM ja Markkinointi ja Verkkokauppa. Järjestelmällä toteutettiin n. 500 artikkelia, järjestettiin hevoshuutokauppa sekä myytiin ennakkolippuja tapahtumaan. Markkinointiviestinnän alkaessa vuoden 2013 lokakuussa raveilla oli käytössä n. 3 000:n Kuninkuusraveista kiinnostuneen sähköinen osoitteisto. Erilaisten kilpailujen ja pääasiassa Some- ja sähköisen markkinoinnin avulla asiakasrekisteriä kasvatettiin 17 000 kontaktiin. Julkaistut artikkelit lähetettiin sähköisen uutiskirjeen avulla kaikille Kuninkuusraveista kiinnostuneille. Jokaisen artikkelin yhteydessä myytiin ennakkolippuja ohjaamalla asiakkaita omaan verkkokauppaan ostoksille. Olennaista olikin, että oman verkkokaupan kautta myytiin selkeästi suurin osa lipuista, vaikka sen rinnalla myyntiä teki myös lipunmyyntiorganisaatio. Oma markkinointi ja Oma Lippukauppa toimi huomattavasti ulkopuolista toimijaa tehokkaammin.

Lippujen ennakkomyynti onnistui yli odotusten, lipunmyynnin yhdistäminen kaikkeen markkinointiin toimi erinomaisesti ja sai aikaan ennen näkemättömän ostoinnostuksen. Kaikista lipuista myytiin ennakkoon 71 % ja kaiken moottorina toimi WiseNetworkin sähköinen markkinointi. Kaikki kävijät skannattiin kulunvalvontalaitteistolla sisään ja kaikista toimenpiteistä syntyi tapahtuman järjestäjälle selkeä raportti.

Myynnin raportit

Järjestelmä tarjoaa kattavan ja reaaliaikaisen raportoinnin myynnin tapahtumista. Ohessa Kuninkuusravien myynnin raportointia tietyltä aikaväliltä. Raportit auttoivat ravien järjestäjiä arvioimaan myynnin edistymistä ja markkinointitoimenpiteiden tehokkuutta.

Sales - Kuninkuusravit Pori 2014 myynnin yhteenvetoa

Kulunvalvonta

Kuninkuusraveissa pilotoitiin Wisenetworkin kehittämää kulunvalvontaa. Palvelu toimi tapahtumassa virheettömästi.

Sales - Kuninkuusravit Pori 2014 kulunvalvonnan yhteenvetoa

Järjestelmällä jatkuvuutta ja hallittavuutta

Kuninkuusravien järjestäjä vaihtuu vuosittain. Tämä asettaa oman haasteensa tapahtuman järjestämiselle ja erityisesti yleisön tavoittamiseksi. Kuninkuusraveille yhteinen järjestelmä on tuonut toimintaan hallittavuutta ja jatkuvuutta. Vaikka järjestäjät vaihtuvat, jää tapahtumasta aina tietoutta seuraavalle järjestäjätaholle. Erityisen tärkeäksi on nähty tapahtuman asiakasrekisterin kartuttaminen kohdennettua markkinointia ja viestintää varten.