Luo yrityksellesi OMA MEDIA

Rakenna yrityksellesi tai brändillesi vahvat omat viestinnän kanavat, joiden kautta kiinnostava sisältösi tavoittaa asiakkaasi ostettua mediaa tehokkaammin.

Wise-järjestelmän avulla voidaan rakentaa yritykselle tai brändille vahvat omat viestinnän kanavat. Tällöin voidaan puhua yrityksen tai brändin Omasta Mediasta. Järjestelmä sisältää kaikki ne toiminnallisuudet ja moderneimmat viestinnän kanavat, joita tarvitaan kun tavoitellaan eri kohderyhmiä kohdennetuin sisällöin ja viestein.

Mitä on oma media?

Digitaalinen media muodostuu kolmesta osasta: oma media, ostettu media ja ansaittu media. Omalla medialla tarkoitetaan yrityksen tai brändin omia kanavia, joita yritys voi itse luoda ja hallita.

WiseNetwork-verkkopalvelujärjestelmän avulla avataan yritykselle moderneimmat oman median kanavat, joiden kautta voidaan tuottaa ja jakaa sisältöjä, osallistaa kohderyhmiä eri tavoin, edistää myyntiä, ratkaista asiakkaiden ongelmia ja palvella asiakaskuntaa ajasta ja paikasta riippumatta.

Ostettu media on sisältöä, jota on ostettu esimerkiksi mainostoimistolta ja jonka julkaisusta maksetaan. Ansaittu media taas on sellaista, mitä riippumaton kolmas osapuoli toteuttaa. Omalla medialla rakennetaan parhaimmillaan oiva alusta brändillesi ja annetaan sille ääni, jolla brändi tavoittaa kuulijansa.

Kaikki oman median kanavat samassa järjestelmässä

WiseNetwork-järjestelmään sisältyvät seuraavat oman median kanavat:

  • Yrityksen tai brändin kotisivut
  • Mobiiliapplikaatio
  • InfoTV
  • Sosiaalinen media
  • Sähköpostit / uutiskirjeet
  • Kutsut
  • Kyselyt / tutkimukset
  • Verkkokauppa

Sisällöntuotanto on erityisen helppoa, sillä samaa sisältöä voi hyödyntää ja jakaa eri kanaviin. Toimintaideologia on, että jakamalla sisältöjä oman median kautta muihin kanaviin, ohjataan kohderyhmät oman median sisältöjen pariin kiinnostumaan lisää tai ostamaan. WiseNetwork:in työkaluilla saadaan myös nopeasti vaikuttavuutta viestinnälle. Järjestelmämme tarjoaa helpon ja tehokkaan tavan tehdä monikanavaista viestintää.

Erityisesti palvelun kehityksessä on kiinnitetty huomiota siihen, että se palvelee sisältömarkkinointia: sen avulla on helppo julkaista otsikkoja, ingressejä, kuvia, videoita ja artikkeleista eri kanavissa ja ohjata niillä kohderyhmiä yrityksen omaan mediaan lukemaan sisällöstä lisää.

WiseNetwork-verkkopalvelujärjestelmän kautta oman median rakentaminen ja haltuunotto on tehty helpoksi myös siten, että kaikki kanavat ovat samassa järjestelmässä ja toimivat samoilla logiikoilla.

Oman median kohderyhmät haltuun

Oma media ei rakennu vain omilla kanavilla. Myös medialla tavoiteltavat kohderyhmät tulee tuntea. Järjestelmään sisältyvä asiakashallinta mahdollistaa tutustumisen kohderyhmiin ja asiakastietouden kartuttamisen. Asiakastietoutta ja -ryhmittelyä hyödynnetään luonnollisesti oman median sisällöntuotannossa. Viestien tulee olla kohdennettuja ja kolahtaa ja koskettaa saajaansa.​


Lue myös seuraavat artikkelit


Plugit Finland Oy

"Rakennamme sähköautoilun yhteisöä."

Lue lisää