WiseNetwork Oy tilinpäätösraportti tilikaudelta 2019

WiseEconomy taloushallinnon työkaluilla kirjanpito toteutuu pitkälle automatimatisoituna reaaliaikaisesti muutamia täsmäytyksiä lukuunottamatta. Tilinpäätöksen (1.1.2019-31.12. 2019) yhtiökokouksemme oli torstaina 9.1.2020.Rohkaisevat taloushallinnon kokemukset
WiseEconomy taloushallinnon työkalut ovat olleet pilointi sekä laajenevassa käytössä kolme vuotta. WiseEconomy on käytössä (8/2020) 20 yrityksessä. Tukipalvelut ovat luonnollisesti olleet vilkkaassa käytössä, tämän lisäksi annamme suurimmalle osalle myös kirjanpidollisen tuen eli tilitoimistopalvelut. Tämä auttaa meitä entistä nopeampaan ja asiakaslähtöisempään kehitykseen.


Kuvakaappaus, WiseAccounting tuloslaskelmasta. Henkilöstökulut -265 736,45 (-465 736,45) euroa sisältää +200.000 euron kehityspalkkakulujen aktivoinnin taseeseen.

Kuvakaappaus, WiseAccounting tuloslaskelmasta. Henkilöstökulut -265 736,45 (-465 736,45) euroa sisältää +200.000 euron kehityspalkkakulujen aktivoinnin taseeseen.


Kehitystoiminta
Kulunut vuosi jatkui edelleen kehityslähtöisesti, 465t euron palkkakuluista 75% (350t) olivat kehityksen palkkoja. Kokonaisuudessaan WisePlatformin kehitystyöhön on käytetty (2013-2019) n. 65 henkilötyövuotta ja 3 miljoonan euron arvosta. Taseeseen kehitystyötä on aktivoitu yhteensä 902.289,36 euroa (30 % kehitystyön arvosta), poistoja on suoritettu yhteensä 248.374,31.

Kaikki WisePlatformin perussuunnitelman mukaiset 30 toiminnallisuutta ovat nyt valmiina. Viimeisenä valmistui WisePay-palkkajärjestelmä. Pääosa kehitystyön kustannuksista kohdistui asiakastarpeiden jatkokehityksiin sekä järjestelmän toiminnallisuuksien parantamiseen saatujen asiakaspalautteiden pohjalta.

Vuosi-vuodelta, kuukausi-kuukaudelta WisePlatform on entistä kattavampi, paremmin ja varmemmin isojakin asiakasmassoja palveleva kokonaisuus.


Kehitystyön rahoitus on tapahtunat omistajien pääomarahoituksella (919t) Euroopan aluekehitysrahaston (Eakr) tuilla (208t) sekä tulorahoituksen avulla. Lisäksi toimintaa on rahoitettu n. 200,000 euroa Osuuspankista.

Kehitystyön rahoitus on tapahtunat omistajien pääomarahoituksella (919t) Euroopan aluekehitysrahaston (Eakr) tuilla (208t) sekä tulorahoituksen avulla. Lisäksi toimintaa on rahoitettu n. 200,000 euroa Osuuspankista.


Järjestelmäuudistus ja servereiden siirto Googlen palvelinsaliin Haminaan
Parhaillaan ollaan viemässä maaliin järjestelmäuudistusta ja servereiden siirtymistä Googlen palvelinsaliin Haminaan. Asiakkaille uudistus näkyy etenkin ruuhkaisina aikajaksoina entistä nopeampina latausaikoina.
Siirron valmistuttua olemmekin siirtymässä aktiivisempaan asiakashankintaan lisäämällä ensimmäisessä vaiheessa myynninresurssia Pirkanmaan alueelle.

Asiakkuudet
Asiakkuuksien määrä nousi 52 yritykseen. Asiakastyytyväisyys on pystytty pitämään hyvällä tasolla. Varsin vilkkaan tukipalvelun viiveajat ovat palvelulupauksemme mukaisia. Palvelua pyritään vieläkin parantamaan entistä parempien ohjeistusten ja tukipyyntötietokannan avulla. Asiakkuuksien liikevaihdot ovat n. 100 tuhannesta eurosta n. 100 miljoonaan euroon.

Henkilöstö
Yhtiön palveluksessa on 12 vakituista henkilöä, joista KAIKKI sitoutettiin osakeannilla yhtiön osakkaiksi 9.1.2020 yhtiökokouksen päätöksellä. Annin jälkeen henkilöstö omistaa yhtiön osakkeista yhteensä 66,86 %. Muut avainhenkilöt (hallitus) 17,66 % ja ulkopuoliset sijoittajat 15,48 % yhtiön osakkeista.


9.1.2020 Hannu Myöhänen, toimitusjohtaja