Sähköisen markkinoinnin ratkaisut - Wise-Marketing

Wise-Marketing sisältää uusimmat sähköisen markkinoinnin ratkaisut, joilla voidaan toteuttaa kohdennettua markkinointia ja viestintää.

Sähköinen markkinointi on olennainen osa yrityksen markkinointia. Sen etuna on markkinointitoimenpiteiden hyvä kohdennettavuus ja mitattavuus. Wise-Marketing sisältää kaikki uusimmat digimarkkinoinnin ratkaisut, joilla saadaan aikaan ammattimaisesti monikanavaista näkyvyyttä.

Wise-Marketing hyödyntää Wise-järjestelmän asiakastietoutta (Wise-CRM) kohdentaakseen markkinoinnin ja viestinnän toimenpiteet.

Wise-Marketing - osa tuottavaa kokonaisuutta

Wise-Marketing toimii ja pelaa aidosti yhteen Wise-järjestelmään sisältyvien julkaisujärjestelmän, asiakashallinnan, myynnin sekä talous- ja henkilöstöhallinnon tietojen kanssa.

Wise-Marketing-järjestelmän suurimpia eroja muihin vastaaviin työkaluihin ja ohjelmistoihin on, että kaikki sähköisen markkinoinnin työkalut ovat samassa järjestelmässä ja ne hyödyntävät viestin kohdentamiseen samassa järjestelmässä olevaa asiakasrekisteriä ja -tietoutta. Lisäksi markkinoinnin ja viestinnän toimintojen sisältöinä voidaan käyttää julkaisujärjestelmässä luotuja valmiita sisältöjä.

WiseNetworkin sähköisen markkinoinnin työkalujen edut

  • Markkinoinnin toimenpiteistä kattava analytiikka - selkeästi mitattavissa
  • CRM:n asiakastieto hyödynnettävissä markkinoinnin toimenpiteisiin - markkinointi kohdennettua
  • Mahdollista hyödyntää julkaisujärjestelmään luotuja valmiita sisältöjä markkinointitoimenpiteissä
  • Erittäin helppokäyttöinen
  • Selainpohjainen - aina saatavilla ja käytettävissä
  • Täydellinen tuki, opastus ja neuvonta
  • Jatkuva kehitys: asiakkaillamme on käytettävissä aina uusimmat työkalut
  • Tehokas kokonaisuus, joka tukee täydellisesti yrityksen kaikkia toimintoja

Wise-Marketing -toiminnallisuudet

Sähköpostimarkkinointi

Sähköpostimarkkinointi on kustannustehokasta ja mitattavaa markkinointia. Se on myös helpoin tapa lisätä myyntiä olemassa oleville asiakkaille ja parantaa asiakasuskollisuutta.

Lue lisää

Tiedonkeräys

Tiedonkeräys-työkalulla on helppo toteuttaa mitä tahansa lomakkeita, asiakaskyselyitä, kilpailuja kotisivuille tai linkkinä lähetettäväksi. Samalla automatiikan avulla kartutetaan asiakastietoutta.

Lue lisää

Tapahtumahallinta

Tapahtumahallinnan työkalulla lähetetään näyttävät kutsut, kerätään ilmoittautumiset sekä lisätietoja tapahtuman osallistujista. Näin tapahtumat järjestetään ja hallinnoidaan ammattimaisesti.

Lue lisää

Mobiiliapplikaatio

WiseNetwork-verkkopalvelujärjestelmä on kokonaisuudessaan responsiivinen. Tarjoamme kuitenkin myös mobiiliapplikaatiota paikkaan sidotun markkinoinnin ja viestinnän tarpeisiin.

Lue lisää


Reaaliaikainen analytiikka

Wise-järjestelmä tarjoaa reaaliaikaisen analytiikan järjestelmän kaikista osa-alueista. Analytiikan avulla voi seurata myynnin, markkinoinnin, viestinnän ja asiakashallinnan toimenpiteitä ja niiden edistymistä.

Lue lisää


Lue myös seuraavat artikkelit

8 käytännön vinkkiä sähköpostimarkkinointiin

Sähköpostimarkkinointi ovat edullinen ja tehokas tapa luoda ja ylläpitää asiakassuhteita sekä viestiä eri sidosryhmien kanssa. Sähköinen uutiskirjeviestintä on kuitenkin "herkkä laji". Siksi viestintää ja kampanjaa suunniteltaessa on hyvä olla tietoinen muutamista hyvistä sähköpostimarkkinoinnin käytänteistä.

Lue lisää