WiseSurvey - Tiedonkeräys

WiseSurvey-työkalulla on helppo toteuttaa mitä tahansa lomakkeita, asiakaskyselyitä ja kilpailuja kotisivuille tai linkkinä lähetettäväksi. Samalla kartutetaan asiakastietoutta automatiikan avulla

Erinomainen tapa kartuttaa asiakasrekisteriä

WiseSurvey on monipuolinen työkalu asiakastiedon keräämiseen. Järjestelmän avulla sähköisiä kyselylomakkeita voidaan toteuttaa kotisivuilla tai lähettää niitä sähköpostilla eri kohderyhmille. Työkalun ominaisuudet ovat monipuoliset ja siksi se mahdollistaa jopa pienimuotoisten tutkimusten toteuttamisen.

Samalla työkalulla on mahdollista toteuttaa myös kilpailuja ja galluppeja. Kaikista lomakkeista saadaan hyvät raportit ja mikä parasta, kaikki kyselyillä kerätty tieto siirtyy automaattisesti WiseCRM -asiakkuudenhallintajärjestelmään. Työkalulla voidaan siis kerätä uusien asiakkaiden yhteystietoja ja mahdollisia uutiskirjetilauksia.

Tiedonkeräyksellä on mahdollista toteuttaa:

  • Palautelomakkeet
  • Yhteydenottolomakkeet
  • Asiakastyytyväisyyskyselyt
  • Markkinatutkimukset
  • Kilpailut
  • Gallupit
  • Tilauslomakkeet


Mikäli lomakkeessa kysytään henkilötiedot, ne siirtyvät automaattisesti WiseCRM:n asiakasrekisteriin.

Yksityiskohtaiset raportit

Järjestelmä tarjoaa kattavat ja yksityiskohtaiset raportit tiedonkeräyksellä toteutetuista kyselyistä ja lomakkeista. Raportit ovat helppolukuisia ja tarjoavat näyttävää grafiikkaa kyselyn tuloksista. Raporteista on myös helppo tarkastella yksittäisiä vastauksia. Tutkimus voidaan toteuttaa myös anonyymisti, jolloin yksittäiset vastaukset eivät ole erotettavissa.