Liigan aitiotarjoilujen tilaukset helposti WisePlatformilla

WisePlatformin aitiotarjoilulomakkeen avulla ruoka- ja juomatilaukset onnistuvat nopeasti ja helposti. Tilauksen voi tehdä asiakas itse tai myyjä.

Liiga-kauden alkaessa on ajankohtaista muistuttaa joukkueita WisePlatformin kautta tehtävistä aitiotarjoilutilauksista.

Aitiovarauksen tehneelle asiakkaalle lähetetään perinteisen tilausvahvistuksen yhteydessä linkki, mistä hän pääsee tilaamaan aitiotarjoilut. Näin tieto kulkeutuu suoraan WisePlatform-järjestelmään, mistä se on helposti löydettävissä ja ohjattavissa oikeille tahoille.

Aitiotarjoilulomakeen toiminta

  1. Asiakkaalle lähetetään ruokatilauslinkki perinteisen tilausvahvistuksen yhteydessä. Linkistä asiakas pääsee tilaamaan tarjoilut ja pystyy tekemään lisätilauksia siihen asti, kunnes tilausaika umpeutuu (tilausajan umpeutuminen on määriteltävissä).

  2. Muistutuspostit asiakkaalle. Mikäli asiakas ei käy omatoimisesti täyttämässä ruokatilausta, voidaan hänelle lähettää asiasta muistutussähköposteja. Järjestelmästä pystyy määrittelemään, kuinka monta muistutusta (ja kuinka tiheästi) asiakkaalle halutaan lähettää.

    Järjestelmään voidaan esimerkiksi määritellä, että asiakkaalle lähtee ensimmäinen muistutusposti, mikäli hän ei ole tehnyt ruokatarjoilutilausta 10 päivää ennen tapahtumaa. Toinen muistutus voi lähteä esimerkiksi viisi päivää ennen tapahtumaa. Mikäli asiakas ei muistutuksista huolimatta täytä aitiotarjoilutilausta, pyydetään häntä ottamaan yhteyttä joukkueen määrittelemään tahoon tilauksen tekoa varten.

  3. Yhteenveto tehdyistä ruokatilauksista tulee näkyviin samaan VIP-yhteenvetosivuun, jossa varaukset muutenkin näkyvät.

  4. Aitiotarjoilut ovat myös helposti laskutettavissa, mikäli seura hyödyntää WisePlatformin taloushallinnon työkaluja. Lomakkeen kautta aitiotarjoilut muodostavat järjestelmään tilauksen, mistä asiakkaalle saa generoitua laskun.

Ohjeet myyjälle

Mikäli asiakas ei tee tilausta aitiotarjoilulomakkeen kautta, pääsee myyjä tekemään tilauksia aitiomyynnin yhteenvetonäkymästä.

Taulukon oikeassa reunassa, "toiminnot" -sarakkeessa on näkyvissä kolme kuvaketta:

  • Plus-merkistä aukeaa normaali tilausnäkymä, josta voi lisätä mitä tahansa tuotteita kyseiseen varaukseen.
  • Lomake -symbolista aukeaa aitiotarjoilulomake, josta myyjä voi tehdä asiakkaan puolesta tarjoilujen tilauksen.
  • Tulostus-kuvakkeesta aukeaa aitiokohtainen yhteenveto kaikista kyseiseen tapahtumaan liittyvistä tilauksista, (esim. keittiötä varten tai yhteenvedoksi asiakkaalle)

Mikäli sinulla herää aiheesta lisäkysymyksiä, ota yhteyttä:

Lasse Myöhänen
p. 0400 532 592
lasse.myohanen@wisenetwork.fi


WiseNetwork toivottaa tsemppiä alkavaan Liiga-kauteen!


WisePlatform kehittyy joka kuukausi entistä paremmaksi palvelutuotteeksi uusien ominaisuuksien myötä.

WisePlatformin uudet ominaisuudet 9/2020

Jatkuva kehitystyö asiakkaidemme kanssa tuottaa WisePlatformiin joka kuukausi runsaasti uusia ominaisuuksia. Katso lista viimeisimmistä järjestelmään lisätyistä toiminnallisuuksista.

Lue lisää