WiseNetwork Oy tilinpäätös 1.1.2021

WisePlatform CRM-järjestelmä mahdollistaa ajantasaisen yrityksen toiminnanohjauksen, mukaan lukien taloushallinnon. WiseNetwork Oy tilinpäätös ajalta 1.1.-31.12.2020 siirrettiin tilintarkastukseen 1.1.2021.

WisePlatormin kirjanpitoraportit mahdollistaa vuosittaiset vertailut, mikä antaa perspektiiviin myös tulevaisuuden suunnitteluun.

WiseNetwork Oy myynti on kasvanut viime vuosina varsin tasaisesti n. 40 % tasolla/vuosi. Parantuneet taloudelliset resurssit mahdollistavat nyt käynnistetyt varsin voimakkaat henkilöstöresurssilisäykset. Kulunut vuosi koulutti koronan aktivoimana etätyöskentelyyn, mikä on oleellisesti tehostanut toimintaamme.


Ajantasainen toiminnanohjaus vaatii modernien digitaalisten ratkaisujen lisäksi myös hyvin hiotut toimintatavat

Hiottujen toimintatapojen avulla tehostetaan koko toimintaketjua, pienennetään oleellisesti mm. taloushallinnon työmäärää, saaden näin aikaan huomattavia kustannussäästöjä.

WisePlatformia käytti vuoden vaiheessa 102 yritystä. Vuodesta 2014 alkaen aluksi pilotoinnin kautta tulleista asiakkaista vain yksi on jättänyt ”laivan”. Järjestelmän suurimmat asiakasryhmät edustavat tapahtumatoimintaa, kuntosalit (45), urheiluliiketoiminta, ravintolatoiminta, kauppakamarit ja muut tapahtumatoimijat yhteensä 42 toimijaa. Kokonaisvaltaisen järjestelmän (viestintä,myynti ja taloushallinto) osuus on noussut jo yli puoleen asiakaskannasta.

Henkilöstömme määrä kasvoi viime vuonna 11-16 henkilöön, tämän lisäksi työllistämme 2-3 alihankkijaa läpivuoden. Lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä asiakkaillemme ja iso hattu myös erinomaisesti asennoituvalle henkilöstöllemme.

Lähde: Finder.fi


CRM-järjestelmä WisePlatform

WisePlatform on kokonaisvaltainen ratkaisu yritysten asiakkuuksien hallintaan, markkinointiin, myyntiin sekä taloushallintoon.

Lue lisää