WiseGym affärssystem

WiseGym är ett affärssystem till gym och sportcentrum oavsett av storlek, läge eller konsept.
Tillsammans med våra gymverksamhetsspecifika verktyg som är byggda i samarbete med våra kunder och WisePlatforms CRM-styrda marknadsförings-, försäljnings- och ekonomiska verktyg har vi en helhet som är menat att förstärka företagets verksamhet.


​​​​​​​Marknadsföringens lösningar


I WiseGym styr CRM:t hela systemets olika avdelningar. Med CRM:t definierar du olika läs- och skrivningsrättigheter in i systemet, vilket gör att visst innehåll får du gjort så att det är bara synligt för en viss fokusgrupp. Artiklar vart du kan lyfta innehåll från CRM:s och försäljningens olika kanaler sparas i artikelhanteringen, varifrån det går att dela ut dem till hemsidorna, nyhetsbrev till olika grupper eller till sociala medier med bara några klickar.​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​

WiseCRM

WiseCRM styr all delar i systemet och möjliggör noggrann kundinformationsförvaltning

 • WiseRoles - Läs- och uppdateringsrättigheter
 • WiseAdministration- aktieregister, administration, bolagsstämma
 • WiseSign - stark digital underskrift
 • WiseLeads - leadutveckling

WiseCMS

Mångsidigt publiceringgsystem där du kan skapa fina och lätt updateringsbara hemsidor och annat marknadsföringsmaterial

 • WiseWebsite - hemsidor och underidor med egen domän
 • WiseIntra - lösningar till intern kommunikation
 • WiseSome - integration till sociala medier.

WiseMarketing

Omfattande verktyg till marknadsföringens all behov. Skapa innehåll, skicka det till fokusgrupper och följ resultatet

 • WiseMail - email och nyhetsbrev
 • WiseEvent - evenemangsförvaltning
 • WiseSurvey - frågeformulär och enkäter
 • WiseInfoTV - guider, info och sociala medier
 • WiseAD - reklamförvaltning
 • WiseApp - applikation
​​​​​​​
​​​​​​​


Försäljningens och ekonomiska förvaltningens lösningar


När marknadsföringens, försäljningens och ekonomiska förvaltningens verktyg är i samma system så blir alla processer mer effektiva. Då försäljningens kanaler (webbshop, bokningssystem, kassa och kontraktförvaltning) använder samma produkt- och lagerförvaltning håll lagret aktuellt. All försäljning går automatiskt och aktuellt till bokföringen. Med systemets bankkontakter går kontohändelserna till bokföringen automatiskt.​​​​​​​

  WiseSales

  Effektiva verktyg till försäljning som hjälper verksamheten att växa. Transaktionerna förs automatiskt och aktuellt till bokföringen.

  • WisePDM - produkt/lagerförvaltning - förvaltning över all försäljning
  • WiseDeal - offert/kontraktförvaltning
  • WiseEcommerce - webbshoplösningar B2B & B2C
  • WiseReserve - bokningssystem till olika branscher
  • WisePOS - kassa

  WiseWork

  Arbetstid-, rese, och projektkontroll som används i WiseApp är programmerad in i WisePay lönesystemet. Produktutvecklingen blir färdig i Q4.

  • WiseWork - arbetstid- och arbetsresekontroll
  • WiseProject - projektkontroll
  • WiseHR - personaladministrering
  • WisePay - lönesystem


  WiseEconomy

  Verktyg för ekonomiska förvaltningen som är i realtid försäkrar att du har alltid aktuella siffror.
  ​​​​​​​

  • WiseInvoice - fakturalösningar
  • WiseBill - elektroniskt köpfakturornas handling
  • WiseNote - bankkort- och kontantkvittohandling
  • WisePay - lönebetalning
  • WiseHR - personalförvaltning
  • WiseAccounting - automatiserad bokföring


  ​​​​​​​

  I

  Speciallösningar till gyms och gymaktörer

  Automatisk fakturering av kontrakt

  All kontrakt kan säljas i vilka som helst försäljningskanal (webbshop, kassa, app, kundtjänst), efter vilket deras fakturering automatiseras. Faktureringens betalningspåminnelsen görs sköts automatiskt med givna kundspecifika inställningar. Faktureringsdatan förs automatiskt till de redovisningskonton som är givna i produktförvaltningen, också borttagningen från utestånde fordringen händer automatiskt genom systemets bankförbindelse.

  Friskvård
  I webbshopen och kassan kan man ta emot varierande friskvårdssedlar och betala med dom både nya köp och pågående kontraktens kommande fakturor.

  Inpassering

  CRM:t styr inpasseringshårdvaran (dörrar och portar) i realtid - med ett köpt gymkort kommer man in och träna genast och ett obetalt kort kan oaktiveras och aktiveras automatiskt.

  Bokning och försäljning av tider och utrymmen

  Bokning av tider och utrymmen (grupptränings utrymmen, spelplaner etc.) fungerar i systemet genom CRM:t - CRM:t definierar om bokningsrättigheten ingår i kundförhållandet eller behövs betalning i webbshopen. CRM:t styr också ingångsmöjligheter från portar och dörrar baserat på bokningen.

  Kassa-appen

  Kassa-appen (WisePOS) är ett kassasystem som fungerar i en tablett eller dator. Till olika anläggningar kan man skräddarsy olika kassabord genom produktförvaltningen. Datan förs automatiskt till bokföringen och till respektive konto

  Gym-analytik

  Se de viktigaste siffrorna till gym-verksamheten med enkla dashboards och exakta rapporter


  Varför välja ​​​​​​​WiseGym?

  ✔️ Lättanvänt

  Systemets alla delar fungerar på ett liknande sätt. Det är samma logik oavsett om det är fråga om kommunikation, försäljning eller ekonomisk förvaltning.

  ✔️ CRM-styrt

  WiseGym styrs i sin helhet av CRM. I WiseCRM tilldelas läs- och användarbehörigheter genom rollhanteringen WiseRoles, och systemet sammanställer en användningshistorik över funktionerna. I alla funktioner sker verifiering och lagring av uppgifter i enlighet med GDPR.

  WisePlatformissa CRM ohjaa kaikkia järjestelmän osa-alueita. WiseCRM kokoaa kaikki asiakkaaseen liittyvät tiedot keskitetysti yhteen paikkaan, mistä ne ovat helposti järjestelmän kaikkien muiden toimintojen käytettävissä. WiseCRM:n ainutlaatuisuus muodostuu kaksisuuntaisesta tietojen siirrosta kaikkien järjestelmän toiminnallisuuksien välillä: CRM jakaa tietonsa kaikkien muiden WisePlatformin työkalujen käyttöön ja vastaavasti kaikki järjestelmän työkalut kerryttävät tietoja CRM:ään. GDPR:n mukainen tietojen käsittelyn todentaminen ja säilytys on kaikissa toiminnallisuuksissa selkeää.

  ✔️ Dubbelarbete elimineras

  Allt sparas endast en gång; publiceringsinnehåll, kontakter, produkter, erbjudanden, avtal och kontoplan. Köp-, försäljnings- och lönedata är automatiserade i systemets bokföringsprogram, vilket minskar traditionella bokföringsuppgifter.

  ✔️ Färdigt system – snabbt införande​​​​​​​

  WiseGym är en skräddarsydd helhet som utformas med kundens utvalda funktioner och grafiska profil.
  Käyttöönotto on helppoa: järjestelmä saadaan avattua valituilla rakenteilla sekä asiakkaan graafisella ilmeellä muutaman työpäivän aikana.

  ✔️ Kontinuerlig utveckling

  ​​​​​​​WiseGyms kunder utgör ett utvecklingsnätverk där produktutvecklingen sker på kundernas initiativ. Systemet uppdateras med nya egenskaper varje månad, vilket innebär att kunderna alltid har tillgång till marknadens smidigaste lösning.

  ✔️ Konkurrenskraftiga, transparenta kostnader

  WiseGyms månatliga SaaS-serviceavgift som omfattar de utvalda funktionerna gör totalkostnaderna hanterliga och transparenta.​​​​​​​​​​​​​

  ✔️ Logisk händelsekedja

  Flerkanalig kommunikation och försäljning samt ekonomisk förvaltning skapar en naturlig händelsekedja och i varje fas skapas en automatiserad analys i systemet.

  ✔️ Säker

  Vi bedömer riskerna relaterade till datasäkerhet i vår verksamhet och satsar kontinuerligt på säkerheten.

  ✔️ Ekologisk och papperslös verksamhet

  WiseGyms molnbaserade SaaS-tjänstemodell möjliggör en fullständigt ekologisk och papperslös verksamhet.

  ✔️ ​​​​​​​En finländsk innovation, insats och tjänst

  WisePlatform är en alltigenom finländsk innovation på och allt utvecklingsarbete har skett i Finland.