Ohje - WiseEconomy: Tilinpäätöstyökalu | WiseNetwork Oy

Ohje - WiseEconomy: Tilinpäätöstyökalu

Tässä ohjeessa kerromme, kuinka WisePlatformilla saadaan tehtyä tilinpäätös.

Tilinpäätöstyökalu löytyy järjestelmässä seuraamalla polkua:

 • Taloushallinto
 • Kirjanpito
 • Tilinpäätös


Tilinpäätös löytyy järjestelmästä Taloushallinto-moduulin alta.


Tilinpäätöksen hallintanäkymä

Tilinpäätöksen hallintanäkymässä päästää luomaan uusi tilinpäätös sekä hallinnoimaan ja tarkastelemaan aiempia tai keskeneräisiä tilinpäätöksiä. Hallintanäkymä toimii siis samalla tilinpäätöksen säilytystyökaluna.

Tilinpäätöksen tilat:

 1. Luonnos: Tilinpäätös on luonnos tilassa, kunnes se suljetaan. Sulkeminen tapahtuu klikkaamalla "Sulje tilinpäätös".
 2. Suljettu: Suljettua tilinpäätöstä ei pääse enää muokkaamaan. Sulkeminen kannattaa tehdä, kun tilinpäätös on tilintarkastettu ja ollaan varmoja, että se menee yhtiökokouksesta läpi sellaisenaan. Tilinpäätöksen sulkeminen muodostaa voitto/tappio kirjauksen tositteen ja sulkee tilikauden.
 3. Allekirjoitettu: Kun suljetulle tilinpäätökselle lisätään allekirjoitettu pdf menee tilinpäätös allekirjoitettu tilaan.

Tilinpäätöksen hallintanäkymä toimii tilinpäätöksien säilytystyökaluna.


Ennen tilinpäätöksen luomista

Vaihe 1: Tee kyseisen tilikauden kirjanpito valmiiksi!

Vaihe 2: Varmista, että tuloslaskelman väliotsikot ovat näkyvissä tilikartassa.

Vaihe 3: Jos väliotsikot puuttuvat, lisää ne tilikarttaan.

Ohje:

Avaa tilikartta ja klikkaa "Lisää otsikko". Lisää alla luetellut väliotsikot tilikarttaan yksitellen yläotsikon 3 Tuloslaskelma alle:

LIIKEVOITTO (TAPPIO) = 8999
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA = 9799
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) = 9999

Tuloslaskelman väliotsikot lisätään tilikartassa.


Uuden tilinpäätöksen luominen​​​​​​​

Tilinpäätöksen tekeminen järjestelmässä aloitetaan tilinpäätöksen hallintanäkymässä klikkaamalla "Lisää uusi".

 • Tilinpäätöksen nimi ei saa olla sama kuin jollain olemassa olevalla tilinpäätöksellä
 • Asetetaan tilinpäätöksen ajanjakso - oletusvalintana tilikaudet
 • Vertailujaksoksi asetetaan edellisen tilikauden tiedot
 • Kopioi viimeksi tehdyn tilinpäätöksen luvut -valinnalla on merkitystä, kun aiemman vuoden tilinpäätös on luotu WisePlatformin kautta. Tällöin edellisestä tilinpäätöksestä kopioidaan tuloslaskelman ja taseen näkyvissä olevat rivit ja rivien lihavoinnit.

HUOM! Kopioi viimeksi tehdyn tilinpäätöksen luvut -valinta tulee näkyvviin vain, jos järjestelmässä on aiempia tilinpäätöksiä.

Tilinpäätöksen luominen.


Yleisiä tietoja -välilehti

Yleisiä tietoja -välilehdellä esitetään tilinpäätöksen sisällysluettelo. Välilehdellä voidaan myös määrittää tilinpäätöksen allekirjoittajat sekä tilintarkastaja.

Kopioi tekstit edellisestä tilinpäätöksestä -toiminnolla voidaan kopioida edellisestä järjestelmästä löytyvästä tilinpäätöksestä:

 • Allekirjoittajat
 • Liitetietovälilehden tiedot sellaisenaan

Pääset kuitenkin liitetietojen välilehdellä muokkaamaan liitetietoja. Muokatut tiedot tulee tallentaa tai tallentaa ja siirtyä samalla seuraavaan välilehteen.

Yleisiä tietoja -välilehdellä voidaan määrittää esimerkiksi tilinpäätöksen allekirjoittajat ja tilintarkastaja.


Tase -välilehti

Taseen tilinpäätösnäkymä rakennetaan Tase -välilehdellä.

Näytettäviä taseen tiliryhmiä ja tilejä saadaan valittua tilinpäätökseen tiliryhmien ja tilien nimien edessä esiintyvien nuolinäppäimien avulla. Valittuja tiliryhmiä tai tilejä saadaan halutessaan lihavoitua tilinpäätökseen.

Esimerkki kuvakaappauksessa:

 • 1 Vastaavaa -otsikko näkyy tilinpäätöksessä ja se on lihavoitu
 • 10 Pysyvät vastaavat -otsikko näkyy tilinpäätöksessä ja se on lihavoitu
 • Pysyvien vastaavien alla olevat tilinpäätöksessä näkyvät tiliryhmät:
  • 100 ​​​​​​​Aineettomat hyödykkeet
  • 110 Aineelliset hyödykkeet
 • Huom! Nollasummaiset rivit eivät ikinä näy tilinpäätöksessä. Tästä syystä tiliryhmä 140 Sijoitukset ei näy tilinpäätöksessä.
  • Jos kuitenkin esimerkiksi edellisessä tilinpäätöksessä rivillä on ollut saldoa, näytetään rivi tällöin uudessa tilinpäätöksessä.
 • 15 Vaihtuvat vastaavat -otsikko näkyy tilinpäätöksessä, mutta sen alta ei näytetä kuvakaappauksessa näkyvällä valinnalla mitään.

Muokatut tiedot tulee tallentaa tai tallentaa ja siirtyä samalla seuraavaan välilehteen.

Taseen tilinpäätösnäkymässä valitaan näytettävät otsikot, tiliryhmät ja tilit.


Tuloslaskelma -välilehti

Tuloslaskelman tilinpäätösnäkymä rakennetaan Tuloslaskelma -välilehdellä.

Näytettäviä Tuloslaskelman tiliryhmiä ja tilejä saadaan valittua tilinpäätökseen tiliryhmien ja tilien nimien edessä esiintyvien nuolinäppäimien avulla. Valittuja tiliryhmiä tai tilejä saadaan halutessaan lihavoitua tilinpäätökseen.

Esimerkki kuvakaappauksessa:

 • Ensimmäisellä rivillä olevaa otsikkoa 3 Tuloslaskelma ei koskaan näytetä tilinpäätöksessä
 • 30 Liikevaihto -otsikko näkyy tilinpäätöksessä ja se on lihavoitu
 • 400 Materiaalit ja palvelut näytetään tilinpäätöksessä lihavoituna
 • 500 Henkilöstökulut näytetään tilinpäätöksessä lihavoituna
 • Henkilöstökulujen alla olevat tilinpäätöksessä näytettävät tiliryhmät:
  • 501 Palkat ja palkkiot
  • 600 Henkilösivukulut
 • 680 Poistot ja arvonalentumiset näytetään tilinpäätöksessä lihavoituna
 • 700 Liiketoiminnan muut kulut näytetään tilinpäätöksessä lihavoituna
 • LIIKEVOITTO /-TAPPIO näytetään tilinpäätöksessä lihavoituna
 • 900 Rahoitustuotot ja -kulut näytetään tilinpäätöksessä
 • 970 Satunnaiset erät näytetään tilinpäätöksessä
 • VOITTO (-TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA näytetään tilinpäätöksessä lihavoituna
 • 980 Tilinpäätössiirrot näytetään tilinpäätöksessä
 • 990 Tuloverot näytetään tilinpäätöksessä
 • TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) näytetään tilinpäätöksessä lihavoituna

Muokatut tiedot tulee tallentaa tai tallentaa ja siirtyä samalla seuraavaan välilehteen.

Tuloslaskelman tilinpäätösnäkymässä valitaan näytettävät otsikot, tiliryhmät ja tilit.


Liitetiedot -välilehti

Liitetiedot -välilehdellä määritetään tilinpäätöksessä esitettävät liitetiedot.

Liitetiedot voidaan kopioida sellaisenaan edellisestä tilinpäätöksestä Yleisiä tietoja -välilehden toiminnolla "Kopioi tekstit edellisestä tilinpäätöksestä".

Liitetietoja voidaan muokata milloin tahansa, kun tilinpäätös on tilassa luonnos.

Muokatut tiedot tulee tallentaa.

Liitetiedot -välilehdellä lisätään tilinpäätökseen liitetiedot.


Liitetietojen valinta ja lisääminen

Liitetietoihin on lisätty oletusotsikkoja, jotka voidaan valita näkyviin tilinpäätökseen. Otsikkoja voidaan tarkastella klikkaamalla välilehdellä olevaa kolmea pystysuuntaista pistettä (kuvakaappauksessa). Otsikoita voidaan valita näkyviin tilinpäätökseen rastimalla ne aktiivisiksi.

Tilinpäätökseen voidaan myös lisätä oma väliotsikko klikkaamalla "Lisää otsikko". Tämän jälkeen annetaan otsikolle nimi ja määritetään, minkä otsikon alle se asettuu liitetiedoissa.

Muokatut tiedot tulee tallentaa.

Olemassa olevia liitietoja voidaan valita näytettäväksi tilinpäätöksessä.


Liitetietojen muokkaaminen/kirjoittaminen

Yksittäistä liitetietoa saadaan muokattua klikkaamalla otsikkorivillä olevaa nuolipainiketta.

Muutoksia voidaan tehdä otsikon nimeen tai otsikon alla esitettäviin tietoihin.

HUOM! Tabulaattoria ei tulisi käyttää liitetietojen muodostamisen/kirjoittamisen yhteydessä. Suosittelemme tekemään taulukon esimerkiksi Excelillä ja liittämään sen liitetietoihin tai vaihtoehtoisesti luomaan taulukon järjestelmän taulu-työkalulla.

Muokatut tiedot tulee tallentaa.

Liitetietojen kirjoittaminen.


Tilinpäätöstulosteen lataaminen ja tietojen muokkaaminen

Tilinpäätöstuloste saadaan ladattua klikkaamalla "Lataa tilinpäätös". Järjestelmä muodostaa tällöin Word-tulosteen tilinpäätöksestä, jonka se lataa tietokoneen ladattuihin tiedostoihin. Avaamalla tiedoston, päästään tarkastelemaan sen sisältöä.

Jos tilinpäätöstä on vielä tarve muokata, voidaan tämä tehdä palaamalla tilinpäätöksen hallintaan, kunhan tilinpäätöstä ei ole vielä hyväksytty ja se on tilassa luonnos. Tilinpäätöstä ei tulisi siis sulkea, ennen kuin se on valmis ja tyydyttää kaikkia osapuolia.

Muokatut tiedot tulee tallentaa. Tilinpäätöksen lataaminen tallentaa myös muuttuneet tiedot.

Sivunumerointi ei muodostu Word-tulosteeseen automaattisesti. Saat sivunumerot tulosteeseen näkyville klikkaamalla dokumentissa sisällysluettelon kohdalla hiiren oikealla näppäimellä ja tämän jälkeen valitsemalla: "Päivitä kenttä" - "Päivitä vain sivunumerot".

Tilinpäätöksen lataaminen.


Loin tilinpäätöksen, mutta tilikauden luvut vielä muuttuivat - pitääkö minun luoda tilinpäätös kokonaan uudestaan?

Ei tarvitse. Seuraamalla alla olevia ohjeita, saat hyödynnettyä jo täyttämäsi tiedot ja korjattua tilinpäätöksen luvut.

 1. Tee korjaukset kirjanpitoon

 2. Nimeä virheellinen tilinpäätös uudelleen esimerkiksi <TP nimi> virheellinen

 3. Luo uusi tilinpäätös ja luonnin yhteydessä valitse "kopioi viimeksi tehdyn tilinpäätöksen luvut" -> kyllä

 4. Yleisiä tietoja -välilehdeltä klikkaa "kopioi tekstit edellisestä tilinpäätöksestä"

 5. Poista virheellinen tilinpäätös

 6. Nyt olet päivittänyt tilinpäätökseen uudet luvut menettämättä tekemiäsi tyylejä ja tekstejä

Jos olet poistanut tilinpäätöksen vahingossa, ota yhteys Tukipalveluumme. Saamme poistetun tilinpäätöksen palautettua.