Ostolaskut

Sähköinen ostolaskujen käsittely

Ostolaskut -ominaisuuden avulla yritys saa jatkuvasti ajantasaista tietoa sen juoksevista kuluista. Ostolaskut muodostuvat suoraan järjestelmään, missä ne ovat tarkastettavissa, hyväksyttävissä ja maksettavissa vain muutamalla klikkauksella.

WiseEconomyn ostolaskujen pääsivulle on rakennettu ostolaskujen yhteenveto. Yhteenveto on rakennettu linkkien avulla, joita klikkaamalla pääsee tutkimaan tietyllä linkillä esiintyviä tietoja.

Ostolaskujen yhteenveto on rakennettu seuraavanlaisesti:

 • Saapuneet laskut
 • Tarkastuksessa
 • Hyväksynnässä
 • Laskut kuluva kuukausi
 • Erääntyneet laskut kuluva kuukausi


Yhteenvedon avulla käyttäjä pystyy jatkuvasti seuraamaan, missä tarkastus-hyväksyntä kierron vaiheessa laskut ovat. Laskujen tarkastajille ja hyväksyjille lähtee sähköposti, mutta jos tämä on esimerkiksi hukkunut sähköpostiin voi käyttäjä nopeasti tarkastaa ostolaskujen tilanteen yhteenvedosta. Yhteenvedossa seurataan myös kyseisen kuukauden ja koko vuoden ostolaskujen tilannetta, joten kulut ovat nopeasti nähtävissä.

Saapuneiden laskujen käsittelijän työtä on helpotettu niin, että järjestelmä muistaa kyseisen toimittajan aiempien laskujen tiliöinnit ja ehdottaa näitä käyttäjälle hänen käsitellessään saapunutta laskua. Tarkastus-hyväksyntä kierron jälkeen ostolasku voidaan maksaa järjestelmän kautta.

WiseEconomyn ostolaskut -osuus on jaettu kuuteen eri välilehteen:

 • Ostolaskut
 • Asetukset
 • Kirjanpitoraportti
 • Maksut
 • Tiliotteet
 • Tilisiirrot


Ostolaskujen listaus toimii samoilla logiikoilla kuin myyntilaskujen listaus. WisePlatformissa on haluttu yksinkertaistaa käyttäjien tekemää työtä, joten loogikoista on tehty toistensa kaltaisia. Ostolaskujen asetuksissa määritetään muun muassa laskujen tarkastajat ja hyväksyjät. Ostolaskujen kirjanpitoraportti muodostaa selkeän raportin kaikista tietyn ajanjakson ostolaskuista. Raportilla on eritelty tarkasti esimerkiksi arvonlisävero. Järjestelmästä lähteneet maksut näkyvät omalla välilehdellään. Järjestelmästä on myös mahdollista tehdä tilisiirtoja.

Pankin tiliotteet saadaan muodostumaan järjestelmään päivittäin, mikä tekee rahaliikenteen seuraamisesta helppoa ja automatisoi merkittävästi kirjanpitoa. Ostolaskun maksusuoritus kohdistuu automaattisesti oikealle laskulle.