Asiakkuuksien hallinta vaatii asiakastietoa | WiseNetwork Oy

Asiakkuudet omaan haltuun

CRM-ohjattu WisePlatform tuo asiakkuudet yrityksen omaan haltuun ja mahdollistaa siten asiakassuhteiden pitkäjänteisen rakentamisen.

WiseCRM:ssä kaikki tieto asiakkaista on kerättynä GDPR:n mukaisesti ja yrityksen omassa hallinnassa, mikä auttaa hoitamaan asiakassuhteita menestyksekkäästi.

Miksi asiakastietoa kannattaa hallita itse?

Omassa hallinnassa olevalla asiakasrekisterillä yritys parantaa asiakastyytyväisyyttä, saa lisää tehokkuutta, ja parantaa tulosta.

Parempi kuva asiakkaasta - suurempi asiakastyytyväisyys

Kokonaisvaltainen asiakassuhteiden hoito ja parhaan asiakaskokemuksen luominen edellyttää, että kaikki tieto asiakkaista on yrityksensä itsensä hallussa. Ajantasalla oleva CRM piirtää yritykselle tarkan kuvan asiakashistoriasta, jolloin asiakkaista saadaan parempi kokonaiskuva. Asiakkaiden toiminnan ymmärtämisen kautta voidaan paremmin vastata heidän tarpeisiinsa. Näin pystytään tarjoamaan parempi asiakaskokemus ja saavuttaa suurempi asiakastyytyväisyys.

WisePlatformin asiakashallinta (WiseCRM) nostaa asiakkaan yritystoiminnan keskiöön. WiseCRM kokoaa kaikki asiakkaaseen liittyvät tiedot GDPR-tietosuoja-asetuksen mukaisesti keskitetysti yhteen paikkaan, mistä ne ovat helposti järjestelmän kaikkien muiden toimintojen käytettävissä. WiseCRM:n ainutlaatuisuus muodostuu kaksisuuntaisesta tietojen siirrosta kaikkien järjestelmän toiminnallisuuksien välillä: CRM jakaa tietonsa kaikkien muiden WisePlatformin työkalujen käyttöön ja vastaavasti kaikki järjestelmän työkalut kerryttävät tietoja CRM:ään.

Kaikki asiakastieto on toimijan omassa järjestelmässä ja mahdollistaa siten kestävien asiakassuhteiden rakentamisen.

Tehokkuus ja ajansäästö

Yhdestä paikasta löytyvät asiakastiedot säästävät runsaasti aikaa. Ei exceleitä, listoja tai tietojen yhdistelemistä.

WiseCRM:ssä asiakastiedot ovat aina yrityksesi käytettävissä ja ajan tasalla. Erilaiset listat ja raportit saadaan nopeasti tarkasteluun. WisePlatformin avulla pystytään suunnittelemaan ja hallitsemaan myyntityötä. Liidikanta pysyy järjestyksessä ja myynninseuranta tehostuu. Asioita pystytään priorisoimaan, kun niitä voidaan perustella CRM:stä saatavalla datalla.

Kustannussäästöt

Erilliset asiakasrekisterit tarkoittavat usein sitä, että yrityksellä on käytössään jokin ulkopuolinen palvelu, joka kerryttää erillisiä asiakastietoja. Tämä voi olla esimerkiksi toisen toimijan ylläpitämä verkkokauppa tai lipunmyyntipalvelu. Parhaassa tapauksessa tämä erillinen asiakasrekisteri on yrityksesi omassa hallinnassa ja ajantasalla, mutta asiakasrekisteri voi olla myös jonkun toisen tahon hallinnoima.

Kun kaikki yritysen työkalut toimivat samassa järjestelmässä selvitään ilman ylimääräisiä järjestelmäkuluja. WisePlatform sisältää kaikki yrityksen digitaaliset työkalut (CRM, julkaisujärjestelmä sekä viestinnän, myynnin ja taloushallinnon työkalut) yhdessä järjestelmässä. Se sisältää siis koko toiminnan ketjun markkinoinnista myyntiin ja ajantasaisen datan kirjanpitoon. Se tarjoaa yritykselle mahdollisuuden kehittää liiketoimintaansa, lisätä myyntiä ja kasvattaa tulostaan.

Lue lisää

CRM-järjestelmä WisePlatform

Etsitkö toiminnanohjausjärjestelmää, joka auttaa yritystäsi toimimaan tehokkaammin ja kehittämään toimintaansa? Meillä on hyviä uutisia - olet löytänyt sellaisen.

Lue lisää

WiseCRM ohjaa kaikkia WisePlatformin toimintoja

CRM-ohjauksella saavutetaan useita etuja. CRM:n avulla voidaan määrittää käyttäjille erilaiset luku- ja muokkausoikeudet kotisivuille ja eri toiminnallisuuksille. CRM-ohjauksen avulla WisePlatformin eri toimintoja voidaan automatisoida.

Lue lisää