CRM-ohjattu WisePaltform Etelä-Savon Energialle

Etelä Savon Energian WisePlatformiin aktivoitiin markkinointiviestinnän toiminnallisuudet. Toteutettiin Etelä-Savon Energialle kanta-asiakasohjelma, sekä monikanavaistettiin, kohdennettiin ja automatisoitiin viestintää ja markkinointia.

WiseNetwork Oy ja Etelä-Savon Energia Oy (ESE) käynnistivät yhteistyön keväällä 2016. Wise-julkaisujärjestelmällä toteutettiin yritykselle responsiiviset kotisivut ja järjestelmä mahdollistaa nykyisin ESE:lle helposti monikanavaisen viestinnän, kuten julkaisut paitsi kotisivuilla, myös julkaisut sosiaalisen median kanaviin, uutiskirjeet ja julkaisut muun muassa info-TV-järjestelmään. Järjestelmä on helpottanut ja automatisoinut viestinnän ja markkinoinnin tehtäviä merkittävästi, sillä yksi ja sama julkaisu voidaan jakaa useampaan mediaan samalla kertaa.

Lisäksi Wise-järjestelmän avulla on kerätty lisätietoa ESE:n asiakkaista ja heidän kiinnostuksen kohteistaan ja pystytty tiedon avulla segmentoimaan asiakkaita ja kohdentamaan heille sopivaa viestintää. Järjestelmällä jaetaan myös kanta-asiakasetuuksia ja siellä on aina ajantasainen tieto siitä, mistä asiakkaat ovat kiinnostuneita ja miten pitkä asiakkuus tai minkä tasoinen asiakkuus on kyseessä.


Lue myös seuraavat artikkelit

Wise-järjestelmällä tehokkuutta, lisää tuloja ja säästöjä.

Referenssit, tutustu asiakastarinoihimme!

WisePlatform taipuu monille eri toimialoille kuten tapahtumille, energiayhtiöille, kauppakamareille, kunnille, liitoille sekä yleisesti yritystoimintaan.

Lue lisää