Fiola Oy - Käyttöönotto

Tiedotamme teille avausprosessin etenemisestä säännöllisillä yhteenvedoilla. Kokoamme tähän kaikki tehdyt ja keskeneräiset työt sekä asiakkaalta odotettavat toimenpiteet.

Fiola Oy - Käyttöönotto vko 2

Valmistuneet työt

 • Valmistajan tuotenumeron lisääminen tarjouksen hakuun
 • Tuotenumero lisätty tarjoukselle tuotteen nimelle näkyviin
 • Tarjoukselle lisätty linkitys tuotteeseen
 • Laskutiedot saatu 18.1 asti

Tällä hetkellä työn alla

 • Tuotteiden siirto järjestelmään rajapintojen avulla
  • ​​​​​​​Verkkosivujen avaus kun tuoteintegraatio valmis
 • kuluvan tilikauden kirjanpitoaineiston pyyntö Talenomista excel-muotoisena
 • Viimeisimmän tilinpäätöksen tiedot järjestelmään
 • Laskutuksen automatiikka päälle
 • Verkkokaupan avaaminen

Asiakkaalta odotettavat toimenpiteet / tiedostot / tunnukset

 • Viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen toimittaminen Valtterille
 • Tuotekategorioiden rakentaminen

Fiola Oy - Käyttöönotto vko 1

Valmistuneet työt

 • Käyttöönottopalaveri pidetty 7.1.2020

Tällä hetkellä työn alla

 • Tuotteiden siirto järjestelmään rajapintojen avulla
 • Avointen laskujen nouto Talenomista
 • Kuluvan tilikauden kirjanpitoaineiston nouto Talenomista
 • Viimeisimmän tilinpäätöksen tiedot järjestelmään
 • Vanhojen laskutietojen pyytäminen ja siirtäminen järjestelmään
 • Laskutuksen automatiikka päälle

Asiakkaalta odotettavat toimenpiteet / tiedostot / tunnukset


 • Viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen toimittaminen Valtterille
 • Tuotekategorioiden rakentaminen


Fiola Oy - Käyttöönotto vko 52

Valmistuneet työt


Tällä hetkellä työn alla

 • Tuotteiden siirto järjestelmään rajapintojen avulla
 • Avointen laskujen nouto Talenomista
 • Kuluvan tilikauden kirjanpitoaineiston nouto Talenomista
 • Viimeisimmän tilinpäätöksen tiedot järjestelmään
 • Selvitetään miten vanhojen laskujen tiedot saisi tuotua järjestelmään

Asiakkaalta odotettavat toimenpiteet / tiedostot / tunnukset

 • Viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen toimittaminen Valtterille

Fiola Oy - Käyttöönotto vko 51

Valmistuneet työt

 • Kuluvan tilikauden kp-aineisto toimitettu (Talenom CD)
 • Vanhat laskutiedot saatu nykyiseltä toimijalta

Tällä hetkellä työn alla

 • Tuotteiden siirto järjestelmään rajapintojen avulla
 • Avointen laskujen nouto Talenomista
 • Kuluvan tilikauden kirjanpitoaineiston nouto Talenomista
 • Viimeisimmän tilinpäätöksen tiedot järjestelmään
 • Selvitetään miten vanhojen laskujen tiedot saisi tuotua järjestelmään

Asiakkaalta odotettavat toimenpiteet / tiedostot / tunnukset

 • Viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen toimittaminen Valtterille

Fiola Oy - Käyttöönotto vko 50

Valmistuneet työt

 • Ensimmäiset palkat luotu järjestelmässä
 • Tulorekisteri-ilmoitukset tehty
 • Valtuudet vero- sekä palkkatietojen käsittelyyn (omavero & tulorekisteri)

Tällä hetkellä työn alla

 • Tuotteiden siirto järjestelmään rajapintojen avulla
 • Avointen laskujen nouto Talenomista
 • Kuluvan tilikauden kirjanpitoaineiston nouto Talenomista
 • Viimeisimmän tilinpäätöksen tiedot järjestelmään
 • Selvitetään miten vanhojen laskujen tiedot saisi tuotua järjestelmään

Asiakkaalta odotettavat toimenpiteet / tiedostot / tunnukset

 • Kuluvan tilikauden kp-aineisto (Talenom CD)
 • Viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen toimittaminen Valtterille

Fiola Oy - Käyttöönotto vko 49

Valmistuneet työt

 • Tuotekoodeja ajettu tuotteille
 • Palkanlaskennan suunnittelu

Tällä hetkellä työn alla

 • Tuotteiden siirto järjestelmään rajapintojen avulla
 • Avointen laskujen nouto Talenomista
 • Kuluvan tilikauden kirjanpitoaineiston nouto Talenomista
 • Viimeisimmän tilinpäätöksen tiedot järjestelmään

Asiakkaalta odotettavat toimenpiteet / tiedostot / tunnukset


Fiola Oy - Käyttöönotto vko 48

Valmistuneet työt

 • Tiliotteiden ja viiteaineistojen automatiikka laitettu päälle
 • Tuotekoodit ajettu tuotteille

Tällä hetkellä työn alla

 • Tuotteiden siirto järjestelmään rajapintojen avulla
 • Avointen laskujen nouto Talenomista
 • Kuluvan tilikauden kirjanpitoaineiston nouto Talenomista
 • Viimeisimmän tilinpäätöksen tiedot järjestelmään
 • Palkanlaskennan suunnittelu

Asiakkaalta odotettavat toimenpiteet / tiedostot / tunnukset


Fiola Oy - Käyttöönotto vko 47

Valmistuneet työt

 • Yrityksille ajettu laskutusosoitteita
 • Käyty läpi myynti- ja ostolaskujen käsitteleminen
 • Sovittu kirjanpitoaineiston toimittamisesta wiselle
 • Google authenticator ja ws-kanava avattu

Tällä hetkellä työn alla

 • Tuotteiden siirto järjestelmään rajapintojen avulla
 • Avointen laskujen nouto Talenomista
 • Kuluvan tilikauden kirjanpitoaineiston nouto Talenomista
 • Viimeisimmän tilinpäätöksen tiedot järjestelmään
 • Palkanlaskennan suunnittelu

Asiakkaalta odotettavat toimenpiteet / tiedostot / tunnukset


Fiola Oy - Käyttöönotto vko 44

Valmistuneet työt

 • Turhia aktiviteetteja poistettu
 • Admin -hallinta avattu osoitteeseen admin.fiola.fi
 • Taloushallinnon asetukset asetettu
 • Tämän hetkiset tuotteet ajettu järjestelmään
 • Yrityksille ajettu toimitetut laskutusosoitteet

Tällä hetkellä työn alla

 • Tuotteiden siirto järjestelmään rajapintojen avulla

Asiakkaalta odotettavat toimenpiteet / tiedostot / tunnukset


Fiola Oy - Käyttöönotto vko 42

Valmistuneet työt

 • Turhat aktiviteetit poistettu
 • Aktiviteetteihin muutokset
  • Sähköpostiaktiviteetin merkitseminen poistetuksi
  • Sähköpostiaktiviteetit näkyviin kalenteriin

Tällä hetkellä työn alla

 • Tuotteiden siirto järjestelmään rajapintojen avulla

Asiakkaalta odotettavat toimenpiteet / tiedostot / tunnukset


Fiola Oy - Käyttöönotto vko 41

Valmistuneet työt

 • Myynnin seurannan opastaminen
 • Aktiviteettilistaukseen lisätty puhelinnumero näkyville
 • Kalenteritaso muutokset

Tällä hetkellä työn alla

 • Tuotteiden siirto järjestelmään rajapintojen avulla
 • Turhien aktiviteettien poistaminen tietokannasta

Asiakkaalta odotettavat toimenpiteet / tiedostot / tunnukset


Fiola Oy - Käyttöönotto vko 40

Valmistuneet työt

 • Kotisivuille tehty muutoksia
 • Aktiviteetteihin tehty pyydetyt muutokset
 • Kalenteritasot lisätty

Tällä hetkellä työn alla

 • Tuotteiden siirto järjestelmään rajapintojen avulla
 • Taloushallinnon/kp siirtokatsaus

Asiakkaalta odotettavat toimenpiteet / tiedostot / tunnukset


Fiola Oy - Käyttöönotto vko 39

Valmistuneet työt

 • Kotisivuille tehty muutoksia

Tällä hetkellä työn alla

 • Tuotteiden siirto järjestelmään rajapintojen avulla
 • Muutokset aktiviteetteihin
 • Tilikartan lisääminen järjestelmään

Asiakkaalta odotettavat toimenpiteet / tiedostot / tunnukset


Fiola Oy - Käyttöönotto vko 38

Valmistuneet työt

 • Soittorekisterin aktiviteetit ajettu järjestelmään yritysten alle

Tällä hetkellä työn alla

 • Tuotteiden siirto järjestelmään rajapintojen avulla

Asiakkaalta odotettavat toimenpiteet / tiedostot / tunnukset


Fiola Oy - Käyttöönotto vko 37

Valmistuneet työt

 • Loput kotisivujen sisällöt siirretty
 • Soittorekisteri saatu nykyiseltä toimijalta
 • Kotisivuille ja kauppaan tehty sivustomuutoksia
 • CRM:ään ajettu puuttuvia tietoja

Tällä hetkellä työn alla

 • Tuotteiden siirto järjestelmään rajapintojen avulla
 • Soittorekisterin ajaminen järjestelmään

Asiakkaalta odotettavat toimenpiteet / tiedostot / tunnukset


Fiola Oy - Käyttöönotto vko 35

Valmistuneet työt

 • Soittorekisteri saatu nykyiseltä toimijalta
 • Kotisivuille siirretty sisältöä ja tehty kotisivumuutoksia

Tällä hetkellä työn alla

 • Tuotteiden siirto järjestelmään rajapintojen avulla
 • Loput kotisivujen artikkelit
 • Soittorekisteri excelin järjestäminen ja ajaminen järjestelmään

Asiakkaalta odotettavat toimenpiteet / tiedostot / tunnukset


Fiola Oy - Käyttöönotto vko 34

Valmistuneet työt

 • Pyydetty laajemmat excelit nykyiseltä toimijalta (mm. laskutusosoitteet ja soittorekisteri)
 • 1. Palaveri pidetty

Tällä hetkellä työn alla

 • Tuotteiden siirto järjestelmään rajapintojen avulla
 • Loput kotisivujen artikkelit
 • Excelien järjestäminen ja ajaminen järjestelmään

Asiakkaalta odotettavat toimenpiteet / tiedostot / tunnukset


Fiola Oy - Käyttöönotto vko 33

Valmistuneet työt

 • Domain tiedot saatu nykyiseltä palveluntarjoajalta (domainin välittäjänvaihtoavain ja DNS-tietueet, eli nimipalvelutiedot)
 • Domain otettu haltuun
 • Kotisivuille siirretty osa sisällöstä

Tällä hetkellä työn alla

 • Tuotteiden siirto järjestelmään rajapintojen avulla
 • Loput kotisivujen artikkelit
 • Excelien ajaminen järjestelmään

Asiakkaalta odotettavat toimenpiteet / tiedostot / tunnukset


Fiola Oy - Käyttöönotto vko 32

Valmistuneet työt

 • Toimittajien tiedot ajettu järjestelmään
 • Kotisivumuutoksia tehty
 • Domain tiedot pyydetty nykyiseltä palveluntarjoajalta (domainin välittäjänvaihtoavain ja DNS-tietueet, eli nimipalvelutiedot)
 • Kotisivuille siirretty osa sisällöstä

Tällä hetkellä työn alla

 • Tuotteiden siirto järjestelmään rajapintojen avulla
 • Loput kotisivujen artikkelit

Asiakkaalta odotettavat toimenpiteet / tiedostot / tunnukset


Fiola Oy - Käyttöönotto vko 31

Valmistuneet työt

 • Järjestelmä avattu osoitteeseen wisedemo10.fi
 • Asiakasrekisteri ajettu järjestelmään
 • Kotisivujen kategoriat lisätty
 • Kotisivujen, verkkokaupan ja sähköpostimarkkinoinnin ulkoasut
 • Sendgrid asetukset lisätty sähköpostimarkkinointia varten

Tällä hetkellä työn alla

 • Toimittajien tietojen ajaminen järjestelmään
 • Tuotteiden siirto järjestelmään
 • Kotisivujen sisällön siirto

Asiakkaalta odotettavat toimenpiteet / tiedostot / tunnukset

 • Domain tietojen toimittaminen (domainin välittäjänvaihtoavain ja DNS-tietueet, eli nimipalvelutiedot)

WisePlatform toimitussopimus

WiseCMS - Julkaisujärjestelmä

 • WiseWebsite - Kotisivut
  • hakukoneoptimointi räätälöitynä liikelahjatoimintaan
 • WiseIntra- ratkaisut sisäiseen viestintään
 • WiseGallery - kuva- ja logoarkisto kotisivujen dynaamiseen käyttöön
 • WiseSome - some-integraatiot


WiseCRM - Asiakkuudenhallinta

 • Kontaktien hallinta - Katso video
  • asiakkaat ja potentiaalit, henkilöt, automaattinen asiakastiedon keruu
  • ostaneet, ostot, kyselyihin osallistuneet
  • hakutyökalu - Katso video
 • Wise-Activities - Aktiviteettien hallinta - tehtävälistat, julkiset/henkilökohtaiset kalenterit


WiseMarketing - Digitaalisen markkinoinnin ratkaisut

 • ​WiseMail - sähköpostit ja uutiskirjeet - Katso video
  • Fiolan uutiskirjeiden personointi
  • Fiolan postituslistojen automatisointi
  • Fiolan automatisoitujen uutiskirjeiden toimintamallit
 • WiseSurvey - tiedonkeräys: kilpailut, kyselyt, tyytyväisyystutkimukset, lomakkeet
  • Fiolan asiakaskartoitusmallit
  • Fiolan tyytyväisyyskyselyt
  • Fiolan tyytyväisyysraportit
 • WiseAD - mainonnanhallinta - Katso video
  • Brandien nostot sivustolle

WiseSales - Myynnin ratkaisut

 • WisePDM - tuote/varastohallinta - kaikkien myyntien hallinta
  • Fiola -personointi tarpeiden mukaan
  • Fiola-tuotekehitys tuotekehitys sopimuksen mukaan
 • WiseDeal - tarjous/sopimus/lasku –toimintaketjulla
  • sopimushallinta, digitaalinen hyväksyntä, myös vahva vahvistus
 • WiseEcommerce - verkkokaupparatkaisut
  • Fiolan hakutoimintojen toteuttaminen, kehityssopimuksen mukaan
  • Fiolan tuotteiden esitysmallit kehityssopimuksen mukaan


WiseEconomy - Automatisoitu taloushallinnon järjestelmä​

 • WiseInvoice - laskutusratkaisut
  • Fiolan laskutuksen automatisointi
 • WiseBill - sähköinen ostolaskujen käsittely
 • WiseHR - henkilöstöhallinta
 • WisePay - Tulorekisteri ohjattu palkkajärjestelmä
 • WiseAccounting - kirjanpito
  • Fiolan personoitu tilikartta


WiseRoles- WisePlatform käyttöoikeuksien hallinta - Katso videot​​​​​​​

Kaikki toiminnallisuudet sisältävät myös reaaliaikaisen analytiikan.
Kaikki samassa järjestelmässä, samoilla logiikoilla ja käyttäjätunnuksilla!