GDPR:n mukainen CRM-ohjattu kokonaisuus

Kaikki henkilötietoa käsittelevät toiminnallisuudet ovat samassa järjestelmässä. Tällä toimintamallilla tietosuoja-asetuksen noudattaminen ja henkilötietojen käsittelyn todentaminen on erittäin selkeää.

Jatkuvasti kehittyvä järjestelmä on aina ajan hermolla

Wise-järjestelmää on alusta alkaen kehitetty niin, että kaikki henkilötietoa käsittelevät työkalut ovat samassa järjestelmässä. Tämä helpottaa paitsi organisaation toimintaa, myös tietosuojalain noudattamista. Kaikista kontakteista voidaan osoittaa mistä se on peräisin, mitä tietoja säilytetään ja minkä takia. Yhteenvetoja voidaan tehdä henkilöittäin, yrityksittäin, valikoidusta ryhmästä tai koko henkilörekisteristä.

Jatkuvaan kehitykseen perustuva toimintaperiaatteemme sekä järjestelmän yhtenäinen arkkitehtuuri mahdollistavat nopean reagoinnin tällaisiin muutoksiin. Kuten muidenkin kehitysten kohdalla, Wisen asiakkaat saavat järjestelmiinsä tietosuoja-asetuksen vaatimat muutokset ja tietosuojalausekkeet ilman veloitusta.


WisePlatform tietosuojaratkaisuja

Roolien hallinta

Wise-järjestelmässä on koko järjestelmää ohjaava CRM, jonka roolien hallinta -työkalusta säädetään käyttö- ja lukuoikeudet järjestelmän toimintoihin. Tällä tavoin varmistetaan turvallinen ja asianmukainen tietojenkäsittely.

Aktiviteettien hallinta

Wise-järjestelmän CRM kerää asiakastiedon keskitetysti samaan paikkaan. Asiakaskohtainen yhteenveto on siis aina saatavilla ja ajantasainen. Tämä menettely minimoi tietosuojakyselyihin kuluvan ajan.


Hoidamme osoitusvelvollisuuden puolestanne

Organisaatiolla on oltava kyky osoittaa noudattavansa uutta asetusta. Käytännössä tämä tarkoittaa dokumentointia ja esimerkiksi mahdollisia tietosuojaa koskevia sertifikaatteja tai käytännesääntöjä sen osoittamiseksi.

Wise-järjestelmän käyttöönottoon sisältyy järjestelmän tietosuojaseloste, joka sisältää järjestelmän käytännesäännöt ja rekisteriselosteen. Kun kaikki henkilötieto käsitellään samassa järjestelmässä, asiakas ei tarvitse muita tietosuojayhteenvetoja.


Asiakkaamme säästävät resurssejaan

Jatkuva tuki, opastus ja neuvonta sisältyvät Wise-järjestelmän kiinteään kuukausimaksuun. Koska vastaamme asiakkaidemme tietosuojasta järjestelmätoimittajan ominaisuudessa, hintaan sisältyy luonnollisesti myös neuvonta tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä.

Apu on siis helposti saatavilla, eikä tietosuoja-asiat vie teidän arvokasta aikaanne.


Tietosuojalain uudistus pähkinänkuoressa

Uusi tietosuojalain asetus astuu voimaan toukokuussa 2018 ja vaatii merkittäviä uudistuksia henkilörekisterien ylläpitäjiltä. Lue, mitä muutos pitää sisällään ja kuinka se Wisellä otetaan vastaan.

Lue lisää


GDPR - Tietojen luovuttaminen asiakkaalle

Uuden tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy omiin tietoihinsa. Lue, miten tätä säädöstä sovelletaan ja mitä se tarkoittaa käytännössä.

Lue lisää