Kuittaa WiseCMS-tutoriaali suoritetuksi

Ennen WiseCMS:n käyttökoulutusta on hyvä tutustua koulutuksessa läpikäytäviin asioihin tutoriaalin avulla. Kuittaa, että olet tutustunut tulevan koulutuksen aiheisiin sekä tutoriaaliin. Voit myös lähettää etukäteen meille kysymyksiä ja antaa palautetta koskien materiaalien sisältöä.