Palloiluhallien kehitysputki

Kehitysryhmän allokoimat kehitystarpeet ja niiden alustava valmistumisaikataulu.

Prioriteettijärjestys:

Tärkein
2. tärkein
Vähiten tärkeä
Tehty

Kalenterin ominaisuuksia

 • Aikaraja sille, kun esim. 1,5 h varauksen varaaminen estetään ja voi varata vain 1 h. TEHTY
 • Keskitetty näkymä eri kalentereille, josta on helppo vaihtaa kalenterien välillä
 • Värikoodien muokkaamisen mahdollisuus varauskalenteriin
 • Kalenterin parantaminen visuaalisesti ENSIMMÄINEN PARANNUS TEHTY, jatketaan parantamista
 • Värikoodit tms. osake ja vakiovuoroille sekä hinnat
 • Uuden henkilön lisääminen kalenterissa (pitää silti varmistaa, ettei synny tuplaprofiileja)
 • "Varausmuistutus" varaajalle haluttuna ajankohtana

Kulunvalvonta / valo-ohjaus

 • Valo-ohjaus Padel House: Philips gateway boxi -> Dali rele TYÖN ALLA
 • Valot päälle kenttäkohtaisesti, kun kentällä on voimassa oleva varaus TYÖN ALLA
 • Oven hälytys (jos esim. jäänyt auki tiettyyn aikaan)

Vakio-/osakasvuorot

 • Osakasvuoron myyminen eteenpäin
 • Vakiovuoron myyminen eteenpäin
 • Irtovuoron myyminen eteenpäin
 • Vakiovuorojen laskuttaminen sykleittäin
 • Vuorojen sorttaaminen/laskuttaminen varausajankohdan perusteella
 • "Vakiovuorogeneraattori" -> uuden kauden monistaminen vanhojen pohjalta

Muuta

 • Saldon ostaminen itselleen ei tällä hetkellä mahdollista, Saldoa nousee peruutuksista, WiseJärjestelmään siirryttäessä voidaan ajaa saldot CRM:n Wisen toimesta
 • Chat / Bot integraatio ”LeaDoo”? (vähentää puheluita ASPAlta)
 • Automatiikka maksamattomille ajanvarauksille/laskuille, päivittäin/viikoittain/kuukausittain (sorttaus vuorojen ajankohdan mukaan)
 • Ryhmän/joukkueen tunnistetiedon tms. lisääminen koontilaskun laskuriville
 • Taloushallinnon työkalujen kehittäminen, mm. raportit -> YLEISKEHITYKSESSÄ