WiseTheatrePlatform - Pilottihankkeen palaverimuistio


26.5. Palaveri: Linnea, Hannes, Miikka, (Lasse)

InfoTV

InfoTV vaatii toimiakseen vähintään 1kpl InfoTv lähettimiä, CAT:n avulla signaalia voidaan jakaa useammalle näytölle. Jos eri näytöille hautaan eri soittolistoja, vaaditaan useampi lähetin.

Inventaariotyökalu

Tuote-ja varastohallinta / varausjärjestelmä vaatii joitakin muutoksia, jotta tarve saadaan täytettyä. Perusasiat on kuitenkin jo valmiina. Tuotehallintaan voidaan nostaa tuotteita jo nyt. QR-koodille rakennetaan paikka tuotehallintaan tuotteiden tunnistamiseksi. Varsinainen kehitys liittyy laitteiden vuokraamiseen / varausjärjestelmän jatkokehitykseen.

Taloushallinto

Sovitaan palaveri Angelikan sekä Tilipartnersin kanssa.

Myynnin työkalut

Laura tulee elokuun alussa käymään läpi tarpeitaan, jotta saadaan homma liikkeelle heti lomien jälkeen. Tarkoituksena ottaa käyttämättömät työkalut käyttöön.

Lipputulojen jako sopimushallinnan kautta

Linnea toivoi ratkaisua lipputulojen automaattisen laskemiseen - esim. Esiintyjä 70% / Rakastajat 30%. Jako komissioiden jälkeen. Tutkitaan tähän ratkaisua.

Mallennetaan sopimushallintaan toimintamalli, missä esityksen tuotot jaetaan esiintyvän taiteitelijan ja Rakastajateatterin kesken.

Sopimus (tulojen jako esiintyjän kanssa)

  • Valitaan esiintyjä
  • Nostetaan tuote "Esityksen myynti". Lisätään summa (sisältää myynnin ilman arvonlisäveroa).
  • Nostetaan tuote " Esityksen kulut ". Lisätään kulu (sisältää kulut ilman arvonlisäveroa)
  • Rakastajat -teatterin osuus, merkitään % -osuus. Lasketaan osuus ilman kuluja alv 0 %
  • Nostetaan tuote " Esiintyjän % osuus". Lasketaan summa vähennettynä kuluilla alv 0 %
  • Ohjelmoidaan ostolasku sopimuksen tapahtumien mukaan.

19.5. Palaveri: Linnea, Kai, Pedro, Miikka, Hannes

InfoTv

Keskustellaan Lassen kanssa InfoTV:n ohjauksesta CAT:in avulla

Inventaarityökalu

Pedro lähettää sähköpostilla tarkemmat speksit tarpeista. Nykyistä varastonhallintaa modifioidaan inventaarion tarpeisiin.

QR-koodi

Selvitetään myös mahdollisuutta tulostaa QR-koodi tuotteille, jotka varastosta löytyy. Tarkoitus helpottaa avainten, työkalujen, laitteiden ym. löytymistä.

Striimaus

Striimaus pitäisi saada "omaan haltuun". Selvitelllään tähän ratkaisuja. Työn alla on tutkimus erilaisita palveluntarjoajista videopuolella.

Markkinoinnin automaatio

Linnean ja Lauran huomiot CRM:n kehityksistä ovat olemassa, mutta ei automatisoituja. Hakuja ostohistorian ja asiakaskäyttäytymisen perusteella saadaan tehtyä jo nyt, mutta toimintojen automaatio on vielä kehityksessä. Pyritään vauhdittamaan tämän valmistumista kehitysprojektin puitteissa.

Palautekysely

Yksinkertaista palutekyselyä kaivataan. Miikka lähetti Linnealle ja Kaille esimerkkipostin. Kuvan klikkaaminen ohjaa kiitos -sivulle tai "kerro mitä voisimme tehdä paremmin -kyselyyn. Linkkien klikkausmäärät löytyy sähköpostin analytiikasta,


Linnean, Hannun ja Miikkan palaveri 12.5.

Osuuspankin etätapahtuma

Rakastajat on suunnitelleet osuuspankin kanssa etätapahtumaa. Selvitellään mahdollista yhteistyötä toteutuksen suhteen.

Äänirasia yhteistyö

Äärirasialta saatu tarjous näytöksen striimauksesta. Jatketaan keskusteluja.

Appiin tekstit

Viime kerralla puheeksi noussut tekstitys rakennetaan WiseAppiin, jolloin kaikki tarpeellinen löytyy samasta paikasta.

Appiin palautteet

Applikaatioon saa jo nyt ohjattua palautekyselyitä. Rakennetaan tähän ominaisuus, jolla näytöksen palautteen saadaan koottua lipunonoston yhteyteen "muiden asiakkaiden arviot" tai "Muut antoivat 4,5 tähteä".

CRM:n läpikäynti ja uutiskirjeiden tehostaminen

Käydään osana projektia CRM läpi ja perataan sieltä tuplia, käyttämättömiä osoitteita jne. Suunnitellaan toimenpiteitä asiakkaiden saamiseksi omaan CRM:ään. Arvioidaan myös postituslistoja ja uutiskirjeiden postitussykliä / kohdentamista.

Google optimointi mukaan viestinnän hankkeeseen

Santeri rakentaa parhaillaan uutta ilmettä Rakastajille. Käydään samalla läpi sivun sisältöä ja tehdään sivuille hakukoneoptimointia.

Lähettimien vuokra

InfoTV -vastaanottimen hinta on n. 100€. Tämän voi halutessaan asiakas ostaa omaksi.


Linnean, Hannun ja Miikkan keskustelu 4.5.

Striimaus

Näytäntöjen striimaus tullaan ottamaan jatkossa käyttöön ja siihen kehitetään ratkaisuja. Etänäytöksissä on valtava potentiaali, sillä esimerkiksi Liigaseurat kamppailevat jatkuvasti kotisohvia ja erilaisia suoratoistopalveluja vastaan. Vaikka etänä jää puuttumaan osa aistikokemuksesta, ostamisen ja katsomisen helppous kotona saattaa muuttaa kuluttajien käyttäytymistä. Striimatessa myöskään katsomon kapasiteetti ei tule vastaan, vaan näytäntöjä voidaan jakaa laajemmalle yleisölle. Striimien laatu pitää kuitenkin olla kunnossa, jotta asiakkaat ovat valmiita maksamaan siitä oikean hinnan.

  • Tekstitykset ovat uusi innovaatio, joiden tärkeys etenkin striimatessa korostuu. Näin saadaan teatteria saavutettavammaksi ja englannin- ja ruotsinkielisillä tekstityksillä on mahdollisuus myös ulkomaiseen asiakaskuntaan. Tämä kaikki olisi uutta teatterimaailmalle, mutta erinomainen mahdollisuus luoda uuttaa liiketoimintaa.

Liput

Lipun oston kannalta koronakriisi saattaa olla käänteentekevä asia. Ihmiset ovat joutuneet opettelemaan erilaisten verkkokauppojen ja digitaalisten välineiden käyttöä. Jatkossa yhä useampi tulee ostamaan lippunsa ennakkoon verkosta. Uskomme voimakkaasti tarjoamaamme omalippukaupparatkaisuun, jossa tapahtumatoimijalla on työkalut omaan asiakkuuden hallintaan, lipppujen markkinointiin ja myyntiin sekä taloushallintoon samassa järjestelmässä.

Lipunmyynnin tueksi kehitetään applikaatiota / applikaation kaltaista webappia, joka mahdollistaa lippujen luottokorttitiedon tallentamisen ja siten lipun ostamisen parilla klikkauksella. Tärkeä ominaisuus appiin on myös lipunjako-ominaisuus, jolla omaa asiakaskantaa saadaan kehitettyä. Käyettyyn lippuun taas voidaan ohjata esityksen tähtihetkiä.

Rakastajien katsomo-uudistus

Rakastajat -teatterille on tulossa remontti ja jatkossa siellä tulee olemaan kiinteät paikat. Tämä mahdollistaa paikkalippujen myynnin ja siihen tullaan rakentamaan istumapaikkakartta sekä paikanvalintaominaisuus.

Lippujen ovimyynti ja kassatoiminnot teatteritoiminnassa

Wisen kassasovellukseen kehitetään teatterin tarpeisiin soveltuvaa toimintapana lippu- ja ravintolamyyntiä. Käyttämällä keskitetysti kaikessa myynnissä Wisen työkaluja, säästyy aikaa ja kaikki data saadaan siirtymään automaattisesti kirjanpitoon. Oikeilla toimintatavoilla käytettynä järjestelmä on täysin reaaliaikainen ja näytöksen jälkeen saadaan heti ajantasaiset raportit lippujen ja ravintolan myynnistä.

Asiakaskannan kehittäminen

Asiakasrekisterin kasvattamiseen tullaan miettimään erilaisia toimenpiteitä, joilla nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat saadaan omaan rekisteriin. Vanhojen taltiointien jakaminen ilmaiseksi tiedonkeräystyökalua hyödyntäen, saadaan lisää asiakkaita omaan rekisteriin. Moninkertaistamalla rekisterin koko suhteessa näytäntöjen kapasiteettiin, saadaan näytöksen täytettyä vaivattomammin.

Rakastajilla on joitakin kehitysehdotuksia myös olemassa oleviin työkaluihin ja niitä käydään tulevissa tapaamisissa läpi.