Syksyn teema 2021: Suunnitelmallisuus

Toimintamme on laajentunut joka rintamalla: asiakkaita, prosesseja, laitteita, henkilöstöä ja tehtäviä on huomattavasti enemmän kuin vaikkapa vuosi sitten. Tämä vaatii meidän organisaation jokaiselta jäseneltä kykyä suunnitelmallisuuteen kaikessa tekemisessä ja haluamme tulevan syksyn aikana juurruttaa suunnittelemisen kulttuuria Wiseen.

Miksi suunnitelmallisuus on tärkeää?

Osaamisen jakaminen

Meillä kaikilla on sellaisia tehtäviä/prosesseja, jotka joudumme opettelemaan ensimmäisenä henkilönä Wisen porukasta. Isompia ja pienempiä tapauksia tulee vastaan melkein viikoittain.

Ei samaa virhettä kahdesti

Virheistä oppii ja niitä ei voi välttää - virheiden tekeminen on Wisellä aina sallittua eikä niistä koskaan rangaista. Mutta on aivan eri asia tehdä virhe samassa asiassa toisen tai kolmannen kerran. Tai antaa kollegan tehdä sama virhe, mihin itse juuri törmäsi.

Helpompaa työnjakoa

Työmme on sen laatuista, että se helposti kuormittaa yksittäistä osastoa/henkilöä tietyssä kohtaa prosesseja enemmän kuin muita.

Työn mielekkyys

Improvisointi on raskasta, vaikkakin palkitsevaa. Olemme joutuneet turvautumaan siihen paljon oppiessamme tiemme nykytilanteeseen. Suunnitelmallisuus pitää improvisoinnin osuuden hallittuna ja työtehtävät mielekkäinä.

Mitä suunnitelmallisuus tarkoittaa minun kannaltani?

Teemme alkusyksyyn mennessä jokaisen kanssa 2 erilaista suunnitelmaa:

  • itsensä kehittämisen suunnitelma
    • miten osaamistani kartutetaan, miten jaksamistani tuetaan, miten työni mielekkyys säilytetään
  • oman työnkuvan kehittäminen
    • miten kehitämme yhdessä samaa työtä tekevien henkilöiden kanssa työmme tehtäviä, prosesseja ja osa-alueita


Suunnitelmat tehdään kahdenkeskisissä keskusteluissa esimiehen kanssa. Yksinkertaiset suunnitelmat aikataulutetaan ja niihin palataan säännöllisin väliajoin.