WiseCRM - Tagien hallinta

WiseCRM mahdollistaa yritysten ja henkilöiden loogisen ryhmittelyn tagien avulla
Tagien käyttö tehostaa asiakashallintaa ja helpottaa kohdistettua markkinointia.

Tagien avulla yhteystietoja voidaan luokitella hyvin tarkasti

Yhteystietoa tai yritystä lisättäessä uudelle kohteelle voidaan asettaa tageja. Tagit ovat eräänlaisia hakusanoja, joiden avulla yhteystietoja voidaan ryhmitellä. Asiakkaiden ryhmittely mahdollistaa muun muassa kohdennetun markkinoinnin valituille asiakasryhmille. Myös muut järjestelmän osat hyödyntävät tageihin perustuvaa asiakasryhmittelyä ja toisaalta myös täydentävät asikastietoutta.

Tageja voidaan lisätä rajattomasti, joten sama asiakas voi kuulua useampaan ryhmään. Tagit voivat liittyä esimerkiksi yritysten toimialaan tai sijaintiin: "rakennusala", "satakunta" tai kontaktin alkuperään kuten: ”verkkokauppaostajat”, ”uutiskirjetilaajat”. MYös sisältöeditorin "listaa yrityksiä" -toiminto hyödyntää tageja. Tämän toiminnon avulla artikkelissa voidaan antaa näkyvyyttä esimerkiksi sponsoreille.


Tagin lisääminen


CRM - Kontaktit -välilehdellä voidaan lisätä uusia kontakteja. Kontaktin luomisen yhteydessä henkilölle tai yrityksille voidaan asettaa tageja. Järjestelmä ehdottaa automaattisesti käytössä olevia tageja lisättäväksi.

Tagien hallinta


Varsinainen tagien hallinta tapahtuu CRM - Asetukset - Tagit -välilehdellä.

Tagien hallinnassa voidaan korjata tagin nimeä tai poistaa valittu tagi kokonaan. Järjestelmä kertoo, kuinka monta kertaa kutakin tagia on käytetty. Päällekkäiset tai käyttämättömät tagit on helppo poistaa ja homma pysyy koko ajan hanskassa.

Lue myös nämä artikkelit:


WiseCRM - asiakkuudenhallinta helpoksi

WiseCRM on monipuolinen ja jatkuvasti kehittyvä työkalu yritysten asiakkuuksien hallintaan. Luvassa on täsmällisempää markkinointia, enemmän myyntiä ja tyytyväisempiä asiakkaita - helposti ja toimivasti!

Lue lisää


CRM-ohjattu WisePlatform

WisePlatform on CRM-ohjattu järjestelmä yritysten asiakkuuksien hallintaan, myyntiin, markkinointiin ja taloushallintoon. Se on kokonaisvaltainen ratkaisu yritysten liiketoiminnan digitalisointiin.

Lue lisää