Tagien avulla hallitaan ja hyödynnetään dataa

Yksi WisePlatformin keskeisistä toiminnallisuuksista ovat tagit. Tagit ovat järjestelmään lisättäviä hakusanoja, joiden avulla data saadaan pidettyä hyvässä järjestyksessä ja hyödynnettyä täysimääräisesti. Keräsimme kattavan tietopaketin tageista - ole hyvä!

WiseCRM mahdollistaa yritysten ja henkilöiden loogisen ryhmittelyn tagien avulla. Tagien käyttö tehostaa asiakashallintaa ja helpottaa kohdistettua markkinointia.

Mitä ovat tagit ja mihin niitä käytetään?

Tagit ovat hakusanoja, joiden avulla dataa pystytään järjestämään ja hallitsemaan. Niiden käyttö tehostaa asiakashallintaa ja helpottaa markkinoinnin kohdentamista.

Lue lisää


Tageja kannattaa hyödyntää mahdollisimman paljon kaikissa järjestelmän toiminnoissa.

Tagien hallinta: miten lisään tageja ja pidän ne järjestyksessä?

Tageja saa lisättyä järjestelmän useissa kohdissa. Katso ohjeet tagien lisäämiseen ja vinkit tagien hallinnointiin.

Lue lisää


Kun viestintä on vastaanottajalle merkityksellistä se tuottaa suurempaa tulosta. Tagien avulla tehtävällä kohderyhmien määrittelyllä päästään lähestymään kontakteja tarkasti.

Tagien hyödyntäminen sähköpostimarkkinoinnissa

Miksi sähköpostimarkkinoinnin kohderyhmiä kannattaa segmentoida ja miten siinä pääsee alkuun? Avaimena tässä toimivat tagit.

Lue lisää


Tageihin liittyvät videot

Tageihin liittyvät ohjeet

Ohje: WiseCRM - Tagien hallinnointi

Tagien hallinta löytyy CRM:n alta. Hallinnassa voi tarkastella tagien käyttöä, muokata niitä, lisätä uusia tageja tai poistaa käyttämättömiä.

Lue lisää

Vasemmalla yrityskontaktin lisäyslomake ja oikealla henkilökontaktin lisäyslomake. Tagi-kenttä on lomakkeissa ympyröitynä.

Ohje - WiseCRM: Tagin lisääminen yksittäiselle henkilö- tai yrityskontaktille

Tagien lisääminen yksittäiselle henkilölle ja yritykselle tapahtuu CRM:n henkilö- tai yrityskortilta. Mikäli tagi halutaan asettaa jollekin tietylle kontaktiryhmälle, kannattaa käyttää CRM:n hakutyökalua.

Lue lisää

Ohje - WiseCRM: Tagin lisääminen usealle henkilö- tai yrityskontaktille yhdellä kertaa

CRM:n hakutyökalun avulla henkilö- ja yrityskontakteille on mahdollista lisätä tageja "massa-ajoina". Näin tagi saadaan lisätty helposti useille kontakteille kerralla.

Lue lisää

Ohje - WiseMarketing: Postituslistojen automatisointi tageilla

Järjestelmän sähköpostimarkkinoinnin alle pystyy tekemään automaattisesti tagien perusteella päivittyviä postituslistoja.

Lue lisää