Tulorekisteri tulee – Oletko valmis

Uusi tulorekisteriuudistus muuttaa tullessaan koko palkanmaksukäytännön ja vaikutaa kaikkiin palkanmaksun osapuoliin. Osaatko sinä ennakoida tulevaa vai tuletko yllätetyksi?

Kuva: tulorekisteri.fi


Tulorekisteri lyhyesti

Tulorekisteri on kaikessa yksinkertaisuudessaan sähköinen tietokanta tulotiedoille. Kansallisen tulorekisterin perustamishanke (KATRE) on yksi nykyisen hallituksen julkisten palvelujen digitalisoinnin kärkihankkeista. Hankkeen yleisestä ohjauksesta vastaa valtiovarainministeriö ja käytännön toteutuksesta verohallinto.

Milloin tulorekisteri tulee voimaan

Rekisteri astuu voimaan kahdessa osassa:

  • 1.1.2019 Palkkatiedot
  • 1.1.2020 etuus- ja eläketiedot

Molemmat uudistukset koskevat kaikkia palkkojen ja etuuksien maksajia ja tulevat voimaan ilman siirtymäaikaa

Tulorekisterin osapuolet

Palkkatietojen tuottajia vuodesta 2019 lähtien ovat kaikki työnantajat ja muut toimijat, joilla on palkkatietojen ilmoitusvelvollisuuksia suomeen. Palkkatietoa käyttävät Verohallinto, Kela, työttömyysvakuutusrahasto ja työeläkelaitokset.

Mitä uudistus merkitsee eri osapuolille

Tulonsaaja
Palkkatiedot, eläketulojen tiedot sekä tiedot maksetuista etuuksista löytyvät jatkossa yhdestä paikasta ja ne ovat tarkasteltavissa reaaliaikaisesti. Verottaja ei jatkossa lähesty palkansaajaa, sillä tarvittavat tiedot löytyvät rekisteristä.

Työnantaja
Raportointi suoritetaan kerran kuukaudessa palkanmaksun yhteydessä. Tällä korvataan keskeisimmät kuukausi- ja vuosi-ilmoitukset sekä erilaiset palkkaselvitykset ja –todistukset. Palkansaajat tulotietoja ei jatkossa kysytä työnantajalta, vaan ne kysytään tulorekisteristä. Työnantaja vastaa sanktion uhalla siitä, että tiedot ovat oikein.

Tiedon käyttäjä
Jatkossa myös valvonta on reaaliaikaista. Tämä nopeuttaa erilaisten hakemusten prosessointia. Uudistus ei luo uusia oikeuksia saada tietoja, vaan viranomaiset saavat käyttöönsä ainoastaan toimintansa edellyttävät tiedot.

Mitä uudistuksen vastaanottaminen vaatii yrityksiltä

Koska tulorekisteri tulee voimaan ilman siirtymäaikaa, yritysten pitää muuttaa palkanmaksuprosessiaan vuoden 2018 aikana. Muutokseen kehotetaan sakon uhalla. Myös tietojen oikeellisuus on työnantajan vastuulla ja virheellisten tietojen antamisesta on luvassa sanktio. Uudistus tulee tuottamaan harmaita hiuksia monelle, sillä taloushallinto-ohjelmistojen päivittäminen uusien vaatimusten mukaiseksi ei onnistu hetkessä.


Lisätietoja


Yhteyspäällikkö

Miikka Timoska

044 311 8803

miikka.timoska@wisenetwork.fi


Artikkelin lähdeaineisto on peräisin Verohallinnon www-sivuilta