WiseGolf - Asiakkuudet haltuun kokonaisvaltaisella toiminnanohjausjärjestelmällä

Asiakkuuksien hallinta eli CRM on lähes toimialasta riippumatta yrityksen tärkeimpiä ellei tärkein työkalu. Hyvä CRM kerää tietoa kaikista asiakkaisiisi liittyvistä aktiviteeteista automaattisesti. WiseGolf on golfalalle kehitetty toimialaratkaisu, jossa kaikki palaset toimivat saumattomasti yhteen CRM:n kanssa.

Asiakkuudet haltuun kokonaisvaltaisen järjestelmän avulla

Tehokkaan viestinnän ja myynnin keskiössä on asiakasrekisteri, joka täydentyy jatkuvasti järjestelmän muiden osa-alueiden tuottamalla datalla. Asiakkaan ostot, osallistumiset tapahtumiin, vastaukset palautekyselyihin, ajanvaraukset - kaikki tallentuvat automaattisesti järjestelmän CRM:ään

Klubin ottaessa käyttöön WiseGolf -järjestelmän, toteutetaan käyttöönoton yhteydessä suunnitelma asiakaskannan segmentointiin ja sitä kautta hyödyntämiseen markkinoinnissa, myynnissä ja jäsenlaskutuksessa.

Segmentointi toteutetaan tagien avulla. Erilaiset kohderyhmät kuten jäsenet, osakkaat, pelioikeuspelaajat, greenfeepelaajat, seniorit ja juniorit jaotellaan siis avainsanojen eli tagien avulla omiksi ryhmikseen.

Annettujen tagien ja roolien avulla muodostetaan automaattisesti päivittyvät postituslistat sekä luku- ja muokkausoikeudet järjestelmän osa-alueisiin.


Läpinäkyvyyttä ja jatkuvuutta asiakkuuksien hoitoon

WiseCRM toimii WisePlatform-järjestelmän aivoina, ohjaten koko järjestelmän toimintaa. Se valjastaa asiakkuudenhallinnan koko organisaation käyttöön syventäen vuorovaikutusta eri toimintojen välillä: markkinointi, myynti, taloushallinto ja asiakaspalvelu saavat kaikki saman tiedon asiakkaista. Kaikkinensa tämä tarkoittaa parempaa asiakaspalvelua, parempaa asiakastyytyväisyyttä ja sitä kautta myös suurempaa asiakaspysyvyyttä.

Kun kaikki asiakastieto on helposti löydettävissä ja kaikkien saatavilla, voidaan turvata asiakkaan hyvä jatkohoito, vaikka omassa organisaatiossa tapahtuisi henkilövaihdoksia.

WiseCRM toimii apuna myös roolien määrittelyssä, sillä sen avulla jaetaan mm. erilaiset luku- ja käyttöoikeudet asiakasryhmille sekä henkilökunnalle.


CRM-ohjattua markkinointia ja myyntiä

Kun kaikki työkalut toimivat aidosti samassa järjestelmässä ja tiedot liikkuvat automaattisesti eri palasten välillä, syntyy monia synergiaetuja ja automaatioita, jotka eivät muissa markkinoilta löytyvissä järjestelmissä ole mahdollisia.

 • Kohdennetut tarjoukset ja alennuskoodit automaattisesti päivittyville asiakasryhmille / postituslistoille
 • Sopimus- ja etuhinnat valituille asiakasryhmille
 • Automaattisesti päivittyvät lukuoikeudet verkkosivujen intra- ja extranetsisältöihin
 • Saumattomasti yhdessä toimivat myynnin kanavat
  • Asiakas voi ostaa verkkokaupassa ja maksaa osittain tai kokonaan kassalla tai laskulla
  • Asiakas voi ostaa kassalla ja maksaa osittain tai kokonaan laskulla
  • Asiakasta voidaan laskuttaa ja asiakas voi maksaa osittain tai kokonaan kassalla
  • Jäsensopimukset, varausoikeudet ja sopimuslaskutus muodostuvat automaattisesti käytetystä myyntikanavasta riippumatta
 • Yhteistyökumppanien tuotteiden myynti monikauppiastoiminnolla
  • Ravintola- ja proshoptuotteiden myynti kassalla tai varauksen yhteydessä
  • Tilitykset kuukausittain tai heti ostohetkellä maksunvälittäjätunnusten avulla
 • Kattavat yritysmyynnin työkalut: myynnin seuranta, tarjoukset ja sopimusten laskutus
  • Tuotepaketit ja piikin kerryttäminen kassalla - maksu päivän päätteeksi tai laskulla
 • Automatisoitu myyntireskontra pitää raportit ajan tasalla ja poistaa manuaalisen kirjanpitotyön
  • Tuotteet tiliöidään valmiiksi ja data virtaa kirjanpitoon automaattisesti myynnin kanavasta riippumatta.
 • Tuotekohtaiset tilausvahvistukset verkkokauppatuotteille
  • Uuden jäsenen ohjeistukset
  • Pelioikeuksien tietopaketit