WiseLeads – Liidikehitys

​Liidien kehitys ja myynnin toimenpiteiden seuranta.
WiseLeads mahdollistaa myyjäkohtaisen myynnin seurannan, myynnin yhteenvedon ja liidien kehityksen.
WiseLeads mahdollistaa myyjäkohtaisen myynnin seurannan, myynnin yhteenvedon ja liidien kehityksen.

Myynnin yhteenvetoa ja myyjäkohtaista seurantaa

Liidikehitys on kiinteä osa myyntiä ja asiakkuudenhallintaa. Työkalu toimii eräänlaisena taulukkona, johon yritys voidaan asettaa joko idea-, kontaktointi-, tarjous- tai neuvottelutasolle. Tämän jälkeen yritykselle voidaan kirjata erilaisia aktiviteetteja ja muistiinpanoja. Liidin kehitystä kuvataan siirtämällä yritys taulukossa eteenpäin, kunnes kauppa on voitettu tai hävitty. Taulukosta on yhteenvetona nähtävillä myös eri tasoilla olevien kauppojen arvioidut summat ja tarjousten arvot. Näkymä voi olla yhteinen tai myyjäkohtainen.