WiseCRM - Käyttäjän lisääminen, käyttöoikeudet ja roolien hallinta | WiseNetwork Oy

WiseCRM - Käyttäjän lisääminen, käyttöoikeudet ja roolien hallinta

Videosta voit tutustua uuden käyttäjän lisäämiseen, käyttöoikeuksien muokkaamiseen ja roolien hallintaan.

Näyttövideot ovat osoittautuneet käteväksi tavaksi opastaa yleisissä järjestelmän käyttöön liittyvissä kysymyksissä. Videoiden avulla voit myös tutustua järjestelmän ominaisuuksiin ja sen käyttölogiikkaan!

Tässä videon sisältö:

0:01 Sisäänkirjautuminen ja siirtyminen hallintapuolelle

0:11 Uuden kontaktin lisääminen

0:22 Käyttäjäksi kutsuminen

0:35 Käyttöoikeuksien lisääminen käyttäjälle

0:41 Yhteystietojen täydentäminen

0:47 Sähköpostiin saapuva linkki

0:51 Salasanan luominen ja tietojen täydentäminen

1:10 Siirtyminen roolien hallintaan

1:22 Uuden roolin luominen

1:31 Roolin oikeuksien määrittäminen

1:44 Käyttöoikeuden estäminen ja rajoittaminen

2:10 Roolien lisääminen henkilölle ja niiden keskitetty poistaminen

Kiitos!


Video: