Ohje - WiseEconomy: Myynnin raportointi | WiseNetwork Oy

Myynnin raportointi

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka järjestelmän myynnin raportit haetaan ja miten niitä tulkitaan.

Myynnin yhteenveto

Myynnin yhteenveto kerää myynnit kaikista järjestelmän myyntikanavista (laskutus, verkkokauppa, kassa) yhteen samalle raportille. Raportilla esitetään tuotteen nimi, myyty määrä, veroton summa, verollinen summa sekä kirjanpitotili. Raportilta voidaan hakea myös tietyn tuotteen myyntejä, tietyn tagin myyntejä tai myyntejä tietyllä kirjanpitotilillä ja kustannuspaikalla.

Raportti ei pidä sisällään maksutapoja, joten myynnin yhteenveto soveltuu esimerkiksi yritysjohdolle myynnin seurantaan kuukausi- tai vuositasolla. Raportilta voidaan seurata myös tietyn yksittäisen päivän myyntejä. Myynnin yhteenvedossa esitettyjä myyntikanavakohtaisia myynnin määriä voidaan täsmäyttää omien myyntikanaviensa raportteihin. Myynnin yhteenveto pitää sisällään vielä oman käyttöohjeensa.

Myynnin yhteenveto löytyy seuraamalla seuraavaa polkua:

→ Myynti
→ Myynti
→ Raportit
→ Myynnin yhteenveto


Myynnin yhteenveto - Verkkokauppa

Verkkokauppamyynnit esitetään myynnin yhteenvedossa ensimmäisenä.

Verkkokauppamyynnit haetaan raportilta maksupäivän mukaan, koska verkkokauppa- ja kassamyynnit muodostuvat järjestelmässä maksuperusteisesti.

Oheisessa esimerkissä on haettu verkkokauppamyynnit 24.10.2023.

Verkkokauppamyynti myynnin yhteenvedossa.


Myynnin yhteenveto - Kassa

Kassamyynnit esitetään myynnin yhteenvedossa toisena.

Kassamyynnit haetaan raportilta maksupäivän mukaan, koska verkkokauppa- ja kassamyynnit muodostuvat järjestelmässä maksuperusteisesti.

Oheisessa esimerkissä on haettu kassamyynnit 25.10.2023.

Kassamyynti myynnin yhteenvedossa.


Myynnin yhteenveto - Laskut

Laskutusmyynnit esitetään myynnin yhteenvedossa kolmantena.

Laskutusmyynnit haetaan raportilta myyntipäivän mukaan, koska laskutusmyynti muodostuu järjestelmässä suoriteperusteisesti laskun lähetyshetkellä.

Oheisessa esimerkissä on haettu laskutusmyynnit 26.10.2023.

Laskutusmyynti myynnin yhteenvedossa.


Myyntikanavakohtaiset myynnin raportit

Myyntikanavakohtaisia myynnin raportteja ovat:

 • Verkkokaupan myyntiraportti
 • Kassan myyntiraportti
 • Toistuvat korttiveloitukset raportti
 • Toistuvat veloitukset raportti
 • Laskutuksen raportti
 • Suoritukset


Myyntikanavakohtaisia myynnin raportteja voidaan hyödyntää tarkempaan myyntien analysointiin. Raporttien esittämillä luvuilla myynnit ovat ohjautuneet kirjanpitoon. Raporteilla esitetään esimerkiksi vastaanotetut maksutavat ja verokantayhteenvedot. Suosittelemme esimerkiksi viemään tietoja ulkoiseen kirjanpitojärjestelmään myyntikanavakohtaisten raporttien avulla. Jokainen raportti pitää sisällään vielä oman käyttöohjeensa.


Verkkokaupan myyntiraportti

Verkkokaupan myyntiraportti kerää järjestelmän verkkokauppa- ja ajanvarausmyynnit maksuperusteisesti. Raportilla esitetään useita yhteenvetoja:

 • Yhteenveto maksutavoittain
  • Verkkokaupan kautta vastaanotetut maksutavat
  • Kassan kautta verkkokauppa- ja ajanvaraustilauksiin vastaanotetut maksutavat (maksettu kassaan)
 • Yhteenveto veroluokittain
 • Yhteenveto kirjanpitotileittäin
  • Tässä yhteenvedossa myös kirjanpitotilikohtainen verokantayhteenveto
 • Kustannuspaikkojen yhteenveto
  • Tässä yhteenvedossa myös kustannuspaikkakohtainen verokantayhteenveto
 • Yhteenveto tuotteittain
 • Yhteenveto kassakoneella maksetusta (tilausmaksut) - Kirjanpitotileittäin
 • Yhteenveto kassakoneella maksetusta (tilausmaksut) - Tuotteittain
  • Raportilla erillinen seloste, mitä nämä tarkoittavat


Verkkokaupan myyntiraportti löytyy seuraamalla polkua:

→ Myynti
→ Myynti
→ Raportit
→ Verkkokaupan myyntiraportti

Verkkokauppa- ja ajanvarausmyyntien hakemiseen asetetaan ajanjakso, jolta myynnit halutaan hakea.

Oheisessa esimerkissä on haettu verkkokauppa- ja ajanvarausmyynnit lokakuulta 2023.

Huomioitavaa verkkokaupan myyntiraportilla!

Koska kassan myyntiraportilla näkyvä "Tilausmaksut" on purettu verkkokaupan myyntiraportille, löytyvät näiden tapahtumien myynnit tältä raportilta. Näiden erittely löytyy raportin alaosasta. Raportin kokonaismyyntiluvuissa esim. "yhteenveto veroluokittain", "yhteenveto kirjanpitotileittäin" ja "yhteenveto tuotteittain" nämä on kuitenkin jo huomioitu, joten "tilausmaksujen" myyntiä ei ole tarvetta lisätä kokonaismyyntilukuihin.

Jos viet myyntejä ulkoiseen kirjanpitojärjestelmään suosittelemme kirjaamaan myynnit eri raporteilta samassa kokonaisuudessa. Tämä johtuen maksutapojen esitystavasta.

Verkkokaupan myyntiraportilla on esitetty kassaan maksettujen verkkokauppa- ja ajanvaraustapahtumien myynti sekä maksutavat. Näiden maksutavat tunnistat tekstistä: (maksettu kassaan). Samat maksutavat näkyvät siis myös kassan myyntiraportilla. Tämä asia tulee siis huomioida, kun myyntejä ja maksutapoja kirjataan ulkoiseen kirjanpitojärjestelmään.

Verkkokaupan myyntiraportti.


Kassan myyntiraportti

Kassan myyntiraportti kerää järjestelmän kassamyynnit sekä summat kassaan maksetuista laskuista ja verkkokauppa- ja ajanvaraustapahtumista.

Raportilla esitetään useita yhteenvetoja:

 • Yhteenveto maksutavoittain
  • Kassan kautta vastaanotetut maksutavat
  • Kassan kautta verkkokauppa- ja ajanvaraustilauksiin vastaanotetut maksutavat
 • Yhteenveto veroluokittain
 • Yhteenveto kirjanpitotileittäin
  • Tässä yhteenvedossa myös kirjanpitotilikohtainen verokantayhteenveto
 • Kustannuspaikkojen yhteenveto
  • Tässä yhteenvedossa myös kustannuspaikkakohtainen verokantayhteenveto
 • Yhteenveto lasku/tilaus maksut
  • Yhteissumma laskuista sekä verkkokauppa- ja ajanvaraustapahtumista, jotka on maksettu kassaan
 • Yhteenveto tuotteittain
 • Yhteenveto kassoittain


Kassan myyntiraportti löytyy seuramalla polkua:

→ Myynti
→ Myynti
→ Raportit
→ Kassan myyntiraportti

Kassan myyntiraportilla asetetaan ajanjakso, jolta myynnit halutaan hakea.

Oheisessa esimerkissä on haettu kassamyynnit lokakuulta 2023.

Huomioitavaa kassan myyntiraportilla!

Kassan myyntiraportilta löytyvät "tilausmaksut", jotka ovat alv 0% tapahtumia. Kyseessä on siis verkkokauppa- ja ajanvarausten maksamiseen liittyviä tapahtumia. Myynti näistä ohjautuu verkkokaupan myyntiraportille, mutta maksut on otettu vastaan kassaan. Tästä syystä tilausmaksutapahtumat ovat kassan myyntiraportilla alv 0%.

Samalla tavalla raportilta löytyvät "laskun maksut". Myyntilaskut on laskutettu järjestelmästä ja näiden myynti ohjautuu laskutuksen raportille, mutta maksut on otettu vastaan kassaan. Myös "laskun maksut" ovat kassan myyntiraportilla alv 0% tapahtumia.

Kun kassamyyntiä täsmäytetään esimerkiksi myynnin yhteenvetoon tai viedään ulkoiseen kirjanpitojärjestelmään, tulee kassamyynnistä siis vähentää "tilausmaksut" ja "laskun maksut". Löydät näiden yhteissumman kohdasta "yhteenveto lasku/tilausmaksut" ja kohdasta "yhteenveto tuotteittain" löydät näiden omat summansa tuotteittain (laskunmaksu ja tilausmaksu). Näin pääsemme siis todelliseen kassamyynnin määrään.

Kassan myyntiraportilla esitetään kaikki maksutavat, jotka on otettu kassaan vastaan. Raportti pitää siis sisällään myös könttänä maksutavat, joilla on maksettu laskuja (laskun maksu) sekä verkkokauppa- ja ajanvaraustapahtumia (tilausmaksu). Tämä asia pitää hiomioida, jos maksutapoja viedään ulkoiseen kirjanpitojärjestelmään, sillä tilausmaksujen maksutavat näkyvät verkkokaupan myyntiraportilla ja kassaan maksettujen laskujen maksutavat suoritukset raportilla.

Kassan myyntiraportti.


Toistuvat veloitukset raportti

Toistuvat korttiveloitukset raportti kerää järjestelmästä tehtyjen toistuvien korttiveloitusten myynnin.
Raportilla esitetään useita yhteenvetoja:

 • Yhteenveto maksutavoittain
  • VismaPayn kautta vastaanotetut maksut
  • Kassan kautta toistuviin korttiveloituksiin vastaanotetut maksutavat (maksettu kassaan)
 • Yhteenveto veroluokittain
 • Yhteenveto kirjanpitotileittäin
  • Tässä yhteenvedossa myös kirjanpitotilikohtainen verokantayhteenveto
 • Kustannuspaikkojen yhteenveto
  • Tässä yhteenvedossa myös kustannuspaikkakohtainen verokantayhteenveto
 • Yhteenveto tuotteittain
 • Yhteenveto kassakoneella maksetusta (tilausmaksut) - Kirjanpitotileittäin
 • Yhteenveto kassakoneella maksetusta (tilausmaksut) - Tuotteittain
  • Raportilla erillinen seloste, mitä nämä tarkoittavat


Toistuvan korttiveloituksen raportin löydät seuraamalla polkua:

→ Myynti
→ Myynti
→ Raportit
→ Toistuvat veloitukset raportti

Toistuvat veloitukset raporttiin asetetaan ajanjakso, jolta myynnit halutaan hakea.

Oheisessa esimerkissä on haettu toistuvat veloitukset vuodelta 2023.

Toistuvat veloitukset raportti.


Laskutuksen raportti

Laskutuksen raportti kerää kaiken järjestelmästä tehdyn laskutusmyynnin.

Raportilla esitetään laskut, muistutusmaksut ja hyvitykset niiden lähetyspäivämäärän perusteella. Lisäksi raportilla on seuraavat yhteenvedot:

 • Kirjanpidollinen yhteenveto
 • Verokantayhteenveto


Laskutuksen raportin löydät seuraamalla polkua:

→ Taloushallinto
→ Myyntilaskut
→ Laskutuksen raportti

Laskutuksen raportilla asetetaan ajanjakso, jolta myynnit halutaan hakea. Raportilta voidaan lisäksi hakea laskutusmyyntejä tietyllä tuotteella, kustannuspaikalla tai kirjanpitotillä.


Laskutuksen raportin hakutekijät.


Suoritukset raportti

Suoritukset raportilla esitetään kaikki maksusuoritukset, jotka ovat kirjautuneet laskuille: viitesuoritukset, hyvitykset ja kassan kautta laskuille kirjautuneet suoritukset (laskun maksu kassan myyntiraportilla).

Raportti pitää lisäksi sisällään kirjanpidollisen yhteenvedon maksusuorituksista. Jotta yhteenvedosta saadaan paras mahdollinen hyöty irti, tulee kassan maksutavat ohjata omille saatavatileilleen.

Raportilta voidaan hakea myös esimerkiksi viiteaineiston mukana tulleet suoritukset, jotka eivät ole kohdistuneet laskuille (orvot suoritukset).

Suoritukset raportin löydät seuraamalla polkua:

→ Taloushallinto
→ Myyntilaskut
→ Suoritukset

Suoritukset raportilla asetetaan päivämääräkenttään ajanjakso, jonka suorituksia halutaan hakea. Lisäksi muita kenttiä muuttamalla voidaan hakea erinäisiä tietoja raportilta.

Lisäksi raportille tulee valita kaikki suoritukset näkyville listauksen alapuolella kohdassa "Näytä - Kaikki".

Eri hakuja suorituksista:

 • Kirjoitetaan lasku -sarakkeeseen "Lasku".
  • Tällä tavalla saadaan kaikki laskuille kohdistuneet suoritukset.
 • Kirjoitetaan lasku -sarakkeeseen "Ei laskua".
  • Tällä tavalla saadaan orvot viitesuoritukset, jotka eivät ole kohdistuneet laskuille.
 • Valitaan iban -sarakkeeseen tilinumeronne.
  • Tällä tavalla saadaan kaikki viitesuoritukset.
 • Kirjoitetaan kommentti -sarakkeeseen "Payment in from cash register".
  • Tällä tavalla saadaan kaikki kassan kautta laskuille maksetut suoritukset.
   • Nämä summat näkyvät könttänä myös kassan myyntiraportilla (laskun maksu), joten tämä on huomioitava, jos myyntejä viedään ulkoiseen kirjanpitojärjestelmään.
 • Kirjoitetaan lasku - sarakkeeseen "Lasku" ja valitaan iban -sarakkeeseen tilinumeronne.
  • Tällä tavalla saadaan kaikki viitesuoritukset, jotka ovat kohdistuneet laskuille.

Suoritukset raportin hakutekijät.


Kun myynnit viedään ulkoiseen kirjanpitojärjestelmään, olisi nämä hyvä viedä yhtenä kokonaisuutena, esimerkki:

Oheisen yrityksen laskutusmyynti:

 • Laskutuksen raportti 51 059,62€ (alv-tiedot raportilla)

Oheisen yrityksen verkkokauppa- ja ajanvarausmyynti sekä kassamyynti:

 • Verkkokaupan myyntiraportti 3.516,00€ (alv-tiedot raportilla)
 • Kassan myyntiraportti 10.659,73€ (alv-tiedot raportilla)
 • Tilausmaksut -1.575,00€ (alv 0%)
 • Laskun maksut -3.328,00€ (alv 0%)
  • Yhteensä 9.272,73€