Ohje - WiseEconomy: Saapuneet täsmäytettävät suoritukset

Kun asiakkaan suorittama maksu ei vastaa lähetetyn laskun loppusummaa, tulee suoritus näkyviin "saapuneet täsmäytettävät suoritukset" -listalle.

Katso video saapuneista täsmäytettävistä suorituksista.


1. Siirrytään järjestelmän hallintapuolelle ja valitaan

→ "Taloushallinto"
→ "Myyntilaskut"


Saapuneet täsmäytettävät suoritukset löytyvät myyntilaskujen alta.

Saapuneet täsmäytettävät suoritukset löytyvät myyntilaskujen alta.


2. Lista "saapuneet täsmäytettävät suoritukset" löytyy myyntilaskujen etusivulta, sivun alaosasta.

Lista "saapuneet täsmäytettävät suoritukset" löytyy sivun alaosasta.

Lista "saapuneet täsmäytettävät suoritukset" löytyy sivun alaosasta.


  • Ensimmäisenä riviltä löytyy laskun numero, jota klikkaamalla pääsee tarkastelemaan kyseistä laskua.

  • Toisena riviltä löytyy tieto, milloin lasku on lähetetty asiakkaalle.

  • Kolmantena riviltä löytyy laskun yhteissumma eli se summa, joka asiakkaan olisi pitänyt maksaa.

  • Seuraavana rivillä näkyy summa, jonka asiakas on maksanut.

  • Seuraavaksi riviltä löytyy alkuperäisen laskun summan sekä maksetus suorituksen ero.
    • Jos maksettu suoritus on suurempi kuin laskun summa, näkyy ylisuoritus listassa punaisella fontilla.
    • Jos maksettu suoritus on pienempi kuin laskun summa, näkyy alisuoritus listassa vihreällä fontilla.