Ohje - WiseEconomy: Vastikelaskutus | WiseNetwork Oy

Ohje - WiseGolf: Vastikelaskutus

Vastikelaskutuksen tekeminen WisePlatformilla. Lue ensin ohje alusta loppuun. Siirry sen jälkeen tekemään vastikelaskutusta ohjeen avulla.

Tuotteet

Vastikelaskutus aloitetaan tuotehallinnasta luomalla kaikki tuotteet, joita tarvitsemme laskutukseen. Tuotteiden määrä riippuu vastike-/osakelajeistanne tai laskutuskäytännöistänne.

Esim. Jos teillä on kolme eri osakelajia (A-, B- ja C-osake) eri hinnoilla, luodaan kaikille kolmelle oma tuote.

Jos esimerkiksi puolestaan C-osakkeelta laskutettava hoitovastikkeen summa on 100,00€ ja B-osakkeelta summa on kaksinkertainen ja A-osakkeelta kolminkertainen, mutta laskutettava tuote on hoitovastike ja osakelajin ei tule näkyä tuotteella, voidaan luoda yksi hoitovastiketuote. Tällöin tuotteen kappalemäärä vain muokataan luonnoslaskuille.

Oleelliset tuotteelle määritettävä asetukset ovat nimi, hinta ja verotiedot (alv 10%) sekä kirjanpitotili, johon haluatte hoitovastikemyynnin kirjanpidossa ja raporteilla kirjautuvan. Jos kuitenkin haluatte eri osakelajien laskutuksien kirjautuvan kirjanpidossa ja raporteille omille tileilleen, tulee teidän tällöin tehdä omat tuotteet jokaiselle.

Jos tarvitsette tuotteiden määrään ja lajeihin liittyen konsultointia, voitte olla yhteydessä tukipalveluihimme.

Uusi tuote saadaan lisättyä tuotehallintasta klikkaamalla "Lisää tuote".Osakerekisterin asetukset ja tagit

Osakerekisteri on olennainen työkalu vastikelaskutukseen liittyen. Osakerekisterissä jaotellaan laskutettavat henkilöt osakelajin sekä kyseiselle osakkeelle annetun tagin perusteella.

Esim. Kaikki laskutettavat henkilöt on tagitettu tagilla "Hoitovastike 2023". Puolestaan kaikki henkilöt, joilta ei laskuteta hoitovastiketta on tagitetty tagilla "Ei laskutusta". Toinen vaihtoehto on jättää tagittamatta ne osakkeet, joita ei laskuteta.

Tällöin järjestelmä tietää, keneltä kuuluu laskuttaa hoitovastike ja keneltä ei.

Tagi saadaan määritettyä klikkaamalla osakkeen numeroa ja asettamalla tagin kohtaan "Tagit".

Osakerekisterissä jaotellaan laskutettavat henkilöt osakelajin sekä kyseiselle osakkeelle annetun tagin perusteella.


Luonnoslaskun tekeminen

Laskutuksessa muodostetaan oma luonnoslaskunsa tietyille laskutuserille (esim. A-osake, tagi hoitovastike2023). Suosittelemme muodostamaan jokaisen laskutuksen yksi kerrallaan.

Valitaan plusmerkin takaa "Myyntilasku", joka muodostaa meille laskuluonnoksen.

Valitaan seuraavaksi laskutuspäivämäärä ja eräpäivä. Valitaan laskutettava tuote esim. "A-osake".

Tallennetaan luonnoslasku ja valitaan lisää -painikkeen takaa "Kopioi usealle osakkeelle". Toiminto vie osakerekisteriin.

Laskuluonnoksen muodostaminen.


Laskujen muodostaminen osakerekisterin avulla

Haetaan osakeristeristä nyt osakesarjoja, jotka haluamme laskuttaa. Osakesarja -sarakkeeseen on kirjoitettu "A-osake" ja Tagit -sarakkeeseen "Hoitovastike2023". Järjestelmä antaa nyt listauksen vain niistä osakkeista, joilta löytyvät nämä hakutekijät.

Jos osakkeita on useampi sivu, valitaan tämän jälkeen listauksen alaosassa "Näytä - kaikki". Tämän jälkeen valitaan kaikki laskutettavat osakkeet aktivoimalla otsikkorivillä oleva ruutu. Toiminto valitsee kaikki näkyvissä olevat osakelistauksen rivit.

Kun osakkeet on valittu, klikataan "Toiminnot" ja tämän takaa "Laskuta". Järjestelmä muodostaa tällöin laskuluonnoksen kaikista valituista osakkeista.

Huom! Jos henkilöllä tai yrityksellä on useampi saman osakelajin osake, kerää järjestelmä nämä osuudet samaan laskuun.

Huom! Jos osakkeilla on jaettuja osuuksia (50/50 tai 33/33/33) valitkaa osakkeelle yksi pääomistaja. Tällöin järjestelmä muodostaa laskun koko osakkeen summasta pääomistajalle. Jos kaikki ovat osakkeella pääomistajana, muodostuu jokaiselle lasku koko osakkeen summasta. Voitte tehdä myös osakelajikohtaiset prosenttiosuuksien laskut erikseen. Esim. 50/50 tapauksessa, jossa molemmat osakkeenomistajat ovat pääomistajia, voitaisiin luoda luonnoslasku kappalemäärällä 0,5, jolloin molemmille omistajille saadaan luotua puolikas lasku.

Jos tarvitsette tähän liittyen apua, voitte olla yhtyeydessä tukipalveluihimme.

Laskuja muodostetaan osakeristerin kautta.


Laskujen lähettäminen

Laskut muodostuvat järjestelmän myyntilaskuosioon luonnoslaskuina: Taloushallinto - myyntilaskut -myyntilaskut

Laskuja voidaan hakea esimerkiksi päiväyksellä (päiväys, jolla laskut on luotu) ja tilakoodilla "luonnos".

Laskuja voidaan lähettää massana, mutta suosittelemme lähettämään maksimissaan 100 laskua kerrallaan.

Haetaan yllämainituilla hakutekijöillä ja valitaan listan alapuolelta "Näytä - 100".

Valitaan otsikkoriviltä kaikki laskut aktiivisiksi ja klikataan vihreällä pohjalla olevaa "Lähetä" -painiketta.

Myyntilaskujen lähettäminen.