Toistuva korttiveloitus | WiseNetwork Oy

Ohje: WiseSales - Toistuva korttiveloitus

Toistuva korttiveloitus veloittaa asiakkaan maksukorttia tietyin väliajoin. Jos haluatte toistuvan korttiveloituksen käyttöönne, ottakkaa yhteyttä tukeemme.

1. Kun toistuva korttimaksu -maksutyyppi on tukemme kautta lisätty järjestelmään, voidaan sille tehdä oma tuote.

Tuotteen maksutyypiksi tulee valita "Toistuva korttimaksu".


2. Kun asiakas tekee tilauksen verkkokaupassa, muodostuu hänelle toistuvan korttiveloituksen sopimus. Asiakkaan tulee syöttää korttinsa tiedot verkkokaupassa.

Sopimukset löytyvät polkua:

→ Myynti
→ Myynti
→ Sopimukset
→ Sopimukset suodatetaan toistuvan korttiveloituksen tuotteen nimen mukaan

Sopimuksien tilat ovat:

  • Aktiivinen
  • Päättynyt
    • Asiakas on päättänyt sopimuksen
  • Purettu
    • Jos veloitus epäonnistuu kolmena päivänä peräkkäin, sopimus puretaan

3. Sopimuksella on välilehti "Toistuvan veloituksen tiedot".

Sopimukselle määrittyy veloituksen tiheys tuotteen mukaan, eikä tätä pääse muuttamaan.

Seuraavaa veloituspäivää pystytään siirtämään. Veloituspäivä siirtyy jokaisen veloituksen yhteydessä asetetun tiheyden eteenpäin.


4. Sopimus muodostaa seuraavan veloituksen tilaan "Uusi tilaus" 7 vuorokautta ennen veloitusta.

Luo seuraava veloitus -painikkeesta voi myös luoda seuraavan veloituksen. Järjestelmä muodostaa veloituksen luontipäiväksi sen päivän, kun painiketta painetaan ja veloituspäivä määräytyy seuraavan veloituspäivän mukaan.


5. Toistuvan korttiveloituksen veloituksia voidaan seurata niiden omalta listaukselta. Listaukseen pääsee polkua:

→ Myynti
→ Tilaukset
→ Toistuvat veloitukset