WiseCRM ohjaa kaikkia WisePlatformin toimintoja

CRM-ohjauksella saavutetaan useita etuja. CRM:n avulla voidaan määrittää käyttäjille erilaiset luku- ja muokkausoikeudet kotisivuille ja eri toiminnallisuuksille. CRM-ohjauksen avulla WisePlatformin eri toimintoja voidaan automatisoida.

Nykypäivän asiakkuudenhallintaa parhaimmillaan

WisePlatform on CRM-ohjattu järjestelmä, mikä tuo käyttäjilleen monia etuja ja helpottaa arkea myös kotisivujen osalta. CRM:n avulla määritetään käyttäjille erilaiset luku- ja muokkausoikeudet kotisivuille ja järjestelmään. CRM-ohjauksen ansiosta kotisivuille pystytään myös ohjaamaan monia elementtejä automaattisesti. Muun muassa:

  • Erilaiset listaukset yhteistyökumppaneista, asiakkaista, henkilökunnasta ja muista ryhmistä (tekstinä, logoina, kuvina) pystytään toteuttamaan helposti kotisivuille tagien avulla.
  • Verkkokaupan tuotenostot mille tahansa kotisivujen sivulle.
  • Tiedonkeräystyökalulla tehtyjen kyselylomakkeiden upottaminen kotisivuille. Kyselyyn vastanneille saadaan lisättyä automaattisesti tagi CRM:ään ryhmittelyä varten.

Kokonaisuuteen suunniteltu CRM luo saumattoman yhteistyön markkinoinnin, myynnin ja taloushallinnon työkalujen kesken.

Järjestelmän kautta tehdyt myynnin ja markkinoinnin toiminnot; uutiskirjeet, kyselyt, tutkimukset, tapahtumakutsut, tilaukset ja sopimukset, laskut, verkkokauppa- ja kassaostot kerryttävät asiakastietoja CRM:ään. WisePlatformissa kaikki tietojen käsittely tapahtuu yhdessä ja samassa järjestelmässä ilman ulkopuolisia integraatioita, tämä mahdollistaa myös monipuolista eri toiminnallisuukisista yhdistetyn analytiikan muodostumisen. Toimintamallissa WisePlatformissa tietojen käsittely tapahtuu esimerkillisesti GDPR-tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Kaikilla sama tieto asiakkaasta

WiseCRM toimii WisePlatform-järjestelmän "aivoina", ohjaten koko järjestelmän toimintaa. Se valjastaa asiakkuudenhallinnan koko organisaation käyttöön syventäen vuorovaikutusta eri toimintojen välillä: markkinointi, myynti, taloushallinto ja asiakaspalvelu saavat kaikki saman tiedon asiakkaista. Kaikkinensa tämä tarkoittaa parempaa asiakaspalvelua, parempaa asiakastyytyväisyyttä ja sitä kautta myös suurempaa asiakaspysyvyyttä.

Kattava asiakashistoria kaikkine tietoineen

WiseCRM:stä löytyy kaikki asiakassuhteen hoidon kannalta oleelliset tiedot. Kun kaikki asiakastieto on helposti löydettävissä ja kaikkien saatavilla, voidaan turvata asiakkaan hyvä jatkohoito, vaikka omassa organisaatiossa tapahtuisi henkilövaihdoksia.

WiseCRM toimii apuna myös roolien määrittelyssä, sillä sen avulla jaetaan mm. erilaiset luku- ja käyttöoikeudet asiakasryhmille sekä henkilökunnalle.

Helppokäyttöinen ja looginen

Kaikessa tuotekehityksessämme olemme panostaneet erityisesti WisePlatform-järjestelmän helppokäyttöisyyteen ja selkeyteen. Tämä toteutuu myös WiseCRM:ssä.


Haluatko kuulla lisää WisePlatformista? - ota yhteyttä

Me WiseNetworkillä haluamme auttaa yrityksiä toimimaan helpommin ja tehokkaammin sekä kasvattamaan liiketoimintaansa. Ota meihin yhteyttä parhaaksi katsomallasi tavalla, niin laitetaan yrityksesi digitaaliset työkalut kerralla kuntoon.


Tutustu WiseCRM:ään tarkemmin

WiseCRM - Kontaktien hallinta

Yritykset, yhteisöt ja henkilöt, kontaktien ja aktiviteettien hallinta napakalla 4 minuutin opasvideolla.

Lue lisää

WiseCRM:n hakutyökalun toiminta

Uusi työkalu helpottaa hakujen tekemistä CRM:ssä ja toimii keskeisenä osana markkinoinnin automaatioita.

Lue lisää

WiseCRM - Käyttäjän lisääminen, käyttöoikeudet ja roolien hallinta

Videosta voit tutustua uuden käyttäjän lisäämiseen, käyttöoikeuksien muokkaamiseen ja roolien hallintaan.

Lue lisää


Kotisivut ja markkinointiviestintä CRM-ohjauksella

Markkinointiviestinnän työkalut: CMS, kotisivut, applikaatio, uutiskirjeet, lomaketyökalu (kyselyt ja kilpailut) ja tapahtumahallinta helppokäyttöisenä CRM-ohjattuna kokonaisuutena.

Lue lisää

Automatisoidut myynnin ja taloushallinnon ratkaisut

Edistykselliset WiseEconomy- myynnin ja taloushallinnon työkalut, jotka toimivat täydellisesti yhdessä CRM-ohjatusti markkinointiviestinnän työkalujemme kanssa.

Lue lisää


CRM-järjestelmä WisePlatform

WisePlatform on kokonaisvaltainen ratkaisu yritysten asiakkuuksien hallintaan, markkinointiin, myyntiin sekä taloushallintoon.

Lue lisää