Älä aliarvioi CRM:n voimaa

WiseCRM on koko WisePlatformin sekä asiakkaidemme toiminnan sydän​​​​​​​. WiseCRM:n ainutlaatuisuus muodostuu siitä, että se toimii samassa järjestelmässä kaikkien WisePlatformin työkalujen kanssa keräten ja jakaen tietoa. CRM:n voima syntyy kuitenkin myös sen käyttäjistä ja oikeanlaisista toimintatavoista.

Välillä CRM:n ylläpitäminen ja henkilöiden lisääminen järjestelmään voi tuntua pakolliselta pahalta. Henkilö lisätään kantaan vain, jotta sillä hetkellä voidaan hoitaa "pakolliset hommat" pois alta, ja sen jälkeen tuo henkilö unohdetaan vähintään seuraavaan asiakaskohtaamiseen saakka. Kuulostaako tutulta?

Jos CRM tuntuu piikiltä lihassasi tai jos se ei herätä sinussa mitään tunteita, niin nyt viimeistään kannattaa muuttaa ajattelutapaa! WiseCRM on yksi organisaationne tärkeimpiä työkaluja ollen samalla ylivoimainen muihin markkinoilla oleviin asiakasrekistereihin verrattuna. Kahdensuuntaisen tiedonsiirron avulla koko järjestelmä toimii jatkuvasti tehokkaammin.

WiseCRM:n päivittäminen ja ylläpitäminen automatisoi toimintaanne, optimoi markkinointianne ja helpottaa sekä sisäistä että ulkoista viestintäänne. Oikein täytetyn CRM-datan avulla varmistatte, että asiakas saa ajankohtaista ja oikein kohdennettua viestintää. Hyötyjä on siis monia!

Kannusta henkilökuntaa CRM:n ylläpitämiseen

Mikäli tunnistatte, että CRM:nne tiedoissa on puutteita, on hyvä muistaa, että pienikin parannus päivittäisissä käytännöissä vie kohti ajantasaisempaa ja täydellisempää dataa. Kaikkea ei tarvitse muuttaa heti ja kerralla, vaan halutessaan voi edetä pienin askelin.

  • Keskustelkaa yhdessä mihin tarkoituksiin käytätte CRM:ää ja mitä hyötyä siitä on esimerkiksi markkinoinnissanne ja asiakaspalvelussanne. Kun kaikille on selvillä WiseCRM:n hyödyt, sen käyttöä ei kyseenalaisteta tai laiminlyödä.
  • Sopikaa, keiden vastuulla henkilötietojen päivittäminen on.
  • Avatkaa WiseCRM jokaisessa asiakasta koskevassa keskustelussa ja ottakaa tavaksi myös tarkistaa yhteystiedot jokaisessa asiakaskohtaamisessa.
  • Älkää pitäkö erillisiä listoja, vaan ohjatkaa kaikki informaatio järjestelmäänne.


WiseCRM:ään saa syötettyä henkilöistä kaiken tarvittavan tiedon, mikä ohjaa järjestelmän muita toimintoja. On siis tärkeää muistaa, että oikein täytettynä CRM on arvokkain työkalunne niin markkinoinnissa kuin asiakaspalvelussa.

Jos koette, että haluatte lisäkoulutusta WiseCRM:n käytöstä tai pohditte, miten teidän organisaationne saisi sen käytöstä irti entistä enemmän, voitte olla yhteyttä asiakasvastaavaanne. Olemme täällä teitä varten.
Kirjoittaja:

Linnea Kotiniemi
​​​​​​​Asiakasvastaava
p. 044 368 0431
linnea.kotiniemi@wisenetwork.fiKun CRM:n tiedot pidetään puhtaana ja ajan tasalla, voidaan sen sisältämän datan perusteella tehdä oikeanlaisia analyyseja ja päätöksiä.

Kuusi vinkkiä WiseCRM:n tehokkaampaan käyttöön

Nappaa talteen parhaat vinkit CRM:n hyödyntämiseen, niin saat asiakaskannastasi enemmän irti.

Lue lisää

Hakutyökalun avulla voidaan WiseCRM:n sisältämään tietoa hakea, ryhmitellä ja lajitella erilaisten kriteerien avulla. Tämän jälkeen ryhmille voidaan suorittaa erilaisia massatoimintoja.

Hakutyökalun avulla hyödynnät WiseCRM:n sisältämää tietoa

WisePlatformin sisältämä hakutyökalu on yksi keskeisimpiä apuvälineitä WiseCRM:n sisältämän tiedon hyödyntämiseksi. Tutustu hakutyökalun toiminnallisuuksiin.

Lue lisää