CRM-ohjattu WisePlatform kauppakamareille

Kokonaisvaltainen CRM-ohjattu ratkaisu jäsen- ja tapahtumahallintaan, myyntiin, markkinointiin ja taloushallintoon. Kaikki helppokäyttöisesti samassa järjestelmässä, samoilla logiikoilla ja käyttäjätunnuksilla.

Aurinkoista syyskauden alkua "Länsirintamalta"!

Wise-järjestelmää käyttää viisi kauppakamaria: Keski-Suomi, Tampere, Satakunta, Rauma sekä Pohjois-Karjalan kauppakamari.

Asiakaskantamme on kauppakamareiden tavoin tyytyväisiä Wisen ominaisuuksiin ja asiakaspalveluun. Wise kehittyy jatkuvasti kamareiden kehitysideoiden mukaan ja mikä parasta -ilman lisäkustannuksia.

Tule mukaan! Wise on enemmän kuin kotisivut - Wisellä hoidat koko kauppakamarin toiminnan!


Mitä CRM-ohjaus tarkoittaa?

WiseCRM:llä on kaikissa WisePlatformin toiminnallisuuksissa vahva rooli. CRM:n kontaktit voivat olla yrityksiä/yhteisöjä sekä henkilöitä. Henkilö voidaan liittää yritykseen tai poistaa yrityksestä parilla klikkauksella. CRM:n toiminnallisuuksiin kuuluu aktiviteettien hallinta (puhelut, tapaamiset, sähköpostit, tehtävät ja muistiinpanot.) Kaikki tieto tallentuu kontaktin profiiliin täsmällisesti GDPR-tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Aktiviteetit tallennetaan julkiseen, henkilökohtaiseen tai jaettuun työkalenteriin. Järjestelmän kautta lähetettyjen sähköpostien analytiikka tallentuu CRM:ään.

WisePlatform

WisePlatformiin aktivoidaan asiakkaan valitsemat markkinointiviestinnän, myynnin ja taloushallinnon sovellukset. Kaikki sovellukset ovat WiseNetworkin henkilöstön ohjelmoimia. Sovellusten käyttölogiikka on yhdenmukaista kaikissa työkaluissa. Tämä tekee varsin laajan järjestelmän oppimisen yllättävän helpoksi. Kaikki sovellukset kehittyvät jatkuvasti asiakkaiden tarpeiden mukaan. Näin asiakkailla on aina käytössään ajantasaiset työkalut. Kehitysputkessa on myös uusia sovelluksia kuten CRM.stä ohjatut henkilökortit (mm. jäsenkortti, kulkulupa jne.), työajan- ja matkaseuranta sekä projektihallinta.


Markkinointiviestintä (WiseMarketing)

WiseWebsite -kotisivujen ilme ja rakenne luodaan WordPress -työkalua hyödyntäen. Tämän jälkeen WiseCMS -julkaisujärjestelmän käyttölogiikka tuodaan valmiin pohjan päälle. WiseCMS on monipuolisempi ja helppokäyttöisempi julkaisujärjestelmä, joka mahdollistaa monikanavaisen viestinnän: sama aineisto voidaan asettaa kotisivuille, intranettiin, someen, infoTV:lle ja se voidaan lähettää uutiskirjeenä valituille kohderyhmille.

WiseCRM:n roolihallinnan avulla jaetaan järjestelmään eritasoiset luku- ja päivitysoikeudet. Kauppakamarin viestinnässä tällä saavutetaan monia toimintaa tehostavia toimintoja. Esimerkiksi valiokuntien sivuille voidaan määrittää lukuoikeuksia niin, että osa aineistosta on julkista ja osa vain valiokunnan jäsenten luettavissa. Vastaavasti CRM:stä voidaan nostaa kotisivuille parilla klikkauksella esim. valiokuntien jäsenet ja roolit. Tämä koskee myös henkilökuvia, mikäli kuvat on tallennettu henkilön CRM-profiiliin. Kotisivujen päivitykseen voidaan jakaa eritasoisia päivitysoikeuksia. Kotisivujen julkaisujärjestelmä on erittäin monipuolinen ja helppokäyttöinen.

Uutiskirjeet (WiseMail) Uutiskirjeiden vastaanottajat kerätään postituslistalle CRM:stä tai lista automatisoidaan täydentymään asiakaskannan ja asiakaskäyttäytymisen mukaan. Uutiskirjeen toteuttaminen tapahtuu samalla työkalulla kotisivuaineiston kanssa. Uutiskirjeeseen voidaan nostaa jo valmis artikkeli/artikkeleita artikkelihallinnasta. Hyvin suunnitellussa toiminnassa uutiskirjeiden toteuttaminen ja lähettäminen on vain muutaman minuutin operaatio. Järjestelmän analytiikka näyttää postien lähetykset ja avauskerrat. Lähetykset ja avaukset tallentuvat myös asiakkaan profiilin CRM:ssä.

Tapahtumahallinta (WiseEvent) Kauppakamaritoiminnan yksi tärkeimmistä työkaluista on tapahtumahallinta (WiseEvent). Tapahtumakutsu toteutetaan artikkelin tavoin. Kutsuun voidaan liittää myös valmiita artikkeleita. Aluksi tapahtumahallintaan kirjataan tapahtuman perustiedot. Mikäli kotisivuilla on tapahtumakalenteri, tapahtuma saadaan nostettua siihen valitsemalla kalenterinäkyvyydeksi "julkinen".

Kauppakamareiden tuotekehityksenä syntyi tapahtumasivu, johon mm. luennoitsijoiden henkilökortin nosto CRM:stä onnistuu parilla klikkauksellla. Tapahtuman ilmoittumiseen voidaan toteuttaa yksilöllisiä kysymyksiä lomaketyökalun (WiseSurvey) avulla. Työkalulla kannattaa toteuttaa kaikkii tapahtumiin myös automatisoitu tyytyväisyyskysely, johon helppo vastata älypuhelimella heti tapahtuman päätyttyä.

Kutsuttavat valitaan CRM:stä esim. tagien perusteella. Analytiikka kertoo, onko posti mennyt perille ja onko viesti avattu. Ilmoittautuneiden siirtäminen laskutukseen (WiseInvoice) tapahtuu parilla klikkauksella. Maksu voidaan periä myös ilmoittautumisvaiheessa. Tällöin käyttöön otetaan verkkokaupan maksuprosessi.


Myynti (WiseSales)

Myyntiä ohjaa tuote/varastohallinta (WisePDM). Kauppakamaritoiminnassa tuotehallintaan tallennetaan jäsenyys- ja tapahtumatuotteet sekä muut myytävät tuotteet ja palvelut. Tässä vaiheessa tuotteet tiliöidään, jonka jälkeen ne ovat valmiina menemään myynnin kanavista automatisoituna kirjanpitoon (WiseAccounting).


Jäsenyyksiä hallintaan sopimushallinnan kautta. Sopimukseen valitaan yritys ja henkilö sekä jäsenyystuote ja täydennetään asiakkaan hinta. Tämän jälkeen automatisoidaan laskutus ja maksuhuomautukset (WiseInvoice). Järjestelmä laskuttaa jäsenmaksut tallennettujen asetusten mukaan ja huomauttaa maksamattomista laskuista.

Laskutusvaiheessa data siirtyy automaattisesti kirjanpitoon (WiseAccounting). Järjestelmän pankkiohjelma tarkistaa maksut automaattisesti pankin toimittamasta datasta ja suorittaa lopullisen kirjauksen kirjanpitoon ilman manuaalista työtä.

Muu myynti
Mikäli kauppakamarilla on myynnissä esimerkiksi erilaisia oppaita ja lomakkeita, kannattaa avata verkkokauppa (WiseEcommerce). Verkkokaupassa voidaan myydä postitse tai digaalisesti toimitettuja tuotteita kuten lukuoikeuksia. Kaupassa voi toimia myös partnereita omilla maksunvälittäjä yhteyksillä. Data luonnollisesti siirtyy automaattisesti kirjapitoon. Kaikkien myynnin kanavien tapahtumat tallentuvat myös CRM:ään kontaktin profiiliin.


Taloushallinto (WiseEconomy)

Ostolaskut (WiseBill)
Sähköinen ostolaskujärjestelmä sisältää e-laskujen vastaanoton. Ensimmäisellä kerralla laskurivit tiliöidään. Seuraavalla kerralla tekoäly muistaa tapahtumat ja ehdottaa opittua tiliöintiä. Tämän jälkeen lasku lähtee tarkastus- ja hyväksymiskiertoon. Hyväksynnän jälkeen lasku siirtyy automaattisesti kirjanpitoon. Järjestelmä tarkistaa myyntilaskujen tavoin pankkidatan ja tekee lopullisen kirjauksen WiseAccounting kirjanpitoon – edelleen automaattisesti - ilman käsiä.


Palkat(WisePay)
Tulorekisteriohjattu palkkajärjestelmä (WisePay) käyttää hyväkseen osto ja myyntilaskujen prosesseja: palkka on yritykselle ostolasku ja työntekijälle myyntilasku. WisePDM-tuotehallinnan rinnalle on toteutettu palkkatuotekanta kopioimalla Tulorekisterin 110 palkkatuotetta. Vain näillä tuotenimikkeillä Suomessa voidaan maksaa palkkoja.

Palkkatuotekannasta aktivoidaan yrityksen/yhteisön tarvitsemat palkkatuotteet yrityskohtaiseksi palkkajärjestelmäksi. Palkansaajaa käsittelevät tuotteet viedään työsopimukseen, palkkasopimus -osioon. Palkkasopimukset automatisoidaan toteuttamaan ostolaskuihin luonnospalkat heti palkkajakson vaihduttua. Palkkajakson aikana palkkojen käsittelijä täydentää luonnospalkkaa muuttuvilla tiedoilla, kuten työaika- ja matkaseurannan tiedoilla ja myyntipalkkioilla. Tämän jälkeen palkat lähtevät ostolaskujen tavoin hyväksymiskiertoon. Hyväksymisen jälkeen maksut kirjautuvat automaattisesti kirjanpitoon sekä tulorekisteriin. Osto- ja myyntilaskujen tavoin järjestelmä tsekkaa pankin toimittamaa tilidataa ja suorittaa palkan maksutiedon kirjanpitoon – ilman käsiä.


Kirjanpito (WiseAccounting)
Päivittäinen kirjanpitotyö jää hyvinkin suppeaksi kirjanpitoaineiston ”sisäänheittäjien" (myyntien, ostojen ja palkkojen) toimittaessa kirjanpitoaineiston ”kirjoihin” automaattisena prosessina. Myös alv-yhteenvedot syntyvät täysin automatisoituna. Kehitysputkessa on tällä hetkellä erilaisten tilinpäätösraporttien automatisointi. Jatkossa kirjanpito on myös näiltä osin pitkälle automatisoitu.


Kauppakamarin toimintaan tarvittavat työkalut!

WisePlatform toiminnallisuudet, valitse omasi

 • WiseCMS - Julkaisujärjestelmä
  • WiseWebsite - Kotisivut
  • WiseIntra- ratkaisut sisäiseen viestintään
   • ​​​​​​​mm. valiokuntien omat sivut
  • WiseStorage - järjestelmän sisäinen tiedostonhallinta
   • WiseGallery - kuva- ja logoarkisto kotisivujen dynaamiseen käyttöön
  • WiseSome - kaksisuuntaiset some-integraatiot
 • WiseCRM - Asiakkuudenhallinta
  • Kontaktien hallinta - Katso video
   • yritykset, yhteisöt ja henkilöt, automaattinen asiakastiedon keruu
   • Hakutyökalu - Katso video
  • Wise-Activities - Aktiviteettien hallinta - tehtävälistat, julkiset/henkilökohtaiset kalenterit
  • WiseRoles- Roolien hallinta - Katso video
   • luku- ja käyttöoikeudet asiakasryhmille ja henkilökunnalle
 • WiseMarketing - Digitaalisen markkinoinnin ratkaisut
  • ​WiseMail - sähköpostit ja uutiskirjeet - Katso video
  • WiseApp - mobiiliapplikaatio, ohjaus artikkelihallinasta
  • WiseInfoTV - opasteet, infot, someseinät, mainostaulut - ohjaus artikkelihallinnasta
  • WiseEvent - tapahtumahallinta - Katso video
   • kutsut, viestintä osallistujille, jälkimarkkinointi
   • maksullisten tapahtumien maksuratkaisut
  • WiseSurvey - tiedonkeräys: kilpailut, kyselyt, tyytyväisyystutkimukset, lomakkeet
  • WiseAD - mainonnanhallinta - Katso video
 • WiseSales - Myynnin ratkaisut
  • WisePDM - tuote/varastohallinta - kaikkien myyntien hallinta
  • WiseDeal - sopimushallinta jäsenhallintaan ja automatisoituun laskutukseen
  • WiseEcommerce - verkkokaupparatkaisut
  • WiseBenefit- asiakasetujärjestelmä
  • WiseReserve - varausjärjestelmä ajan ja paikan varaukseen
  • WiseTicket - tapahtumatoimijan oma lippukauppasovellus
   • WiseCRD-kulunvalvonta
   • WiseSeat - areenoiden ja salien digitointijärjestelmä
  • WisePOS - kassaratkaisut
  • WiseLeads - liidikehitys - Katso video
 • WiseEconomy - Automatisoitu taloushallinnon järjestelmä​
  • WiseInvoice - laskutusratkaisut
  • WiseBill - sähköinen ostolaskujen käsittely
  • WiseHR - henkilöstöhallinta​​​​​​​
   • WisePay - Tulorekisteri ohjattu palkkajärjestelmä
  • WiseAccounting - kirjanpito

Hinnoittelu

 • Aktivoidut crm-ohjatut markkinointiviestinnän ja myynnin työkalut 10-20€/jäsen/vuosi SaaS-palveluna jäsenmäärään skaalautuen. Laskutus kuukausittain. Käyttöönottotyöt ko. toiminnallisuuksista 2 x SaaS-palvelumaksu ja koulutus 1 x SaaS-palvelumaksu.
 • Taloushallinnon ostolaskut, palkat, henkilöstöhallinto sekä kirjanpito 2,5-5€/jäsen/vuosi. Hintoihin lisätään voimassa oleva alv.

Referenssejä:

”Päädyimme Wisenetworkin järjestelmään, sillä se sisältää kaikki meidän tarvitsemat työkalut, ja paljon enemmänkin, mitä ei olla vielä ehditty hyödyntää. Järjestelmää on helppo käyttää.

Olen ollut todella tyytyväinen palveluun: Wisenetwork on toiminut alusta asti asiantuntevasti, ketterästi ja asiakaslähtöisesti. Siitäkin huolimatta, että siirrettävää tietoa oli paljon, sujui siirto moitteetta. Jokaisessa asiassa Wisenetwork on kuunnellut toiveitamme ja toteuttanut niitä. Viestintä, markkinointi, tilastointi ja seuranta on nyt helpompaa, kun kaikki tieto löytyy samasta paikasta ja vieläpä paljon toimintoja on automatisoitu.

Suosittelen Wisenetworkin järjestelmää muillekin”-Viivi Sakkara, Keski-Suomen kauppakamari"

On erittäin tärkeä valita oikeat välineet asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa käytävään vuorovaikutukseen. Viestintä monissa eri kanavissa on meille erityisen tärkeä, koska käytämme vaikuttamisen organisaationa yritysten ja elinkeinoelämän ääntä. Tästä syystä päädyimme vaihtamaan Wisen työkaluihin, jotta pystymme nopeasti, vaivattomasti ja helposti rakentamaan erilaisia viestejä ja silti kirjoittamaan yhden tiedon vain yhden kerran.

"-Minna Nore, toimitusjohtaja, Satakunnan kauppakamari​​​​​​​"

Tampereen kauppakamari käyttää ja hyödyntää Wise-järjestelmää omassa toiminnassaan menestykkäästi ja on tyytyväinen käyttäjä".

Toimitusjohtaja Antti Eskelinen, Tampereen kauppakamari


Avaimet käteen - Käyttöönotto

WisePlatform on räätälöity, asiakkaan valitsemilla toiminnallisuuksilla avattu kokonaisuus. Järjestelmän käyttöönotto on helppoa ja se saadaan avattua tarpeiden mukaan muutaman työpäivän aikana.

Lue lisää


WisePlatform opasvideot

Videoissa käydään läpi WisePlatform-toiminnallisuuksia ja opastetaan niiden käyttöön.

Lue lisää