Tietoturva on osa yrityskulttuuriamme

Yritysten tietoturva-asiat ovat saaneet Suomessa viimeisen viikon aikana runsaasti huomiota. WiseNetworkin velvollisuus on huolehtia asiakkaidensa järjestelmien tietoturvasta, mutta myös asiakkaamme voivat itse vahvistaa yrityksensä tietoturvaa.

Järjestelmätoimittajan velvollisuus on huolehtia asiakkaidensa järjestelmien tietoturvasta, mutta myös asiakkaat voivat omalta osaltaan tehdä toimenpiteitä vahvistaakseen tietoturvaansa.

Priorisoimme tietoturva-asiat korkealle

WiseNetwork on toimintansa alusta saakka nostanut analyyseissaan tietoturva-asiat esille ja priorisoinut sen kaikessa toiminnassaan korkealle. Meille on tärkeää, että tiedostamme toiminnassamme tietoturvaan liittyvät riskit sekä suoritamme jatkuvasti toimenpiteitä tietoturvatasomme vahvistamiseksi. Lupauksemme jatkuvasta kehityksestä koskeekin myös tietoturvaa: tulemme jatkossakin pitämään järjestelmiemme tietoturvan kaikin tavoin ajan tasalla sekä pyrimme ennakoimaan mahdollisia uusia uhkia.

Mitä asiakkaamme voivat tehdä tietoturvan eteen?

Järjestelmän toimittajana WiseNetwork kantaa vastuun toimittamiensa järjestelmien ajantasaisesta tietoturvasta. On olemassa kuitenkin paljon tietoturvaan liittyviä asioita, joiden suhteen myös asiakkaamme voivat olla valppaina. Muun muassa seuraavia ohjeita on hyvä noudattaa omassa yritystoiminnassaan:

  • Kirjaudu aina ulos järjestelmästä, mikäli käytät järjestelmäänne yleisillä tietokoneilla.
  • Älä kysy asiakkaan henkilötunnusta, mikäli siihen ei ole oikeudellista perustetta.
  • Älä tallenna järjestelmään asiakkaidesi potilastietoja / tai mitään muita terveyteen liittyviä tietoja.
  • Kiinnitä erityistä huomiota käyttämiesi salasanojen vahvuuteen.
  • Älä käytä samaa salasanaa useissa eri palveluissa.

Mikäli yrityksessänne herää kysymyksiä WiseNetworkin tietoturva-asioihin liittyen, voitte olla yhteydessä kehitysjohtajaamme Lasse Myöhäseen (p. 0400 532 592, lasse.myohanen@wisenetwork.fi).


Lue myös

CRM-järjestelmä WisePlatform

WisePlatform on kokonaisvaltainen ratkaisu yritysten asiakkuuksien hallintaan, markkinointiin, myyntiin sekä taloushallintoon.

Lue lisää

GDPR:n mukainen CRM-ohjattu kokonaisuus

Kaikki henkilötietoa käsittelevät toiminnallisuudet ovat samassa järjestelmässä. Tällä toimintamallilla tietosuoja-asetuksen noudattaminen ja henkilötietojen käsittelyn todentaminen on erittäin selkeää.

Lue lisää

Kun verkkopalvelusivustoille on tehty SSL-salaus vasempaan yläkulmaan tulee lukko ja maininta, että sivustolla on turvallista käsitellä mm. luottokortin tietoja.

SSL-salaus = turvalliset kotisivut

SSL-salauksessa sivustojen suojaus on tarkastettu ja asianmukaisesti salattu. ​SSL-salaus on nyt otettu osaksi WiseSaas-palvelusopimusta. Turvallisista kotisivuista kertoo lukko osoiterivin alussa.

Lue lisää