Kuusi vinkkiä WiseCRM:n tehokkaampaan käyttöön

Nappaa talteen parhaat vinkit CRM:n hyödyntämiseen, niin saat asiakaskannastasi enemmän irti.

Kun CRM:n tiedot pidetään puhtaana ja ajan tasalla, voidaan sen sisältämän datan perusteella tehdä oikeanlaisia analyyseja ja päätöksiä.


1. Sovi pelisäännöt kontaktien lisäämiseen

Käsin syötettävät kontaktit

Niiden kontaktien osalta, jotka lisätään järjestelmään itse, on tärkeää sopia pelisäännöt, joiden mukaan tiedot syötetään järjestelmään. Jokaisen CRM:ään kontakteja syöttävän pitäisi tietää, mitkä tiedot järjestelmään tarvitsee syöttää, jotta CRM:n data pysyy ajankohtaisena ja rikkaana.

Järjestelmän automaatioiden kerryttämät kontaktit

WisePlatform tuottaa monelta osin kontaktidataa suoraan CRM:ään esimerkiksi erilaisten tiedokeräyslomakkeiden, tapahtumailmoittautumisten sekä verkkokauppaostojen perusteella. Näissä tapauksissa on tärkeää muistaa, että asiakkaalta kysytään kaikki tarvittavat tiedot (ei kuitenkaan turhaa tietoa) ja järjestelmään on tarvittaviin kohtiin merkitty asiakkaalle lisättävä tagi.

Kontaktien tagien päivittäminen

Järjestelmän automaattisissa tagisäännöissä kannattaa huomioida niiden loogisuus. järjestelmä mahdollistaa useassa kohdassa sen, että asiakkaalle lisätään automaattisesti jokin tagi ja samaan aikaan poistetaan toinen. Esimerkkinä, jos asiakas on aikaisemmin omannut tagin "potentiaalinen asiakas", voidaan verkkokaupasta tehtävän oston yhteydessä automaattisesti päivittää asiakkaalle tagi "asiakas" ja määrittää järjestelmä samalla poistamaan "potentiaalinen asiakas" tagin. Lisää tageista >>


2. Valitse CRM-vastaava(t)

Käytäntö on joskus osoittanut, että CRM-vastaava(t) on hyvä tapa pitää asiakashallintajärjestelmän data mahdollisimman hyvä laatuisena. CRM-vastaavan tehtäviin voi kuulua esimerkiksi uusien kontaktien syöttäminen järjestelmään. Näin voidaan varmistua, että tiedot tulee syötettyä aina samalla tavalla. CRM-vastaavan tehtviin kuuluu myös järjestelmän säännöllinen (jatkuva) siivoaminen.

Roolien avulla voidaan WisePlatformiin määritellä ne henkilöt, joilla on oikeus lisätä ja muokata WiseCRM:n kontakteja.


3. Kannusta CRM:n täydentämiseen

Vaikka suuri osa WiseCRM:n sisältämästä asiakashistoriasta siirtyy sinne automaattisesti (mm. verkkokauppaostokset, lähetetyt tarjoukset, markkinointisähköpostit, toteutuneet sopimukset, myynti- ja ostolaskut, erilaiset ilmoittautumiset, vastaukset kyselyihin ja asiakastutkimuksiin), täytyy osa datasta (esim. puhelut, tapaamiset, palaverit...) täydentää järjestelmään käsin.

Järjestelmän ensisijaisena tavoitteena on tuottaa sitä käyttäville lisäarvoa. Siksi datan on tärkeää olla täsmällistä ja oikeaa. Keskustelkaa, mihin tarkoituksiin ja minkä tavoitteiden täyttämiseen yrityksessänne käytetään CRM:ää ja miten se hyödyttää eri osastojanne. Kun järjestelmän tarkoitus ja sen tuomat hyödyt ovat henkilöstöllä kirkkaana mielessä, ei sen käyttöä tule kyseenalaistettua.

Henkilökunnalle voidaan tarvittaessa keksiä erilaisia porkkanoita ja kannustimia, joiden avulla heidät heidät saadaan käyttämään entistä aktiivisemmin CRM:ää ja lisäämään sinne tarvittavia toimenpiteitä. Yrityksessä voidaan esimerkiksi joka kuukausi palkita aktiivisin CRM:n täyttäjä. Tässäkin tapauksessa on tärkeää muistaa myös syötettävän datan laatu!

Myös käytäntöjen muuttaaminen vie askeleen kohti täydellisempää CRM:n dataa: yrityksessä voidaan ottaa tavaksi avata CRM jokaisessa asiakkaita koskevassa keskustelussa. Lisäksi kaikissa palavereissa tietoja katsotaan vain CRM:stä eikä erillisiltä listoilta.


4. Hyödynnä hakutyökalun tuomat mahdollisuudet

Oleellinen osa CRM:n kerryttämän datan analysointiin ja toimenpiteiden toteuttamiseen on WiseCRM:stä löytyvä hakutyökalu. Hakutyökalun avulla voidaan hakea mitä moninaisempia ja rajattuja kontaktiryhmiä niin yritys- kuin henkilökontakteistakin. Hakutyökalun avulla rajatuille ryhmille voidaan myös suorittaa erilaisia massatoimintoja, kuten sähköpostin tai tekstiviestin lähetys, tagin lisääminen tai poisto, lisätä heidät postituslistalle, liittää myynnin seurantaan tai liittää tapahtuma kutsuttaviin.

Hakutyökalun käytön ja toiminnan kannalta on erittäin tärkeää, että CRM:n data pidetään ajan tasalla.


5. Tiedosta, että CRM:n siivous on jatkuvaa eikä projektiluontoista

Vaikka CRM:n sisältämä data olisikin tällä hetkellä priima kunnossa, tosi asia on, että tiedot saattavat vanhentua jo muutamassa kuukaudessa: yritykset vaihtavat toimipaikkaa, niiden henkilöstö vaihtuu ja liikevaihto muuttuu. Henkilöt muuttavat, sähköpostiosoitteet ja puhelinumerot vaihtuvat sekä mielenkiinnon kohteet muuttuvat.

Vanhentuneet ja puutteelliset tiedot vähentävät CRM:n tuottamaa arvoa ja sen avulla tehtyjen analyysien luotettavuutta. Ajan tasalla olevan CRM:n tarjoamaan dataan voi luottaa ja sen pohjalta voidaan tehdä oikeita toimenpiteitä ja päätöksiä.

CRM:n siivouksen tulisi kuulua yrityksen jatkuviin toimintatapoihin, sillä datan "likaantuessa" sen puhdistaminen tulee koko ajan vaikeammaksi ja suuritöisemmäksi.

Yksinkertaisimmillaan korjaa CRM:stä huomaamasi kirjoitusvirheet välittömästi ja poista duplikaatit, mikäli sellaisia tulee vastaan (duplikaattien yhdistämiseen löytyy meiltä myös työkalut, joten ota yhteyttä tuki@wisenetwork.fi huomatessasi järjestelmässäsi duplikaatteja kontaktitiedoissa).

Asiakkaita voi myös lähestyä heidän tietojensa päivityksen merkeissä.


6. Muokkaa WiseCRM:n näkymä itsellesi mieleiseksi

CRM:n käytettävyyteen vaikuttaa myös sen näkymä. WiseCRM:n yrityskontaktit- ja henkilökontaktit-sivuille pystyy muokkaamaan itselleen mieluisan työskentelynäkymän, valitsemalla sivun yläreunan ratasikonista ne ominaisuudet, jotka halutaan sivulla näytettävän.

Näin yrityksen eri osastoilla työskentelevät henkilöt voivat määritellä näkymään ne sarakkeet, jotka tuottavat juuri heidän työssään eniten lisäarvoa.


Tagien avulla hallitaan ja hyödynnetään dataa

Yksi WisePlatformin keskeisistä toiminnallisuuksista ovat tagit. Tagit ovat järjestelmään lisättäviä hakusanoja, joiden avulla data saadaan pidettyä hyvässä järjestyksessä ja hyödynnettyä täysimääräisesti. Keräsimme kattavan tietopaketin tageista - ole hyvä!

Lue lisää

Hakutyökalun avulla voidaan WiseCRM:n sisältämään tietoa hakea, ryhmitellä ja lajitella erilaisten kriteerien avulla. Tämän jälkeen ryhmille voidaan suorittaa erilaisia massatoimintoja.

Hakutyökalun avulla hyödynnät WiseCRM:n sisältämää tietoa

WisePlatformin sisältämä hakutyökalu on yksi keskeisimpiä apuvälineitä WiseCRM:n sisältämän tiedon hyödyntämiseksi. Tutustu hakutyökalun toiminnallisuuksiin.

Lue lisää